slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1331
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1231
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1198
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1291
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1192
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1205
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1257
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1302
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1266
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1534
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1280
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1278
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1137
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1173
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1436
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1376
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1263
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1366
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1356
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1197
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1284
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1368
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1663
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1474
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1846
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1197
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1298
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1230
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1494
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1185
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1322
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1426
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1262
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1319
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1282
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1691
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1859
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1899
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1663
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2727
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2009
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1196
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1260
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1240
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1149
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2096
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1240
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1291
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1794
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2142
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1188
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1153
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1974
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1381
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1729
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1673
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1670
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1538
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1329
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1557
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1446
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1411
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1518
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2090
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1767
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1737
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1592
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1637
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1398
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1474
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1828
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1480
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1402
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1135
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1318
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1390
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1410
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1438
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1406
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1618
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1663
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1578
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2121
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1404
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1367
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1196
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1318
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1432
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1397
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1464
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1866
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1799
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2322
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1339
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1276
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1654
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1237
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1400
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1333
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1584
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1887
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1458
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1444
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1444
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1376
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1616
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1385
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1682
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2327
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1128
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1497
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1435
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1605
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3360
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1339
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1572
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1433
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1670
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1995
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1537
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1242
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1549
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1331
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1510
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1457
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1555
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1642
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1964
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1751
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1723
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1219
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1299
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1123
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1354
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1731
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1676
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1481
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1358
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1740
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1190
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1332
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1558
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1467
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1187
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1377
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1437
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1116
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1441
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1381
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1374
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1297
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1486
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1564
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1360
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1677
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1516
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1453
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1379
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1570
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1399
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1409
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1415
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1342
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1811
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1820
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1515
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1619
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1641
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2244
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1511
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1232
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1412
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1338
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1337
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1883
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1459
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1298
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1236
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2126
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1387
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1544
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1580
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1727
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1658
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1377
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1399
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1338
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1204
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1433
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1437
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1387
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1359
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1571
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1320
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1318
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1367
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1995
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1584
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1439
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1628
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1116
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1449
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1313
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1416
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1551
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1760
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2790
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1641
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1777
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1552
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1192
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1492
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1545
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1346
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1948
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2097
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2143
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1868
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2010
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2153
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1851
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1449
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1238
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1691
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1262
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1564
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2221
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1351
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1948
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1968
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3319
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1565
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1527
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2255
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2263
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2051
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1845
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1875
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2096
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2315
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2535
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2001
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1665
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2052
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1890
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1888
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1540
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1870
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1666
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1762
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1850
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1663
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1786
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2197
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2158
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1382
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2293
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2244
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4657
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1926
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1556
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2531
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2704
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1792
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1837
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1992
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2263
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2108
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2001
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1776
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1480
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1744
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1698
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1976
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1944
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1613
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2412
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1870
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1533
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1988
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2084
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1958
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1777
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2154
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1993
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2395
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1852
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2757
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1750
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2201
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2402
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1967
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2030
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2190
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1931
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2265
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2656
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2278