slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1427
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1587
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1407
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1387
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1345
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1398
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1388
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1483
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2063
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1261
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1256
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1380
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1254
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1413
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1396
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1349
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1388
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1328
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1490
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1378
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1310
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1318
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1325
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1311
Kurs formimi nga ESTM 1464
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1582
Dita e dermatologjisë 1373
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1366
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1305
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1274
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1355
Sëmundja pulmonare kronike 1291
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1369
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1312
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1334
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1364
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1329
Dita shqiptare e Melanomës 1413
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1393
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1477
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1312
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1457
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1395
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1333
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1396
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1350
Trombembolia Pulmonare 1343
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1260
Trajnim për kujdesin paliativ. 1406
Introduction to Palliative Care 1293
Fundamentals of healthcare management 1332
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1332
Kongresi i 7-të i SECOS 1382
Toksikologjia e medikamenteve 1485
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1727
Fitoterapi 1380
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1322
Asmta dhe Alergjia 1387
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1255
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1274
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1297
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1245
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1327
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1223
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1288
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1304
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1358
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1383
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1279
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1373
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1265
Konferenca e II Infermieristike 1317
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1298
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1317
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1390
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1424
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1306
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1474
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1374
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1846
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1322
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1283
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1464
Urgjencat Obstetrike 1390
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1283
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1408
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1281
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1267
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1341
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1298
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1352
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1318
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1350
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1240
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1260
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1499
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1359
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1332
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1364
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1364
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1419
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1576
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1841
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1340
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1415
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1315
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1349
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1484
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1422
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1582
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1329
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1322
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1537
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1599
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1393
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1602
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1305
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1565
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1246
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1341
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1388
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1342
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1428
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1189
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1311
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1228
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1357
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1394
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1421
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1345
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1333
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1303
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1283
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1361
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1439
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1306
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1293
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1144
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1296
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1469
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1322
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1443
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1304
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1270
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1296
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1510
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1264
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1334
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1313
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1327
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1253
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1403
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1220
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1333
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1202
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1254
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1378
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1320
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1441
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1258
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1350
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1359
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1390
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1330
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1222
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1362
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1282
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1360
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1328
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1359
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1397
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1257
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1350
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1293
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1300
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1286
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1301
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1246
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1083
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1271
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1248
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1325
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1517
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1259
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1179
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1294
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1475
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1544
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1239
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1565
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1456
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1491
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1325
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1477
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1482
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1425
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1675
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1373
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1565
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1120