slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1766
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1678
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1603
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1700
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1617
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1563
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1663
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1737
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1646
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1894
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1703
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1653
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1526
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1568
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1822
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1819
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1644
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1786
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1731
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1550
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1683
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1788
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2051
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1907
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2269
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1584
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1700
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1620
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1858
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1570
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1727
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1816
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1667
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1654
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1617
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2064
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2221
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2320
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2058
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3122
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2385
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1540
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1606
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1626
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1535
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2517
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1611
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1683
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2218
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2560
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1536
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1456
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2342
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1767
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2083
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1963
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1994
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1917
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1683
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1878
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1802
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1714
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1847
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2378
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2087
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2074
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1903
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1950
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1758
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1866
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2212
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1824
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1706
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1423
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1689
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1689
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1692
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1798
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1685
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1969
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1970
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1874
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2430
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1695
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1700
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1515
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1687
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1688
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1673
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1847
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2213
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2162
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2627
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1709
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1605
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1964
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1542
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1754
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1647
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1876
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2203
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1815
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1767
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1769
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1695
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2048
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1714
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2020
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2680
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1458
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1831
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1819
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1948
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3637
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1724
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1872
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1725
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1991
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2375
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1865
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1545
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1898
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1649
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1867
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1799
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1894
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1944
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2267
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2049
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2146
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1521
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1599
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1424
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1661
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2041
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2058
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1740
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1700
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2112
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1517
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1644
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1889
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1823
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1542
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1679
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1733
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1449
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1780
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1715
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1681
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1632
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1807
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1911
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1690
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2013
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1868
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1739
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1715
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1920
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1737
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1705
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1699
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1686
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2109
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2168
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1861
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1926
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2064
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2525
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1884
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1541
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1736
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1657
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1678
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2248
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1806
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1587
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1521
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2444
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1731
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1832
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1936
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2058
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1979
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1668
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1797
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1699
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1512
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1799
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1787
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1654
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1681
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1867
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1627
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1666
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1673
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2299
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1938
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1783
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1955
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1419
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1735
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1659
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1732
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1891
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2066
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3215
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2085
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2074
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1841
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1519
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1783
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1915
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1638
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2301
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2381
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2506
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2273
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2317
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2481
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2180
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1776
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1582
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2059
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1618
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1870
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2585
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1665
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2234
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2286
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3763
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1879
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1840
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2572
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2547
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2408
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2115
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2206
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2429
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2667
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2872
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2375
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1997
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2412
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2196
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2227
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1850
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2173
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2042
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2100
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2130
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1984
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2123
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2501
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2520
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1713
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2607
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2585
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5075
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2262
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1801
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2876
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3008
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2104
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2149
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2328
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2569
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2458
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2331
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2112
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1793
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2080
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1968
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2267
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2249
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1918
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2773
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2179
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1780
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2310
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2475
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2256
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2125
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2471
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2359
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2709
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2185
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3081
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2069
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2513
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2768
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2227
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2366
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2598
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2220
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2620
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2977
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2598