slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1652
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1742
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1599
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1572
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1531
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1584
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1567
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1690
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2272
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1391
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1408
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1578
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1448
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1621
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1615
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1516
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1545
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1501
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1702
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1577
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1466
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1505
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1451
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1466
Kurs formimi nga ESTM 1601
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1782
Dita e dermatologjisë 1510
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1544
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1451
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1430
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1534
Sëmundja pulmonare kronike 1482
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1548
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1477
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1511
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1557
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1519
Dita shqiptare e Melanomës 1608
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1567
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1639
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1475
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1654
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1543
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1470
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1583
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1497
Trombembolia Pulmonare 1472
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1429
Trajnim për kujdesin paliativ. 1578
Introduction to Palliative Care 1455
Fundamentals of healthcare management 1518
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1489
Kongresi i 7-të i SECOS 1558
Toksikologjia e medikamenteve 1682
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1940
Fitoterapi 1539
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1502
Asmta dhe Alergjia 1570
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1415
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1465
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1450
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1356
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1509
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1379
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1486
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1453
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1446
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1574
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1422
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1536
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1419
Konferenca e II Infermieristike 1496
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1442
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1464
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1563
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1614
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1464
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1622
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1561
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1998
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1489
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1439
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1629
Urgjencat Obstetrike 1589
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1395
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1567
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1434
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1423
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1502
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1442
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1522
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1478
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1530
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1366
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1403
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1641
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1520
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1485
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1555
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1531
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1617
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1751
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2002
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1497
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1604
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1477
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1502
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1662
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1623
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1756
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1464
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1498
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1670
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1720
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1591
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1790
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1455
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1693
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1356
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1500
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1558
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1472
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1593
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1309
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1436
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1398
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1568
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1542
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1578
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1498
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1512
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1468
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1433
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1553
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1606
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1449
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1441
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1337
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1441
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1597
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1503
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1632
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1436
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1396
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1453
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1648
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1394
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1475
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1510
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1522
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1389
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1551
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1337
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1514
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1318
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1351
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1516
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1494
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1597
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1379
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1506
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1524
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1528
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1490
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1322
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1535
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1448
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1524
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1485
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1483
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1591
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1418
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1480
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1440
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1399
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1403
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1476
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1417
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1223
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1420
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1418
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1457
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1673
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1412
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1302
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1434
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1626
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1713
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1361
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1730
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1611
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1650
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1431
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1672
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1626
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1577
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1852
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1560
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1729
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1291