slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1505
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1409
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1353
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1466
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1354
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1337
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1420
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1488
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1420
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1678
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1446
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1427
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1295
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1340
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1594
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1553
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1405
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1534
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1492
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1331
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1450
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1543
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1816
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1639
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2017
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1357
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1459
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1373
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1635
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1335
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1482
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1590
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1426
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1446
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1418
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1828
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2001
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2054
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1817
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2873
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2157
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1322
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1387
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1394
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1299
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2277
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1390
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1436
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1968
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2302
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1320
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1268
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2119
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1542
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1877
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1778
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1786
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1699
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1486
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1687
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1595
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1529
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1643
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2205
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1917
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1876
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1721
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1775
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1529
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1628
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1987
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1610
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1515
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1246
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1463
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1501
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1531
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1581
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1509
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1762
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1792
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1703
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2237
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1520
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1485
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1321
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1452
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1521
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1518
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1616
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2015
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1945
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2459
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1495
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1409
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1778
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1354
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1549
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1464
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1693
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2002
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1603
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1586
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1568
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1509
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1783
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1511
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1804
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2473
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1260
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1621
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1582
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1752
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3469
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1497
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1688
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1541
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1792
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2149
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1667
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1365
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1693
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1441
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1639
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1580
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1695
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1748
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2087
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1860
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1905
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1325
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1421
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1238
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1478
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1851
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1831
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1572
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1484
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1891
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1310
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1452
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1689
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1613
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1332
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1491
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1562
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1254
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1569
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1517
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1495
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1430
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1609
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1716
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1492
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1817
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1657
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1569
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1503
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1719
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1534
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1519
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1526
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1471
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1928
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1953
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1656
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1734
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1819
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2354
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1662
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1346
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1542
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1459
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1473
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2034
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1598
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1418
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1355
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2244
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1516
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1657
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1717
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1848
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1791
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1485
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1557
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1491
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1324
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1585
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1565
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1492
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1487
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1684
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1440
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1451
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1495
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2109
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1729
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1560
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1747
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1240
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1557
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1453
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1532
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1691
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1878
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2961
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1834
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1887
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1660
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1324
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1610
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1704
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1458
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2090
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2215
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2286
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2043
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2117
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2280
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1974
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1576
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1363
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1836
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1389
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1682
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2359
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1480
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2059
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2093
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3507
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1683
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1652
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2383
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2381
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2199
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1946
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2012
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2218
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2450
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2667
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2144
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1791
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2202
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2007
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2039
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1655
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1987
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1811
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1891
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1952
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1792
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1920
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2309
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2290
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1521
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2413
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2385
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4842
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2067
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1646
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2679
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2827
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1921
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1958
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2128
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2388
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2253
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2126
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1897
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1602
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1872
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1797
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2085
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2067
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1722
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2560
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1991
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1629
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2130
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2246
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2075
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1926
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2269
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2145
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2513
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1984
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2881
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1864
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2334
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2551
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2068
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2164
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2356
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2030
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2414
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2781
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2398