slogan7-al

Aplikimi për Akreditim

Për të bërë Aplikimin për Akreditim ju lutem klikoni link-un e mëposhtëm:
Formulari i Aplikimit per Akreditim

Listën e pjesëmarrësve në aktivitet, jeni të lutur ta plotësoni dhe dorëzoni sipas formatit të mëposhtëm:
Format_liste_pjesmarresish_sipas_oreve_1.docx