slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1596
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1497
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1442
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1554
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1433
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1419
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1505
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1580
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1500
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1752
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1536
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1512
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1373
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1422
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1679
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1649
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1498
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1626
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1572
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1410
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1534
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1627
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1897
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1743
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2107
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1434
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1546
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1461
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1725
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1420
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1563
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1676
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1509
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1525
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1494
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1907
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2070
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2154
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1909
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2960
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2244
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1407
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1468
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1474
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1383
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2362
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1462
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1521
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2052
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2394
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1400
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1339
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2206
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1613
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1953
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1846
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1865
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1772
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1557
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1757
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1671
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1602
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1712
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2271
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1979
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1943
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1785
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1830
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1614
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1714
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2068
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1686
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1588
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1310
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1539
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1573
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1594
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1661
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1577
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1841
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1857
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1767
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2310
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1584
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1565
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1381
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1538
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1584
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1574
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1696
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2087
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2028
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2527
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1565
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1478
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1849
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1423
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1627
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1532
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1760
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2075
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1683
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1652
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1647
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1577
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1881
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1586
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1888
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2555
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1329
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1692
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1670
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1820
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3531
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1578
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1753
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1613
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1867
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2233
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1733
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1434
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1772
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1521
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1728
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1664
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1769
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1822
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2151
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1929
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1991
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1404
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1490
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1305
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1546
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1924
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1915
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1638
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1560
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1977
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1389
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1526
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1759
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1689
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1407
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1556
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1625
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1330
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1647
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1589
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1561
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1497
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1682
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1787
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1569
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1889
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1733
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1635
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1581
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1795
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1611
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1588
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1592
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1551
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1997
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2027
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1730
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1805
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1904
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2421
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1740
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1424
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1620
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1527
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1545
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2119
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1673
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1481
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1421
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2322
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1600
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1724
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1795
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1929
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1863
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1547
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1644
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1562
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1401
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1663
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1648
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1554
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1553
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1751
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1509
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1529
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1561
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2175
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1812
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1647
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1824
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1306
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1626
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1528
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1605
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1769
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1950
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3054
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1921
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1961
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1729
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1396
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1677
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1778
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1519
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2166
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2276
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2365
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2128
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2196
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2352
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2043
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1648
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1447
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1915
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1480
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1744
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2444
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1552
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2121
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2163
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3603
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1754
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1722
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2453
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2442
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2267
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2013
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2081
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2294
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2534
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2743
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2222
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1865
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2279
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2075
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2107
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1732
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2054
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1897
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1966
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2019
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1858
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1990
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2375
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2369
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1591
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2483
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2457
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4925
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2139
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1706
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2756
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2895
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1989
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2030
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2203
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2455
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2329
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2193
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1970
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1676
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1947
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1859
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2150
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2138
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1790
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2638
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2059
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1684
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2201
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2327
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2149
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1992
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2354
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2215
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2584
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2060
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2951
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1950
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2396
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2628
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2130
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2236
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2436
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2096
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2490
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2849
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2466