slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1291
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1513
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1313
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1290
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1208
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1298
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1264
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1386
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 1951
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1192
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1191
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1282
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1164
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1317
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1269
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1236
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1299
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1243
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1390
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1256
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1211
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1234
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1241
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1220
Kurs formimi nga ESTM 1374
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1489
Dita e dermatologjisë 1294
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1240
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1221
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1170
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1246
Sëmundja pulmonare kronike 1189
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1262
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1216
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1229
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1250
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1236
Dita shqiptare e Melanomës 1285
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1305
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1390
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1228
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1335
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1310
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1247
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1289
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1241
Trombembolia Pulmonare 1272
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1167
Trajnim për kujdesin paliativ. 1314
Introduction to Palliative Care 1200
Fundamentals of healthcare management 1238
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1254
Kongresi i 7-të i SECOS 1256
Toksikologjia e medikamenteve 1367
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1591
Fitoterapi 1279
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1209
Asmta dhe Alergjia 1281
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1158
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1175
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1180
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1182
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1198
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1136
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1188
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1216
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1282
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1268
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1180
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1293
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1173
Konferenca e II Infermieristike 1225
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1213
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1213
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1290
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1297
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1213
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1379
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1274
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1758
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1221
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1193
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1361
Urgjencat Obstetrike 1245
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1197
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1299
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1179
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1188
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1220
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1193
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1256
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1219
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1216
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1165
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1167
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1419
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1223
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1234
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1239
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1264
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1288
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1455
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1759
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1234
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1301
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1208
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1238
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1366
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1281
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1439
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1249
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1229
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1445
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1516
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1282
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1475
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1198
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1498
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1168
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1248
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1290
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1268
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1325
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1111
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1215
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1116
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1245
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1288
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1335
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1240
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1234
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1201
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1188
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1247
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1346
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1204
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1210
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 979
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1207
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1394
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1209
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1334
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1221
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1201
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1201
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1423
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1183
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1247
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1189
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1200
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1170
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1289
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1149
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1227
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1132
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1184
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1289
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1213
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1347
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1184
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1231
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1227
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1284
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1224
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1159
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1251
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1198
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1247
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1226
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1280
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1273
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1159
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1275
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1203
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1229
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1220
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1181
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1142
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 982
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1174
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1147
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1249
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1407
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1161
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1107
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1193
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1396
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1433
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1160
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1411
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1377
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1392
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1248
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1366
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1360
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1335
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1583
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1266
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1401
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1022