slogan7-al

Misioni

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim është një agjenci publike që menaxhon dhe mbështet sistemin e zhvillimit profesional për profesionistët e kujdesit shëndetësor duke zhvilluar e nxitur standardet e cilësisë në edukimin në vazhdim dhe koordinon programin e certifikimit për të përmirësuar cilësinë e kujdesit shëndetësor në Shqipëri.