slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2142
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2210
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2053
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2017
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1964
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2020
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1990
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2205
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2748
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1847
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1852
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2025
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1866
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2080
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2059
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1945
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1948
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1963
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2146
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2034
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1944
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1934
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1880
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1906
Kurs formimi nga ESTM 2021
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2231
Dita e dermatologjisë 1906
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2046
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1894
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1876
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1946
Sëmundja pulmonare kronike 1959
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1963
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1896
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1929
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2013
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1972
Dita shqiptare e Melanomës 2063
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2051
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2068
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1912
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2122
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1984
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1895
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2043
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1909
Trombembolia Pulmonare 1895
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1857
Trajnim për kujdesin paliativ. 1999
Introduction to Palliative Care 1901
Fundamentals of healthcare management 2014
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1896
Kongresi i 7-të i SECOS 1895
Toksikologjia e medikamenteve 2063
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2347
Fitoterapi 1847
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1888
Asmta dhe Alergjia 1932
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1804
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1828
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1778
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1647
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1914
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1727
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1829
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1800
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1722
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1982
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1767
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1947
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1744
Konferenca e II Infermieristike 1845
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1797
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1815
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1873
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1997
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1859
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1990
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2008
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2412
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1816
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1838
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2038
Urgjencat Obstetrike 2016
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1738
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1959
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1741
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1746
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1855
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1778
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1898
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1805
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1875
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1677
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1741
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1954
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1879
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1852
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1888
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1874
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1964
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2102
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2408
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1883
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1986
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1849
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1852
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1993
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2008
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2115
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1856
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1852
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2012
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2057
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1901
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2141
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1837
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2025
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1666
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1860
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1933
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1789
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1954
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1631
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1735
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1752
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1935
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1903
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1926
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1821
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1899
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1854
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1765
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1932
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1952
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1792
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1781
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1694
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1819
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1904
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1860
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2001
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1753
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1738
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1748
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1934
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1761
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1751
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1902
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1862
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1763
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1888
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1647
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1911
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1586
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1657
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1846
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1844
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1921
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1723
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1829
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1891
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1882
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1866
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1608
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1893
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1783
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1813
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1839
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1818
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1957
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1779
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1821
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1773
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1713
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1704
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1863
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1741
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1524
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1735
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1782
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1766
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2045
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1719
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1592
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1744
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1952
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2064
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1685
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2049
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1953
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1989
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1745
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2037
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1960
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1939
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2209
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1904
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2059
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1667