slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1772
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1857
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1711
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1685
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1636
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1684
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1673
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1820
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2395
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1505
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1517
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1687
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1549
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1738
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1723
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1620
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1647
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1618
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1811
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1687
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1582
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1611
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1558
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1579
Kurs formimi nga ESTM 1697
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1903
Dita e dermatologjisë 1606
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1664
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1563
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1527
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1644
Sëmundja pulmonare kronike 1592
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1657
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1579
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1610
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1667
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1627
Dita shqiptare e Melanomës 1713
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1685
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1739
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1589
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1778
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1640
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1577
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1692
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1592
Trombembolia Pulmonare 1575
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1533
Trajnim për kujdesin paliativ. 1671
Introduction to Palliative Care 1563
Fundamentals of healthcare management 1631
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1591
Kongresi i 7-të i SECOS 1648
Toksikologjia e medikamenteve 1784
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2055
Fitoterapi 1620
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1600
Asmta dhe Alergjia 1665
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1507
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1565
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1534
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1431
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1601
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1462
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1579
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1543
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1519
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1684
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1514
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1634
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1513
Konferenca e II Infermieristike 1588
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1532
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1553
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1651
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1709
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1561
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1703
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1667
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2099
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1570
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1538
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1723
Urgjencat Obstetrike 1685
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1483
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1659
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1521
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1506
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1597
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1531
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1621
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1565
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1620
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1447
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1492
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1727
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1613
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1575
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1641
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1614
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1706
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1857
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2102
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1592
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1702
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1572
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1600
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1749
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1721
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1847
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1566
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1603
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1754
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1815
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1680
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1877
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1552
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1780
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1439
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1584
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1653
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1552
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1686
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1393
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1517
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1477
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1667
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1627
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1663
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1580
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1607
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1566
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1527
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1652
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1699
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1541
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1531
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1428
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1540
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1680
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1597
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1734
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1526
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1477
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1537
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1725
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1487
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1549
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1609
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1611
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1484
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1641
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1412
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1604
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1399
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1428
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1605
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1581
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1690
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1459
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1598
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1617
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1620
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1582
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1396
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1627
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1539
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1602
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1575
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1566
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1687
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1518
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1562
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1524
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1485
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1480
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1576
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1502
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1302
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1508
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1510
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1538
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1767
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1492
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1378
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1513
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1709
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1813
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1453
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1814
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1691
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1740
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1509
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1765
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1718
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1676
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1942
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1658
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1815
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1382