slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1047
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 958
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 997
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1001
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 980
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1001
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1054
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1052
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 987
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1324
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1020
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1076
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 954
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 953
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1164
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1127
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1065
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1046
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1173
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1007
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1019
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1061
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1422
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1160
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1612
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 950
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1061
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1048
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1260
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1002
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1148
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1077
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1036
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1100
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1066
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1460
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1671
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1669
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1477
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2522
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1813
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1004
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1064
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1043
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 967
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1679
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1052
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1098
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1594
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 1900
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1014
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 981
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1725
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1085
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1486
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1497
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1449
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1241
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1095
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1322
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1199
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1222
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1326
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 1897
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1512
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1510
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1395
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1396
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1152
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1273
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1569
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1255
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1204
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 928
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1053
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1193
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1187
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1204
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1225
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1314
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1429
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1358
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 1914
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1192
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1181
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1005
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1050
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1251
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1205
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1231
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1595
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1494
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2109
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1037
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1035
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1432
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1049
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1085
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1082
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1373
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1668
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1205
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1183
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1213
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1133
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1325
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1183
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1480
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2112
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 913
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1267
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1183
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1309
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3140
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1062
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1391
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1257
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1425
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1668
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1321
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1044
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1334
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1137
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1313
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1275
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1350
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1448
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1780
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1562
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1432
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1039
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1127
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 930
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1132
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1509
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1392
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1296
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1142
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1520
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1004
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1136
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1361
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1243
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 929
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1147
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1243
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 902
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1255
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1122
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1205
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1075
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1262
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1305
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1141
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1451
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1287
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1279
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1194
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1221
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1148
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1229
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1178
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1107
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1622
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1589
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1283
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1426
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1332
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1995
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1258
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1040
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1197
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1159
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1085
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1591
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1236
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1109
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1071
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 1941
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1206
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1380
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1325
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1538
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1442
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1202
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1201
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1081
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 961
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1176
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1252
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1199
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1154
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1400
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1140
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1140
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1152
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1813
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1361
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1241
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1449
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 903
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1272
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1075
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1240
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1307
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1535
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2512
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1367
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1611
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1370
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 976
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1234
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1266
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1164
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1759
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 1920
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 1893
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1561
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1829
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 1981
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1671
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1247
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1049
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1436
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1066
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1377
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2010
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1146
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1750
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1806
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3078
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1384
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1356
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2039
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2096
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1830
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1685
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1650
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 1867
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2069
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2332
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1790
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1448
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1810
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1643
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1669
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1353
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1661
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1419
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1570
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1677
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1450
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1589
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2018
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 1920
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1108
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2103
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 1972
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4284
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1639
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1385
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2273
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2515
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1578
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1670
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1765
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2044
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 1801
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1789
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1612
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1301
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1554
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1533
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1757
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1722
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1441
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2099
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1707
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1368
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1765
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1834
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1780
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1495
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 1944
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1710
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2206
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1620
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2561
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1566
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 1985
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2161
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1789
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1779
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 1943
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1740
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 1957
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2462
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2098