slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2169
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2076
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1943
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2062
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1987
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1883
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2025
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2103
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 2015
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2260
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2056
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2009
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1870
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1908
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2159
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2228
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2009
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2186
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2099
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1873
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 2027
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2169
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2406
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2284
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2648
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1914
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2063
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1938
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2213
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1922
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2064
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2178
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2017
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2005
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1941
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2409
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2560
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2707
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2424
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3514
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2745
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1898
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1946
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1977
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1881
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2911
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1966
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 2029
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2587
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2941
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1920
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1709
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2649
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2025
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2372
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2240
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2256
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2182
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1950
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2147
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2084
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2024
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2118
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2653
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2360
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2332
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2159
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2183
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2039
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2124
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2513
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2074
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1992
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1643
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2000
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1926
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1943
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2098
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1917
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2243
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2212
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2126
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2673
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1957
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1937
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1782
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1977
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1934
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2051
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2150
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2473
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2478
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2909
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1999
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1846
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2234
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1799
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2051
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1902
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2133
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2443
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2099
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 2016
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2011
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1963
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2306
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1974
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2290
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2957
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1672
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2128
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2119
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2189
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3865
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2011
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2139
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1980
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2283
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2693
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2154
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1788
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2162
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1946
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2118
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2071
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2137
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2199
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2526
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2311
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2446
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1759
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1835
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1639
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1931
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2299
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2314
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1985
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1992
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2368
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1817
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1913
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2158
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2146
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1838
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1923
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1955
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1695
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2026
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1978
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1960
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1862
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2075
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2140
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1956
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2296
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2142
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1984
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1954
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2188
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2004
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1968
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1972
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1937
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2376
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2445
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2105
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2187
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2405
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2819
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2133
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1786
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1990
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1895
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1981
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2518
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2100
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1819
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1755
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2735
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 2014
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2109
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2168
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2361
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2242
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1944
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2124
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1948
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1804
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2024
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 2014
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1908
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1910
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2145
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1919
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1945
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1947
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2606
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2201
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2050
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2198
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1702
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1961
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1955
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1989
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2171
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2359
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3535
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2361
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2341
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2088
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1771
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2103
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2189
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1896
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2538
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2633
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2765
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2535
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2595
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2754
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2486
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2036
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1874
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2276
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1932
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2151
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2823
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1953
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2520
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2554
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4073
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2174
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2076
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2794
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2780
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2673
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2377
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2481
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2728
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2932
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3122
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2688
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2294
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2665
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2484
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2479
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2139
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2412
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2295
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2354
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2368
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2253
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2343
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2796
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2806
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1996
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2862
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2927
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5373
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2593
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2030
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3185
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3251
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2376
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2392
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2647
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2794
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2738
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2559
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2401
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2015
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2342
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2215
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2576
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2505
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2195
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3056
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2443
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1997
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2520
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2793
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2544
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2423
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2763
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2598
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2967
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2426
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3361
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2392
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2754
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3059
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2477
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2748
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2936
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2493
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2905
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3269
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2858