slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1746
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1829
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1688
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1659
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1616
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1664
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1651
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1793
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2365
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1483
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1496
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1663
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1529
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1709
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1699
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1597
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1626
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1593
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1789
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1665
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1557
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1588
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1537
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1549
Kurs formimi nga ESTM 1678
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1877
Dita e dermatologjisë 1584
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1639
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1542
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1506
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1617
Sëmundja pulmonare kronike 1572
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1630
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1555
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1586
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1644
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1603
Dita shqiptare e Melanomës 1688
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1656
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1719
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1562
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1745
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1617
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1553
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1671
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1572
Trombembolia Pulmonare 1548
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1515
Trajnim për kujdesin paliativ. 1653
Introduction to Palliative Care 1544
Fundamentals of healthcare management 1607
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1567
Kongresi i 7-të i SECOS 1629
Toksikologjia e medikamenteve 1763
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2031
Fitoterapi 1603
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1580
Asmta dhe Alergjia 1644
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1489
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1538
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1517
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1414
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1583
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1441
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1559
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1523
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1508
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1653
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1497
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1610
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1491
Konferenca e II Infermieristike 1569
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1511
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1533
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1634
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1691
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1541
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1685
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1638
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2077
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1549
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1513
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1702
Urgjencat Obstetrike 1664
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1461
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1638
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1502
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1488
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1575
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1513
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1601
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1544
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1600
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1426
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1471
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1712
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1592
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1555
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1624
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1598
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1686
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1834
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2082
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1570
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1681
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1552
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1581
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1730
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1698
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1831
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1545
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1578
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1741
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1792
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1658
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1859
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1532
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1761
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1420
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1568
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1636
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1534
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1664
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1376
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1501
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1460
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1647
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1610
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1646
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1562
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1581
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1547
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1504
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1630
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1678
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1524
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1510
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1410
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1522
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1664
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1576
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1714
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1508
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1461
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1523
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1710
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1470
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1534
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1590
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1592
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1468
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1620
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1396
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1583
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1387
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1414
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1583
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1561
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1668
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1441
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1581
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1597
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1600
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1562
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1381
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1606
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1522
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1581
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1557
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1547
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1665
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1496
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1544
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1505
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1468
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1461
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1555
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1486
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1286
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1488
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1488
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1523
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1749
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1476
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1365
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1497
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1691
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1796
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1437
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1796
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1675
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1722
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1491
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1744
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1700
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1656
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1924
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1635
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1797
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1363