slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1900
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1811
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1704
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1822
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1737
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1664
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1777
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1856
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1754
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2003
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1823
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1760
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1635
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1682
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1935
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1953
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1763
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1918
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1850
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1649
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1790
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1910
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2164
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2023
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2383
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1693
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1819
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1718
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1972
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1688
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1837
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1929
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1779
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1757
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1719
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2178
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2328
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2443
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2177
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3250
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2497
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1654
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1716
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1738
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1639
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2641
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1717
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1788
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2333
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2671
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1656
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1531
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2432
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1845
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2169
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2047
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2065
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1987
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1752
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1952
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1885
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1793
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1923
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2450
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2154
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2146
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1972
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2009
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1830
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1925
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2302
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1872
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1780
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1483
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1786
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1755
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1757
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1878
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1744
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2039
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2047
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1941
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2491
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1773
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1761
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1592
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1779
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1746
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1779
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1933
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2285
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2258
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2693
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1795
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1664
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2034
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1596
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1839
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1712
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1940
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2262
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1893
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1836
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1832
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1764
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2115
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1777
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2098
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2752
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1513
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1918
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1898
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2015
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3699
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1811
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1944
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1800
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2071
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2464
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1945
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1615
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1962
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1731
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1938
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1877
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1962
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1997
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2339
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2117
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2228
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1574
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1662
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1481
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1729
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2112
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2130
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1805
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1792
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2177
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1605
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1714
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1956
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1903
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1626
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1737
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1794
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1515
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1858
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1788
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1765
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1697
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1885
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1977
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1757
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2100
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1952
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1807
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1789
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1993
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1822
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1771
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1775
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1745
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2171
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2252
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1928
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1997
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2166
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2607
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1948
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1616
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1797
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1720
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1773
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2324
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1899
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1651
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1574
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2517
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1807
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1908
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1997
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2133
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2048
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1745
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1885
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1765
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1607
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1858
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1843
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1723
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1739
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1936
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1725
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1747
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1756
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2392
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2002
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1854
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2018
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1502
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1797
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1748
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1808
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1976
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2152
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3297
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2162
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2144
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1911
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1588
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1889
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1989
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1713
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2367
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2452
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2584
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2352
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2397
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2563
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2261
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1850
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1664
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2120
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1699
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1937
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2656
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1742
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2314
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2361
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3848
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1970
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1906
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2631
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2619
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2471
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2175
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2288
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2522
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2745
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2943
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2473
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2089
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2478
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2289
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2300
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1925
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2240
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2119
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2176
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2190
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2068
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2183
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2577
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2598
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1800
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2667
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2681
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5155
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2363
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1861
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2980
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3065
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2185
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2211
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2415
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2627
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2533
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2399
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2192
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1855
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2154
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2029
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2359
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2322
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1991
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2861
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2255
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1839
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2360
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2563
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2333
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2197
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2543
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2416
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2779
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2254
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3157
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2151
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2583
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2857
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2297
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2468
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2695
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2285
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2700
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3059
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2664