slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1153
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1387
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1152
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1130
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1120
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1204
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1120
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1221
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 1768
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1095
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1087
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1121
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1042
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1126
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1153
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1113
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1142
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1102
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1255
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1109
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1076
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1088
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1117
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1106
Kurs formimi nga ESTM 1277
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1335
Dita e dermatologjisë 1167
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1104
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1086
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1033
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1127
Sëmundja pulmonare kronike 1073
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1124
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1103
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1084
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1126
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1071
Dita shqiptare e Melanomës 1154
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1160
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1288
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1097
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1192
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1177
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1105
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1153
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1107
Trombembolia Pulmonare 1160
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1060
Trajnim për kujdesin paliativ. 1147
Introduction to Palliative Care 1098
Fundamentals of healthcare management 1107
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1127
Kongresi i 7-të i SECOS 1123
Toksikologjia e medikamenteve 1210
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1419
Fitoterapi 1154
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1066
Asmta dhe Alergjia 1134
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1003
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1031
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1045
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1061
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1054
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1009
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1057
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1090
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1171
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1125
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1066
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1152
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1049
Konferenca e II Infermieristike 1096
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1053
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1064
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1141
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1142
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1078
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1239
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1152
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1615
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1083
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1052
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1195
Urgjencat Obstetrike 1096
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1067
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1139
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1044
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1067
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1068
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1098
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1110
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1068
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1073
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1035
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1033
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1294
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1079
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1103
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1098
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1135
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1113
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1276
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1610
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1107
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1135
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1083
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1075
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1187
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1120
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1297
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1122
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1073
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1314
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1376
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1143
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1311
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1072
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1382
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1053
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1152
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1146
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1143
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1184
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1019
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1121
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 950
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1082
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1176
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1197
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1131
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1116
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1081
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1071
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1102
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1192
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1073
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1078
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 845
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1086
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1283
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1091
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1189
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1100
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1111
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1100
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1321
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1062
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1124
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1063
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1059
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1044
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1164
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1035
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1091
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1034
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1100
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1117
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1071
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1201
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1076
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1096
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1096
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1160
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1101
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1076
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1103
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1079
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1072
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1083
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1147
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1140
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1019
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1162
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1105
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1112
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1095
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1049
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1032
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 894
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1062
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1023
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1154
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1261
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1033
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1019
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1092
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1260
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1278
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1031
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1267
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1243
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1302
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1125
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1238
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1189
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1207
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1449
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1130
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1234
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 894