slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1211
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1446
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1219
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1195
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1154
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1239
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1175
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1292
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 1855
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1130
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1139
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1186
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1099
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1196
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1210
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1166
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1211
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1158
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1306
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1173
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1140
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1146
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1183
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1141
Kurs formimi nga ESTM 1312
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1402
Dita e dermatologjisë 1212
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1159
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1151
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1094
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1169
Sëmundja pulmonare kronike 1117
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1188
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1155
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1140
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1174
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1134
Dita shqiptare e Melanomës 1199
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1223
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1332
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1159
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1255
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1246
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1160
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1222
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1175
Trombembolia Pulmonare 1213
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1100
Trajnim për kujdesin paliativ. 1212
Introduction to Palliative Care 1132
Fundamentals of healthcare management 1163
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1182
Kongresi i 7-të i SECOS 1179
Toksikologjia e medikamenteve 1273
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1491
Fitoterapi 1211
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1127
Asmta dhe Alergjia 1196
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1067
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1089
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1107
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1115
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1110
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1067
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1111
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1140
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1216
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1191
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1116
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1210
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1111
Konferenca e II Infermieristike 1161
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1116
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1125
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1198
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1206
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1134
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1304
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1191
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1683
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1142
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1111
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1259
Urgjencat Obstetrike 1150
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1131
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1197
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1103
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1124
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1126
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1138
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1174
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1137
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1118
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1093
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1096
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1352
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1135
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1158
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1157
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1194
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1187
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1345
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1668
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1155
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1205
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1138
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1141
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1256
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1193
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1346
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1175
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1135
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1367
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1438
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1206
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1379
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1118
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1433
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1108
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1187
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1208
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1196
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1236
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1049
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1156
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1020
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1147
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1218
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1250
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1168
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1171
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1131
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1125
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1160
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1260
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1130
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1135
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 899
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1138
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1325
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1148
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1242
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1147
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1146
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1130
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1352
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1120
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1178
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1109
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1121
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1100
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1223
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1082
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1135
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1068
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1129
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1182
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1127
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1261
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1130
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1154
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1133
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1200
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1151
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1103
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1161
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1128
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1138
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1144
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1207
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1198
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1081
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1213
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1141
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1173
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1165
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1114
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1077
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 921
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1115
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1077
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1195
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1326
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1086
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1053
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1119
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1325
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1341
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1091
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1316
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1284
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1331
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1181
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1296
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1250
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1259
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1506
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1188
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1294
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 952