slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1869
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1947
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1801
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1767
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1718
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1766
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1760
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1916
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2487
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1593
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1597
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1770
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1625
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1822
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1812
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1698
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1723
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1709
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1896
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1773
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1669
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1692
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1643
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1662
Kurs formimi nga ESTM 1775
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1989
Dita e dermatologjisë 1687
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1757
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1653
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1613
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1716
Sëmundja pulmonare kronike 1678
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1734
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1659
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1688
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1747
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1710
Dita shqiptare e Melanomës 1803
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1775
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1820
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1672
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1872
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1723
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1661
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1780
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1672
Trombembolia Pulmonare 1653
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1623
Trajnim për kujdesin paliativ. 1747
Introduction to Palliative Care 1649
Fundamentals of healthcare management 1720
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1671
Kongresi i 7-të i SECOS 1705
Toksikologjia e medikamenteve 1861
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2140
Fitoterapi 1681
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1674
Asmta dhe Alergjia 1737
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1589
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1641
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1609
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1490
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1682
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1535
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1660
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1616
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1579
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1768
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1583
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1718
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1588
Konferenca e II Infermieristike 1663
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1604
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1627
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1728
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1784
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1638
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1788
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1764
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2189
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1637
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1632
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1815
Urgjencat Obstetrike 1773
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1558
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1742
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1586
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1573
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1668
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1603
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1707
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1630
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1702
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1513
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1570
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1791
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1693
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1649
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1708
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1686
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1782
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1936
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2182
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1667
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1781
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1649
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1681
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1822
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1795
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1916
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1644
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1680
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1823
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1882
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1746
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1959
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1624
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1845
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1519
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1661
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1718
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1621
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1755
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1464
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1577
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1541
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1736
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1701
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1745
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1642
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1678
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1640
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1588
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1736
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1768
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1618
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1606
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1503
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1610
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1745
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1668
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1803
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1588
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1547
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1603
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1783
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1554
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1611
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1683
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1683
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1559
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1709
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1471
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1674
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1457
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1494
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1677
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1646
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1759
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1533
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1660
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1690
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1691
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1670
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1461
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1706
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1619
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1660
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1645
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1638
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1763
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1586
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1628
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1591
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1554
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1550
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1647
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1562
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1373
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1575
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1579
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1608
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1843
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1560
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1443
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1575
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1779
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1890
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1518
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1889
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1763
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1812
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1579
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1843
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1788
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1756
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2013
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1730
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1886
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1456