slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2015
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2091
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1935
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1905
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1844
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1897
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1875
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2070
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2622
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1725
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1732
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1904
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1752
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1948
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1948
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1827
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1847
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1841
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2027
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1914
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1815
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1829
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1766
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1798
Kurs formimi nga ESTM 1888
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2118
Dita e dermatologjisë 1802
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1907
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1791
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1759
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1835
Sëmundja pulmonare kronike 1826
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1854
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1792
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1813
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1891
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1851
Dita shqiptare e Melanomës 1933
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1915
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1952
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1805
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2008
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1854
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1784
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1914
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1791
Trombembolia Pulmonare 1770
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1751
Trajnim për kujdesin paliativ. 1860
Introduction to Palliative Care 1780
Fundamentals of healthcare management 1868
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1799
Kongresi i 7-të i SECOS 1806
Toksikologjia e medikamenteve 1994
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2269
Fitoterapi 1766
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1799
Asmta dhe Alergjia 1842
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1718
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1765
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1717
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1585
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1799
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1637
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1768
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1736
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1663
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1898
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1694
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1847
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1681
Konferenca e II Infermieristike 1759
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1699
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1730
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1806
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1901
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1757
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1899
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1907
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2317
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1735
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1752
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1935
Urgjencat Obstetrike 1900
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1660
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1862
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1688
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1672
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1785
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1711
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1822
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1729
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1811
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1613
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1675
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1879
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1808
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1763
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1808
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1789
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1891
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2042
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2330
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1782
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1906
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1769
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1778
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1931
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1909
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2027
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1761
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1781
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1926
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1991
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1842
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2074
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1743
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1955
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1611
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1766
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1839
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1711
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1861
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1571
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1672
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1654
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1848
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1808
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1848
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1750
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1796
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1765
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1701
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1845
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1877
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1730
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1719
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1616
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1727
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1846
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1780
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1917
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1696
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1664
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1686
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1881
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1675
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1697
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1814
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1787
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1679
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1815
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1568
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1817
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1535
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1591
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1784
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1748
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1864
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1640
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1762
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1801
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1808
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1787
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1549
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1838
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1720
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1760
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1757
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1747
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1877
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1693
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1734
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1708
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1657
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1641
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1772
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1660
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1471
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1675
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1690
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1700
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1954
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1667
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1535
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1674
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1876
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1997
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1619
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1990
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1865
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1915
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1679
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1963
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1892
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1865
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2127
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1834
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1985
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1575