slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1681
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1767
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1626
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1600
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1561
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1612
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1596
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1724
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2304
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1426
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1433
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1606
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1472
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1650
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1642
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1542
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1570
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1532
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1730
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1606
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1493
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1529
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1478
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1488
Kurs formimi nga ESTM 1623
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1812
Dita e dermatologjisë 1537
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1575
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1482
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1455
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1566
Sëmundja pulmonare kronike 1513
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1577
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1499
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1538
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1582
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1548
Dita shqiptare e Melanomës 1635
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1594
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1667
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1500
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1688
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1562
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1497
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1608
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1521
Trombembolia Pulmonare 1496
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1455
Trajnim për kujdesin paliativ. 1605
Introduction to Palliative Care 1482
Fundamentals of healthcare management 1544
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1511
Kongresi i 7-të i SECOS 1581
Toksikologjia e medikamenteve 1709
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1968
Fitoterapi 1554
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1523
Asmta dhe Alergjia 1595
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1435
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1483
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1469
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1371
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1532
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1399
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1509
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1472
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1464
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1595
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1442
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1560
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1443
Konferenca e II Infermieristike 1518
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1460
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1481
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1583
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1638
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1486
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1635
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1584
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2020
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1504
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1460
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1651
Urgjencat Obstetrike 1613
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1413
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1587
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1455
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1441
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1527
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1462
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1544
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1492
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1551
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1383
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1422
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1662
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1539
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1501
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1576
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1549
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1640
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1776
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2026
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1518
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1628
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1502
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1523
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1680
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1645
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1776
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1486
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1523
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1693
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1738
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1609
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1809
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1483
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1710
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1371
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1517
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1582
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1491
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1613
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1329
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1453
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1416
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1591
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1560
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1598
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1514
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1530
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1489
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1452
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1579
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1625
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1467
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1458
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1357
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1465
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1615
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1524
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1659
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1458
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1416
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1473
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1664
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1418
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1494
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1532
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1539
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1409
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1570
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1351
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1531
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1334
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1362
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1534
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1516
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1619
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1396
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1527
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1548
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1545
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1512
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1337
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1554
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1469
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1541
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1501
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1501
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1612
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1441
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1496
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1458
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1419
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1418
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1499
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1438
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1241
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1441
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1440
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1479
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1701
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1431
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1322
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1448
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1648
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1732
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1383
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1750
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1628
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1670
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1443
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1691
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1651
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1600
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1872
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1585
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1749
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1308