slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 991
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 892
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 962
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 942
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 935
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 968
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1002
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1001
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 948
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1281
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 968
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1048
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 902
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 899
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1107
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1059
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1022
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 990
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1135
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 961
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 972
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1001
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1369
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1095
17-18 Dhjetor, Trajnim “Parandalimi i transmetimit të HIV-it nga nëna tek fëmija”, NË PROCES 1038
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1557
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 924
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1008
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 998
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1217
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 970
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1104
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1015
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1006
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1058
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1017
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1410
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1628
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1634
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1434
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2463
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1782
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 973
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1017
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 988
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 915
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1616
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1014
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1066
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1560
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 1854
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 964
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 945
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1683
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1035
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1428
30 Nëntor, Seminar “Ndryshimi i qendrimit në lidhje me shëndetin, parimet e ushqyerjes dhe këshillime”, NË PROCES 1205
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1445
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1408
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1178
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1059
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1284
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1141
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1175
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1287
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 1850
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1452
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1472
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1336
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1346
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1113
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1222
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1519
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1211
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1150
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 880
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 998
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1139
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1122
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1158
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1175
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1255
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1374
17 Nëntor, Konferencë shkencore e klinikës “Luis”, NË PROCES 2144
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1303
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 1865
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1160
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1134
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 955
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 993
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1198
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1157
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1180
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1553
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1436
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2072
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 987
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 972
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1381
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1011
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1034
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1035
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1333
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1614
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1137
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1126
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1173
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1080
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1265
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1125
27 Tetor, Konferenca “ Diabeti dhe ndërlikimet në organe të ndryshme”, NË PROCES 1489
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1428
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2058
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 885
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1215
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1126
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1264
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3081
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1016
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1356
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1204
13 Tetor, Konferenca e I-rë e specialiteteve Nr.2 Tiranë, NË PROCES 1769
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1392
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1604
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1270
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 999
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1282
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1101
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1265
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1230
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1300
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1403
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1741
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1516
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1368
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 989
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1074
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 888
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1082
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1461
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1323
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1234
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1089
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1460
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 969
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1088
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1303
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1188
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 869
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1106
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1184
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 863
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1196
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1058
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1174
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1047
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1216
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1252
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1083
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1399
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1237
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1238
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1166
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1158
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1082
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1191
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1125
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1063
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1573
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1536
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1242
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1386
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1279
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1954
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1195
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1001
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1139
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1110
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1046
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1532
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1178
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1075
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1035
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 1908
25 Qershor, Trajnim në distance “Njohuri nga mjekësia interne”, NË PROCES 1379
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1170
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1332
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1264
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1509
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1406
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1155
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1157
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1043
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 909
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1118
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1205
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1145
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1106
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1366
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1088
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1088
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1094
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1766
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1318
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1188
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1410
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 867
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1232
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1008
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1207
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1256
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1476
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2459
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1307
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1558
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1320
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 921
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1168
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1230
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1124
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1718
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 1865
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 1836
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1510
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1799
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 1943
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1620
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1217
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1006
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1390
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1029
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1351
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 1961
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1099
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1713
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1759
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3018
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1347
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1329
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 1993
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2063
Trajnimi i të enjtes/ Qendra Shëndetësore Nr.2, NË PROCES 2499
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1770
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1645
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1624
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 1819
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2012
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2296
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1747
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1413
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1759
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1591
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1613
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1317
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1614
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1362
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1515
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1633
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1393
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1559
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 1981
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 1874
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1045
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2059
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 1901
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4205
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1585
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1338
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2222
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2482
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1521
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1615
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1692
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 1996
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 1733
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1755
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1580
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1256
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1495
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1499
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1696
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1669
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1399
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2050
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1659
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1326
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1701
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1775
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1742
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1439
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 1912
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1657
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2152
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1564
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2521
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1528
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 1956
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2118
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1739
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1714
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 1888
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1693
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 1906
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2434
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2052