slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1076
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 985
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1017
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1022
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1002
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1022
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1075
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1076
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1004
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1346
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1043
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1099
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 970
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 974
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1188
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1154
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1087
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1076
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1193
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1028
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1040
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1088
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1446
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1192
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1640
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 967
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1082
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1069
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1280
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1021
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1168
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1111
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1058
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1121
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1086
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1478
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1694
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1690
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1496
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2544
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1832
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1023
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1081
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1065
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 987
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1714
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1071
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1115
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1613
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 1923
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1032
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 999
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1739
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1111
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1514
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1516
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1470
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1265
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1118
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1339
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1221
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1240
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1344
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 1916
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1534
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1527
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1415
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1416
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1175
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1295
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1593
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1275
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1227
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 942
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1075
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1220
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1209
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1225
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1241
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1344
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1452
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1379
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 1930
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1214
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1198
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1027
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1075
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1271
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1226
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1252
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1615
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1524
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2131
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1060
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1054
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1453
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1068
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1113
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1103
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1396
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1695
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1226
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1207
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1232
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1154
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1349
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1203
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1500
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2132
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 936
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1287
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1210
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1332
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3167
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1087
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1409
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1275
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1447
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1693
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1346
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1061
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1354
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1157
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1332
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1296
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1370
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1470
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1801
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1580
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1462
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1056
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1145
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 948
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1153
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1537
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1417
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1312
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1165
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1543
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1023
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1155
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1384
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1262
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 958
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1166
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1265
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 919
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1276
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1147
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1220
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1090
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1283
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1326
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1162
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1470
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1308
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1300
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1210
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1243
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1171
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1247
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1199
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1131
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1639
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1610
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1302
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1448
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1357
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2019
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1287
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1059
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1223
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1179
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1111
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1617
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1258
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1129
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1088
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 1959
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1225
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1397
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1347
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1557
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1460
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1223
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1222
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1104
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 977
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1200
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1271
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1217
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1173
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1417
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1158
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1159
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1169
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1830
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1378
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1269
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1470
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 922
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1294
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1097
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1256
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1334
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1556
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2537
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1392
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1634
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1390
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 991
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1260
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1292
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1184
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1785
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 1942
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 1915
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1587
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1849
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 1999
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1692
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1266
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1075
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1460
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1087
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1399
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2027
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1166
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1770
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1825
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3099
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1406
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1375
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2059
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2112
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1857
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1703
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1668
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 1888
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2098
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2350
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1815
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1467
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1834
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1664
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1693
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1375
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1688
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1442
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1596
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1695
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1473
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1606
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2039
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 1940
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1131
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2118
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2003
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4313
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1664
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1402
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2298
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2535
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1597
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1691
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1790
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2064
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 1828
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1806
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1628
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1318
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1580
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1549
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1779
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1738
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1460
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2141
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1723
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1385
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1787
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1859
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1799
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1522
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 1966
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1734
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2227
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1637
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2583
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1584
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2004
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2181
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1812
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1807
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 1972
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1765
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 1984
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2484
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2120