slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1629
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1531
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1480
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1589
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1475
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1450
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1535
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1611
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1530
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1779
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1569
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1537
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1400
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1448
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1712
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1679
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1533
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1653
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1607
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1440
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1558
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1656
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1928
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1777
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2137
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1459
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1575
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1489
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1753
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1451
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1593
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1705
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1542
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1551
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1522
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1939
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2095
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2187
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1942
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2990
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2274
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1433
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1494
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1504
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1412
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2392
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1486
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1550
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2081
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2436
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1429
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1358
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2240
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1646
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1977
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1874
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1892
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1802
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1579
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1780
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1697
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1630
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1739
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2293
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1997
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1969
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1812
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1853
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1647
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1746
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2099
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1716
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1614
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1330
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1566
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1600
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1614
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1692
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1597
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1869
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1879
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1788
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2336
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1604
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1591
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1407
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1570
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1610
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1590
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1726
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2116
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2055
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2544
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1591
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1497
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1868
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1446
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1656
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1551
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1782
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2100
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1711
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1676
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1674
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1600
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1915
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1616
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1910
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2581
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1351
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1718
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1704
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1848
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3554
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1606
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1779
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1634
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1895
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2268
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1758
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1455
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1796
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1549
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1759
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1699
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1790
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1848
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2169
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1947
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2014
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1431
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1514
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1327
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1568
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1947
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1940
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1659
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1588
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2005
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1415
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1548
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1790
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1719
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1433
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1580
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1643
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1353
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1671
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1613
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1584
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1524
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1713
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1812
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1593
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1913
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1762
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1657
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1603
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1821
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1638
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1613
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1607
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1583
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2018
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2053
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1755
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1828
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1927
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2442
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1768
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1447
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1645
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1553
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1569
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2145
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1696
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1497
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1442
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2347
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1632
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1750
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1823
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1952
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1890
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1567
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1680
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1586
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1422
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1694
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1675
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1573
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1577
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1776
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1531
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1559
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1584
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2199
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1838
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1674
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1851
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1326
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1648
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1552
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1631
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1789
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1974
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3086
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1951
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1986
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1754
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1418
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1692
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1796
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1545
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2189
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2293
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2395
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2156
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2223
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2380
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2072
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1676
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1475
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1941
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1509
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1767
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2470
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1575
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2145
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2191
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3640
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1781
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1749
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2472
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2460
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2292
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2035
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2105
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2317
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2558
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2772
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2252
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1888
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2305
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2095
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2132
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1757
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2081
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1922
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1991
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2042
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1881
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2017
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2400
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2404
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1615
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2511
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2477
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4956
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2158
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1723
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2776
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2921
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2007
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2055
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2228
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2480
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2356
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2215
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2003
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1697
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1980
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1880
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2178
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2164
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1815
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2666
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2077
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1703
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2223
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2352
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2177
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2018
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2377
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2248
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2612
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2086
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2974
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1977
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2413
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2655
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2144
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2260
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2468
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2122
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2513
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2874
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2492