slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1172
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1076
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1090
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1138
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1081
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1098
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1144
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1165
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1134
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1424
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1135
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1169
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1040
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1047
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1298
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1238
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1163
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1210
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1264
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1095
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1154
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1196
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1532
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1300
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1722
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1058
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1174
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1135
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1358
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1088
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1232
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1254
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1135
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1196
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1162
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1562
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1765
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1775
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1561
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2616
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1907
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1098
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1155
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1138
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1053
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1875
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1142
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1187
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1683
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2010
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1099
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1063
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1839
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1224
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1596
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1591
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1545
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1395
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1207
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1432
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1325
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1311
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1418
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 1981
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1627
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1605
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1481
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1498
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1265
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1365
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1679
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1368
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1299
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1015
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1187
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1289
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1291
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1311
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1314
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1453
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1530
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1452
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2013
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1297
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1275
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1093
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1178
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1340
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1300
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1345
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1726
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1656
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2204
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1170
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1145
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1531
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1146
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1225
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1210
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1473
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1777
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1312
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1306
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1314
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1247
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1461
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1284
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1577
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2224
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1024
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1368
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1297
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1448
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3251
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1186
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1478
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1350
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1537
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1819
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1436
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1134
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1437
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1225
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1412
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1362
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1443
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1542
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1866
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1659
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1568
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1132
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1211
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1019
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1238
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1617
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1520
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1385
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1247
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1631
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1087
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1227
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1456
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1342
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1041
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1258
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1331
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1000
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1357
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1237
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1290
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1173
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1375
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1408
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1251
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1560
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1392
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1360
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1283
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1423
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1254
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1317
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1299
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1218
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1711
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1705
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1389
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1523
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1474
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2111
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1374
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1134
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1304
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1246
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1193
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1728
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1339
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1202
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1152
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2037
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1292
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1457
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1448
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1633
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1544
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1295
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1292
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1204
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1076
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1285
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1340
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1293
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1253
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1483
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1227
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1227
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1249
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1901
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1469
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1346
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1535
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1002
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1364
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1179
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1328
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1428
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1645
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2648
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1496
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1698
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1462
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1082
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1360
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1403
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1255
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1857
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2014
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2016
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1713
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1915
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2067
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1758
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1345
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1146
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1565
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1161
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1469
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2106
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1238
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1846
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1890
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3178
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1476
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1447
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2130
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2175
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1951
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1767
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1755
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 1983
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2192
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2429
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1888
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1552
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1926
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1767
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1764
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1448
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1763
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1528
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1664
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1764
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1546
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1691
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2111
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2030
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1228
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2194
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2097
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4444
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1766
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1475
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2391
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2609
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1681
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1754
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1872
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2154
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 1970
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1884
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1696
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1391
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1658
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1618
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1859
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1827
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1527
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2252
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1793
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1458
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1872
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1952
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1868
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1625
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2039
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1843
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2302
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1733
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2654
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1656
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2097
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2276
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1881
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1906
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2071
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1843
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2108
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2556
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2191