slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2492
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2563
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2398
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2343
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2309
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2384
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2341
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2590
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3091
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2175
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2170
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2366
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2179
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2412
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2378
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2268
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2284
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2318
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2519
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2393
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2304
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2236
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2237
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2255
Kurs formimi nga ESTM 2400
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2587
Dita e dermatologjisë 2244
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2402
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2208
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2211
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2283
Sëmundja pulmonare kronike 2340
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2301
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2247
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2276
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2338
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2308
Dita shqiptare e Melanomës 2433
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2446
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2443
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2224
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2492
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2317
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2204
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2374
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2231
Trombembolia Pulmonare 2246
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2201
Trajnim për kujdesin paliativ. 2375
Introduction to Palliative Care 2213
Fundamentals of healthcare management 2400
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2213
Kongresi i 7-të i SECOS 2187
Toksikologjia e medikamenteve 2370
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2661
Fitoterapi 2179
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2181
Asmta dhe Alergjia 2233
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2100
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2067
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2046
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1914
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2248
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2033
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2083
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2075
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1973
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2263
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2046
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2278
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2010
Konferenca e II Infermieristike 2149
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2095
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2101
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2172
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2337
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2153
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2305
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2330
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2730
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2093
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2115
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2377
Urgjencat Obstetrike 2357
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2008
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2266
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1975
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2014
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2112
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2063
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2162
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2063
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2142
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1920
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2010
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2232
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2177
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2147
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2172
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2165
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2244
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2351
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2725
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2188
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2264
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2141
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2136
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2264
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2319
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2403
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2189
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2129
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2316
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2309
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2174
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2405
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2120
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2320
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1918
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2165
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2202
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2090
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2262
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1844
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1988
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2033
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2218
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2204
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2211
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2109
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2236
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2164
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2008
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2218
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2214
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2056
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2035
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1988
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2116
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2158
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2133
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2268
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1996
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2031
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2005
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2163
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2021
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1997
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2166
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2152
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2051
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2151
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1922
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2223
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1818
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1910
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2125
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2129
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2184
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2033
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2111
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2169
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2166
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2168
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1862
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2149
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2077
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2040
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2139
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2103
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2254
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2101
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2128
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2029
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1950
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1972
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2170
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2026
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1776
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1986
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2078
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2015
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2351
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1951
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1844
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2001
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2230
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2314
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1939
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2312
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2246
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2281
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2004
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2316
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2227
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2202
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2485
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2166
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2340
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1951