slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1838
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1920
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1773
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1741
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1697
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1742
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1735
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1888
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2463
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1568
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1571
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1743
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1605
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1798
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1782
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1673
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1700
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1680
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1871
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1747
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1640
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1669
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1616
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1640
Kurs formimi nga ESTM 1753
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1962
Dita e dermatologjisë 1659
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1731
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1626
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1589
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1698
Sëmundja pulmonare kronike 1654
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1715
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1635
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1670
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1728
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1689
Dita shqiptare e Melanomës 1773
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1746
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1797
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1645
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1850
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1696
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1637
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1754
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1649
Trombembolia Pulmonare 1627
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1599
Trajnim për kujdesin paliativ. 1724
Introduction to Palliative Care 1621
Fundamentals of healthcare management 1694
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1647
Kongresi i 7-të i SECOS 1692
Toksikologjia e medikamenteve 1836
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2123
Fitoterapi 1668
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1653
Asmta dhe Alergjia 1720
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1567
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1621
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1587
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1478
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1662
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1515
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1639
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1594
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1565
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1744
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1568
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1698
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1562
Konferenca e II Infermieristike 1640
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1585
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1606
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1708
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1763
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1621
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1768
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1733
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2167
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1624
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1601
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1783
Urgjencat Obstetrike 1746
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1535
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1722
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1570
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1557
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1652
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1584
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1683
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1612
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1676
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1498
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1550
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1779
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1672
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1631
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1690
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1665
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1765
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1911
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2158
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1645
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1760
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1627
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1658
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1803
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1775
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1897
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1618
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1659
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1807
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1867
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1731
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1936
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1604
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1827
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1499
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1641
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1701
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1602
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1736
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1446
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1562
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1523
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1718
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1683
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1723
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1628
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1658
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1622
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1571
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1709
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1750
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1598
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1587
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1484
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1593
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1728
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1647
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1784
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1572
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1527
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1583
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1767
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1538
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1596
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1666
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1665
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1538
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1689
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1458
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1654
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1441
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1474
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1658
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1630
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1740
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1512
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1642
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1671
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1673
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1644
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1443
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1684
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1591
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1645
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1626
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1619
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1743
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1566
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1614
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1575
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1537
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1533
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1627
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1549
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1353
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1554
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1558
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1588
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1826
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1541
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1424
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1558
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1761
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1866
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1502
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1872
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1745
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1791
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1562
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1821
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1768
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1732
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1997
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1711
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1863
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1437