slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1920
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1992
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1843
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1817
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1767
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1809
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1800
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1967
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2535
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1642
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1642
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1818
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1667
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1866
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1858
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1736
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1766
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1756
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1940
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1818
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1720
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1736
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1682
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1710
Kurs formimi nga ESTM 1814
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2030
Dita e dermatologjisë 1722
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1812
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1699
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1658
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1756
Sëmundja pulmonare kronike 1726
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1773
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1704
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1729
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1794
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1758
Dita shqiptare e Melanomës 1843
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1823
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1865
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1720
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1915
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1769
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1700
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1827
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1710
Trombembolia Pulmonare 1694
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1669
Trajnim për kujdesin paliativ. 1787
Introduction to Palliative Care 1695
Fundamentals of healthcare management 1773
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1714
Kongresi i 7-të i SECOS 1739
Toksikologjia e medikamenteve 1907
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2184
Fitoterapi 1711
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1718
Asmta dhe Alergjia 1774
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1630
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1690
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1645
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1519
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1725
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1567
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1697
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1660
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1609
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1812
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1624
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1762
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1618
Konferenca e II Infermieristike 1693
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1636
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1662
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1757
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1822
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1679
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1822
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1815
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2228
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1672
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1669
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1858
Urgjencat Obstetrike 1824
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1592
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1785
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1621
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1608
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1710
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1637
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1746
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1664
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1738
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1547
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1608
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1822
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1731
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1694
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1744
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1721
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1818
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1972
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2225
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1706
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1825
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1687
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1713
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1862
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1829
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1953
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1685
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1716
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1858
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1918
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1781
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1998
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1665
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1882
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1552
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1694
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1763
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1651
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1791
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1501
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1613
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1581
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1776
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1738
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1778
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1677
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1718
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1682
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1624
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1775
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1804
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1655
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1647
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1547
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1651
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1780
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1707
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1844
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1624
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1590
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1630
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1819
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1599
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1642
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1729
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1718
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1600
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1747
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1506
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1736
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1486
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1524
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1713
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1679
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1795
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1568
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1696
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1726
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1731
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1711
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1493
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1753
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1651
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1692
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1679
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1678
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1803
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1622
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1663
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1627
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1592
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1584
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1690
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1596
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1408
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1611
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1617
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1637
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1882
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1594
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1475
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1610
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1811
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1926
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1552
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1927
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1797
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1845
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1615
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1887
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1824
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1793
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2053
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1767
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1920
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1495