slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1554
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1671
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1514
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1486
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1446
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1503
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1494
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1590
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2184
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1328
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1331
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1488
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1356
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1518
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1514
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1438
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1469
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1415
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1604
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1478
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1386
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1418
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1392
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1385
Kurs formimi nga ESTM 1534
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1688
Dita e dermatologjisë 1445
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1462
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1381
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1362
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1452
Sëmundja pulmonare kronike 1388
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1472
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1401
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1434
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1465
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1421
Dita shqiptare e Melanomës 1520
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1485
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1555
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1392
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1558
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1472
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1398
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1495
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1435
Trombembolia Pulmonare 1405
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1345
Trajnim për kujdesin paliativ. 1501
Introduction to Palliative Care 1369
Fundamentals of healthcare management 1422
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1429
Kongresi i 7-të i SECOS 1490
Toksikologjia e medikamenteve 1598
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1857
Fitoterapi 1474
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1423
Asmta dhe Alergjia 1495
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1355
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1385
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1399
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1308
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1438
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1313
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1403
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1388
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1414
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1494
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1365
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1465
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1360
Konferenca e II Infermieristike 1422
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1385
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1403
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1488
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1530
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1402
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1553
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1485
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1925
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1415
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1376
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1563
Urgjencat Obstetrike 1500
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1347
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1500
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1362
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1346
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1434
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1378
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1442
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1408
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1458
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1312
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1336
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1575
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1454
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1418
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1479
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1466
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1535
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1673
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1929
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1426
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1524
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1411
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1446
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1588
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1535
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1686
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1406
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1426
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1619
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1669
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1508
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1715
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1397
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1641
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1308
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1435
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1487
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1412
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1527
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1256
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1377
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1331
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1474
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1490
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1511
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1430
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1438
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1396
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1368
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1472
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1533
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1381
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1371
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1257
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1379
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1544
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1423
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1548
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1379
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1336
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1379
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1584
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1337
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1415
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1423
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1442
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1322
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1485
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1285
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1441
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1265
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1309
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1460
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1427
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1526
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1325
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1441
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1454
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1468
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1424
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1277
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1460
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1387
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1462
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1420
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1427
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1517
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1352
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1420
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1374
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1361
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1352
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1400
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1336
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1172
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1359
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1346
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1398
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1607
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1354
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1247
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1378
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1562
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1632
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1307
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1667
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1546
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1583
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1384
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1578
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1562
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1506
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1781
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1483
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1656
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1217