slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1448
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1343
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1298
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1404
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1290
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1284
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1360
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1426
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1367
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1627
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1384
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1375
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1233
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1277
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1541
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1489
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1356
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1476
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1434
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1277
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1390
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1480
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1761
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1577
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1956
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1293
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1395
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1319
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1586
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1277
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1417
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1531
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1364
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1399
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1372
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1772
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1948
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2004
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1755
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2818
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2103
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1279
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1342
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1336
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1244
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2223
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1331
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1382
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1901
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2240
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1269
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1222
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2072
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1488
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1821
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1733
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1736
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1641
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1430
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1643
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1540
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1485
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1596
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2159
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1868
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1820
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1675
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1723
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1479
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1568
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1932
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1559
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1471
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1201
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1406
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1456
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1487
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1523
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1463
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1714
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1737
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1656
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2192
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1475
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1435
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1266
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1405
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1477
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1469
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1559
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1962
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1895
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2408
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1437
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1359
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1732
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1306
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1501
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1418
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1646
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1954
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1548
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1529
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1518
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1460
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1725
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1461
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1754
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2418
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1206
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1573
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1529
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1702
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3429
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1438
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1639
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1500
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1745
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2097
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1612
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1319
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1643
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1395
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1585
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1531
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1643
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1705
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2040
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1818
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1853
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1278
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1375
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1195
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1433
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1807
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1777
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1529
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1432
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1839
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1261
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1404
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1643
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1559
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1280
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1449
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1513
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1203
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1520
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1472
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1446
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1377
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1561
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1660
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1443
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1764
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1605
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1522
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1450
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1665
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1486
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1473
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1483
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1424
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1879
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1910
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1603
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1686
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1762
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2311
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1607
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1297
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1493
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1408
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1423
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1984
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1543
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1369
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1306
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2194
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1467
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1611
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1670
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1798
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1739
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1432
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1496
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1433
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1280
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1530
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1518
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1446
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1438
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1637
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1392
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1398
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1444
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2059
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1674
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1510
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1699
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1191
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1511
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1399
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1486
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1640
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1833
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2903
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1770
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1838
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1613
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1274
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1567
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1649
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1409
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2035
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2168
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2235
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1982
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2070
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2229
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1927
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1525
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1312
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1779
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1340
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1636
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2302
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1432
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2011
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2041
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3453
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1629
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1603
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2335
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2332
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2142
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1901
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1960
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2170
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2397
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2616
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2088
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1742
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2146
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1956
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1988
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1606
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1939
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1754
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1837
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1906
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1742
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1871
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2262
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2236
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1471
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2365
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2334
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4781
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2014
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1603
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2628
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2777
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1874
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1909
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2075
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2338
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2204
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2080
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1844
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1553
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1819
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1750
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2039
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2022
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1678
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2507
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1943
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1584
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2074
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2183
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2027
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1870
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2223
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2093
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2463
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1933
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2831
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1816
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2280
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2493
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2025
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2117
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2290
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1986
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2361
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2732
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2345