slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2039
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1959
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1837
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1967
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1875
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1787
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1919
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1997
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1910
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2154
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1955
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1909
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1774
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1810
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2064
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2116
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1910
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2064
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2000
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1778
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1912
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2058
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2301
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2176
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2547
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1820
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1957
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1842
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2109
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1821
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1969
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2067
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1925
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1904
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1846
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2311
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2452
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2596
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2324
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3396
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2642
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1799
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1847
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1878
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1780
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2796
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1868
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1928
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2485
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2826
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1810
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1625
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2549
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1940
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2286
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2155
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2170
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2087
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1862
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2071
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1993
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1926
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2032
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2568
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2273
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2249
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2071
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2105
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1934
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2043
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2424
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1989
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1891
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1571
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1915
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1853
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1862
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2011
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1841
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2151
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2134
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2047
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2594
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1881
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1865
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1698
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1890
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1855
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1945
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2053
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2387
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2393
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2821
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1915
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1760
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2151
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1716
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1956
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1823
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2048
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2365
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2012
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1934
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1927
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1872
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2223
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1887
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2208
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2872
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1595
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2034
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2026
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2111
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3787
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1926
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2046
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1896
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2183
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2598
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2071
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1700
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2076
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1859
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2032
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1989
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2056
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2105
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2441
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2226
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2350
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1679
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1757
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1566
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1838
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2218
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2234
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1908
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1904
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2278
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1721
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1825
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2068
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2041
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1748
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1838
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1879
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1616
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1950
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1901
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1884
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1785
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1989
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2068
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1872
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2209
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2056
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1905
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1879
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2103
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1925
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1882
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1886
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1856
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2296
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2359
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2021
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2103
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2312
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2735
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2055
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1710
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1913
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1820
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1894
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2439
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2003
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1744
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1679
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2649
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1923
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2026
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2087
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2252
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2157
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1851
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2025
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1867
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1718
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1947
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1933
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1821
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1830
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2066
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1837
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1855
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1863
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2513
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2113
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1965
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2115
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1620
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1893
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1867
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1902
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2086
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2270
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3440
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2268
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2259
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2013
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1699
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2009
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2109
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1820
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2464
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2558
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2682
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2452
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2499
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2663
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2402
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1958
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1782
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2200
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1822
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2064
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2749
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1866
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2437
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2475
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3981
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2084
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1999
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2726
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2707
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2578
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2298
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2404
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2645
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2851
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3039
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2586
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2203
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2579
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2395
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2395
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2051
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2329
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2214
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2275
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2298
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2166
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2269
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2714
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2711
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1913
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2779
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2824
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5289
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2491
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1954
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3085
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3166
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2287
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2315
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2556
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2723
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2650
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2482
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2320
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1946
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2254
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2135
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2487
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2421
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2116
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2964
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2362
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1927
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2447
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2704
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2451
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2334
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2660
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2513
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2888
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2349
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3270
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2281
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2669
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2973
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2393
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2597
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2840
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2408
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2816
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3180
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2772