slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2389
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2462
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2303
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2246
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2196
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2272
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2252
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2481
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2989
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2079
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2072
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2273
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2086
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2320
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2280
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2176
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2182
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2217
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2410
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2293
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2204
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2148
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2129
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2150
Kurs formimi nga ESTM 2300
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2476
Dita e dermatologjisë 2139
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2304
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2110
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2112
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2187
Sëmundja pulmonare kronike 2234
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2209
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2150
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2177
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2247
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2211
Dita shqiptare e Melanomës 2328
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2336
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2330
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2143
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2388
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2220
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2114
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2287
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2132
Trombembolia Pulmonare 2143
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2104
Trajnim për kujdesin paliativ. 2268
Introduction to Palliative Care 2122
Fundamentals of healthcare management 2295
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2117
Kongresi i 7-të i SECOS 2102
Toksikologjia e medikamenteve 2286
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2564
Fitoterapi 2090
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2093
Asmta dhe Alergjia 2148
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2011
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1991
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1968
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1830
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2158
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1939
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2005
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1995
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1898
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2180
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1967
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2182
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1924
Konferenca e II Infermieristike 2062
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2002
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2012
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2087
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2231
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2066
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2212
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2245
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2635
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2021
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2037
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2281
Urgjencat Obstetrike 2266
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1926
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2176
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1907
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1924
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2041
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1980
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2082
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1988
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2065
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1848
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1932
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2152
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2092
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2060
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2088
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2081
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2166
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2271
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2633
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2095
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2182
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2058
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2046
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2179
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2231
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2316
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2098
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2046
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2228
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2236
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2096
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2323
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2037
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2232
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1852
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2073
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2120
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2000
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2172
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1777
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1913
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1949
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2135
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2111
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2132
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2030
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2137
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2075
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1936
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2137
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2129
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1975
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1959
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1892
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2025
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2084
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2051
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2191
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1919
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1941
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1926
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2096
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1946
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1924
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2081
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2070
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1965
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2073
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1839
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2149
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1747
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1829
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2045
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2045
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2101
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1944
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2023
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2089
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2086
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2081
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1786
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2074
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1995
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1965
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2053
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2013
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2170
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2018
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2043
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1949
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1886
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1892
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2075
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1940
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1701
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1905
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1988
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1945
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2260
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1884
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1762
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1921
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2155
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2237
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1870
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2230
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2161
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2193
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1929
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2226
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2145
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2112
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2405
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2089
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2257
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1868