slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1233
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1475
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1246
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1228
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1171
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1256
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1198
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1319
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 1886
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1148
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1153
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1212
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1117
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1230
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1231
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1183
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1241
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1185
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1332
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1202
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1165
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1173
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1202
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1165
Kurs formimi nga ESTM 1329
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1429
Dita e dermatologjisë 1233
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1184
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1173
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1119
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1196
Sëmundja pulmonare kronike 1138
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1209
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1177
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1164
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1195
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1163
Dita shqiptare e Melanomës 1223
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1251
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1353
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1183
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1282
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1267
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1191
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1244
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1199
Trombembolia Pulmonare 1235
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1119
Trajnim për kujdesin paliativ. 1241
Introduction to Palliative Care 1152
Fundamentals of healthcare management 1189
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1207
Kongresi i 7-të i SECOS 1206
Toksikologjia e medikamenteve 1301
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1525
Fitoterapi 1234
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1154
Asmta dhe Alergjia 1221
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1099
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1116
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1131
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1133
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1137
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1089
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1135
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1164
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1240
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1214
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1133
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1234
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1132
Konferenca e II Infermieristike 1181
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1147
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1153
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1225
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1232
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1160
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1325
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1216
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1712
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1166
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1138
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1286
Urgjencat Obstetrike 1175
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1152
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1234
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1123
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1144
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1158
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1155
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1204
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1163
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1149
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1117
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1120
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1372
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1158
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1181
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1184
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1219
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1212
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1380
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1697
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1175
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1238
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1165
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1167
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1285
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1221
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1371
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1200
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1170
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1388
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1465
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1229
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1404
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1142
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1460
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1131
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1202
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1235
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1218
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1256
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1066
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1173
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1049
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1180
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1238
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1278
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1187
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1193
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1150
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1145
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1183
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1283
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1155
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1162
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 923
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1161
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1348
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1166
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1265
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1173
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1162
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1156
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1373
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1140
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1199
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1135
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1149
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1125
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1245
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1105
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1161
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1088
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1147
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1216
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1153
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1290
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1145
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1175
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1160
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1223
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1176
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1121
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1191
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1152
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1160
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1173
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1230
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1224
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1104
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1233
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1160
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1191
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1187
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1136
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1094
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 939
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1136
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1099
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1212
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1357
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1112
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1074
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1143
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1347
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1368
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1117
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1340
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1309
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1350
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1203
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1320
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1280
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1280
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1534
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1213
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1325
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 973