slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1224
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1129
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1124
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1187
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1114
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1136
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1179
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1198
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1178
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1458
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1181
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1200
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1068
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1084
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1341
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1281
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1195
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1268
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1291
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1127
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1198
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1250
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1575
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1359
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1753
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1110
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1221
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1163
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1405
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1117
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1260
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1312
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1168
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1233
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1200
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1604
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1793
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1809
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1596
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2650
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1935
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1131
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1182
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1169
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1079
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1950
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1170
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1219
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1725
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2049
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1125
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1090
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1876
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1271
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1641
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1619
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1591
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1435
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1240
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1470
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1361
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1335
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1448
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2017
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1671
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1651
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1516
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1544
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1314
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1399
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1729
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1404
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1335
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1054
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1230
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1326
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1330
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1354
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1346
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1506
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1580
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1498
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2049
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1336
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1304
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1124
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1224
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1374
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1329
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1387
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1777
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1710
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2244
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1230
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1180
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1567
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1172
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1284
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1254
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1510
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1820
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1360
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1350
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1355
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1288
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1515
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1318
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1609
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2256
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1058
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1419
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1351
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1500
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3285
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1237
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1513
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1379
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1591
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1867
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1469
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1169
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1468
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1265
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1443
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1394
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1479
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1578
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1894
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1689
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1616
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1162
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1240
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1054
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1275
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1660
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1574
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1420
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1287
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1660
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1123
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1264
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1490
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1375
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1090
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1293
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1368
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1032
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1380
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1282
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1314
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1213
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1404
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1453
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1284
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1603
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1429
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1393
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1312
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1474
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1301
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1352
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1345
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1253
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1744
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1738
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1433
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1556
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1525
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2162
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1420
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1167
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1341
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1275
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1232
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1780
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1378
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1229
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1176
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2063
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1322
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1481
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1489
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1663
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1573
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1323
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1327
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1247
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1115
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1338
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1368
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1327
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1283
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1512
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1256
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1252
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1287
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1934
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1504
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1375
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1563
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1040
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1395
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1219
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1359
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1459
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1679
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2690
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1538
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1723
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1493
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1119
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1400
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1446
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1283
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1885
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2039
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2054
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1765
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1944
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2090
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1786
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1381
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1173
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1604
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1196
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1502
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2147
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1279
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1878
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1916
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3201
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1510
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1474
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2167
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2201
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1982
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1791
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1796
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2029
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2228
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2468
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1923
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1592
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1967
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1808
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1811
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1479
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1802
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1578
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1690
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1793
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1584
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1723
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2139
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2080
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1274
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2226
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2154
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4503
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1822
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1505
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2432
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2641
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1719
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1783
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1914
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2189
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2016
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1921
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1722
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1417
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1691
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1647
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1904
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1863
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1558
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2295
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1824
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1484
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1911
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1997
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1894
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1681
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2077
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1889
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2328
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1779
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2686
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1685
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2131
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2319
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1910
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1946
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2101
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1866
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2156
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2585
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2217