slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1484
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1629
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1453
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1429
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1391
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1445
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1440
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1537
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2119
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1296
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1292
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1428
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1307
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1465
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1452
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1397
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1427
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1371
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1545
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1428
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1351
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1369
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1362
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1347
Kurs formimi nga ESTM 1505
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1634
Dita e dermatologjisë 1411
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1416
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1343
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1323
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1409
Sëmundja pulmonare kronike 1335
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1421
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1355
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1385
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1408
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1374
Dita shqiptare e Melanomës 1470
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1433
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1521
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1354
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1508
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1433
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1369
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1442
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1396
Trombembolia Pulmonare 1376
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1299
Trajnim për kujdesin paliativ. 1452
Introduction to Palliative Care 1326
Fundamentals of healthcare management 1373
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1385
Kongresi i 7-të i SECOS 1432
Toksikologjia e medikamenteve 1540
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1791
Fitoterapi 1424
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1373
Asmta dhe Alergjia 1435
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1304
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1332
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1352
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1278
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1385
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1269
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1336
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1348
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1392
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1442
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1318
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1417
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1309
Konferenca e II Infermieristike 1367
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1339
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1361
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1431
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1478
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1352
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1506
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1431
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1886
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1370
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1332
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1520
Urgjencat Obstetrike 1445
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1321
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1460
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1320
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1304
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1388
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1341
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1398
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1363
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1405
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1277
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1300
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1538
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1404
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1381
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1424
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1422
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1476
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1618
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1882
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1385
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1470
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1360
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1400
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1537
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1477
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1641
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1368
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1371
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1581
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1635
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1453
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1662
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1350
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1601
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1279
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1386
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1437
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1377
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1475
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1226
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1346
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1279
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1414
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1447
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1466
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1388
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1382
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1356
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1327
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1416
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1485
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1343
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1333
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1193
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1340
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1509
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1374
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1496
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1345
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1307
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1335
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1549
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1300
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1374
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1363
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1380
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1289
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1448
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1254
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1385
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1232
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1282
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1414
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1375
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1482
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1291
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1401
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1406
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1430
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1379
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1250
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1412
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1333
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1412
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1373
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1396
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1460
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1302
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1384
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1335
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1331
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1320
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1358
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1290
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1127
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1318
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1299
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1366
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1559
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1307
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1216
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1336
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1519
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1588
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1272
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1615
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1501
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1539
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1361
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1524
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1522
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1468
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1727
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1422
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1609
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1168