slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1392
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1293
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1248
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1352
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1239
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1244
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1311
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1368
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1319
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1583
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1335
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1325
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1189
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1230
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1492
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1436
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1305
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1424
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1395
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1233
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1344
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1431
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1720
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1526
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1910
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1247
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1345
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1274
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1540
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1230
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1371
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1478
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1315
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1358
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1327
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1731
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1904
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1963
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1712
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2769
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2058
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1237
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1302
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1291
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1200
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2175
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1284
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1339
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1850
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2198
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1222
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1189
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2026
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1444
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1784
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1704
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1703
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1601
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1394
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1609
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1502
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1442
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1559
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2127
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1818
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1781
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1636
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1689
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1437
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1526
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1889
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1527
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1433
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1173
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1370
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1424
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1459
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1484
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1439
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1676
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1703
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1621
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2159
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1442
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1405
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1233
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1365
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1456
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1434
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1516
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1922
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1852
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2369
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1398
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1322
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1700
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1276
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1459
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1382
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1615
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1921
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1510
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1493
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1485
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1432
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1669
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1423
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1719
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2375
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1170
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1536
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1484
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1663
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3404
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1396
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1610
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1467
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1705
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2054
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1577
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1286
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1609
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1365
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1550
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1493
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1602
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1676
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2001
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1784
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1788
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1250
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1337
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1160
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1399
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1768
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1734
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1507
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1396
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1789
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1227
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1375
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1600
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1523
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1242
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1423
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1480
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1168
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1484
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1433
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1414
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1340
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1526
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1620
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1411
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1727
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1566
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1491
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1418
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1618
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1445
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1442
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1453
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1388
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1850
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1870
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1572
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1652
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1713
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2280
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1568
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1267
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1459
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1375
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1385
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1940
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1501
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1335
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1273
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2161
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1431
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1579
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1628
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1764
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1704
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1403
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1449
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1394
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1249
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1489
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1475
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1419
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1404
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1609
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1355
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1358
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1408
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2026
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1639
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1475
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1664
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1161
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1483
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1364
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1454
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1603
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1800
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2858
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1720
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1809
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1585
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1244
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1534
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1614
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1377
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1999
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2132
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2196
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1936
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2041
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2191
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1888
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1489
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1278
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1740
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1304
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1603
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2270
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1396
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1982
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2004
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3387
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1597
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1568
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2302
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2304
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2098
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1873
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1927
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2139
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2361
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2574
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2049
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1710
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2103
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1926
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1942
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1577
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1910
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1717
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1800
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1879
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1705
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1834
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2230
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2202
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1437
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2326
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2293
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4736
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1974
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1582
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2580
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2744
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1839
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1876
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2034
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2307
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2163
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2049
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1817
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1518
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1783
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1725
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2004
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1992
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1649
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2471
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1908
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1564
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2032
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2141
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1998
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1837
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2189
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2058
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2427
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1896
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2794
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1784
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2249
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2454
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2000
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2077
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2238
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1965
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2321
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2693
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2312