slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1531
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1432
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1378
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1489
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1379
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1355
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1442
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1513
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1444
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1699
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1477
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1452
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1316
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1365
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1618
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1579
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1433
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1560
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1513
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1356
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1474
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1570
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1839
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1672
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2046
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1381
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1483
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1401
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1661
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1361
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1505
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1613
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1452
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1469
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1442
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1854
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2021
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2086
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1849
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2908
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2181
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1348
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1409
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1416
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1326
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2301
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1411
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1459
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1990
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2333
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1340
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1288
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2145
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1564
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1898
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1794
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1804
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1718
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1504
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1704
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1617
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1548
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1662
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2222
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1935
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1893
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1739
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1786
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1552
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1656
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2013
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1634
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1534
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1264
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1488
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1519
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1546
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1605
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1523
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1787
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1810
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1719
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2260
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1537
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1508
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1336
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1475
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1536
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1533
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1638
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2040
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1971
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2481
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1515
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1431
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1798
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1376
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1571
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1484
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1713
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2023
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1620
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1603
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1593
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1527
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1809
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1534
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1833
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2496
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1280
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1640
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1613
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1767
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3488
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1521
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1706
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1563
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1814
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2174
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1687
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1386
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1717
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1467
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1661
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1604
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1713
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1768
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2104
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1880
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1929
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1347
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1440
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1258
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1498
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1874
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1858
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1591
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1504
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1916
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1334
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1477
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1710
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1638
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1354
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1509
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1579
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1276
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1590
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1538
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1517
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1448
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1627
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1734
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1513
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1839
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1677
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1584
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1528
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1738
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1556
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1537
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1546
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1496
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1945
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1972
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1678
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1754
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1843
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2369
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1682
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1368
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1564
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1477
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1495
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2059
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1620
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1434
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1373
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2265
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1541
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1674
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1736
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1870
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1811
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1498
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1582
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1511
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1343
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1605
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1588
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1506
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1501
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1701
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1459
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1472
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1511
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2126
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1754
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1586
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1768
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1259
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1575
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1478
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1555
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1715
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1899
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2988
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1861
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1904
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1678
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1341
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1632
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1729
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1474
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2114
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2233
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2309
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2070
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2141
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2298
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1993
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1597
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1382
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1856
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1422
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1699
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2389
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1499
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2072
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2107
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3533
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1700
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1673
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2404
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2400
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2217
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1959
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2030
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2240
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2477
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2689
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2165
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1814
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2224
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2023
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2054
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1673
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2003
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1834
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1914
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1969
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1810
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1938
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2324
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2310
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1538
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2429
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2408
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4869
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2088
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1662
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2704
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2846
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1942
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1978
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2153
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2408
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2275
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2147
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1914
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1623
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1892
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1816
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2101
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2086
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1742
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2583
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2009
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1643
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2148
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2268
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2095
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1942
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2295
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2166
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2532
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2005
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2900
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1888
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2351
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2572
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2087
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2184
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2377
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2051
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2441
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2799
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2415