slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1624
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1714
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1573
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1544
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1503
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1553
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1541
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1658
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2245
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1366
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1382
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1550
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1421
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1587
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1587
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1493
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1522
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1471
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1678
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1551
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1436
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1477
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1433
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1437
Kurs formimi nga ESTM 1578
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1757
Dita e dermatologjisë 1489
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1514
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1427
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1412
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1509
Sëmundja pulmonare kronike 1453
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1525
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1452
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1489
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1533
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1493
Dita shqiptare e Melanomës 1579
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1539
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1610
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1451
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1625
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1518
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1446
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1557
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1477
Trombembolia Pulmonare 1445
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1404
Trajnim për kujdesin paliativ. 1549
Introduction to Palliative Care 1428
Fundamentals of healthcare management 1485
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1470
Kongresi i 7-të i SECOS 1542
Toksikologjia e medikamenteve 1659
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1917
Fitoterapi 1519
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1477
Asmta dhe Alergjia 1547
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1395
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1445
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1433
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1344
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1490
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1356
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1464
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1433
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1436
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1552
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1403
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1514
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1400
Konferenca e II Infermieristike 1479
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1426
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1446
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1540
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1588
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1448
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1595
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1540
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1970
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1472
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1420
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1608
Urgjencat Obstetrike 1564
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1382
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1550
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1412
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1404
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1480
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1422
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1495
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1452
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1509
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1351
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1389
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1618
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1501
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1467
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1536
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1505
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1597
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1732
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1981
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1480
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1584
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1458
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1486
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1639
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1596
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1736
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1442
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1477
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1651
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1707
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1569
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1772
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1437
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1674
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1339
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1478
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1533
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1451
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1573
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1290
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1418
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1383
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1544
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1522
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1555
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1484
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1493
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1448
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1419
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1528
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1589
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1430
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1417
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1315
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1420
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1582
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1480
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1615
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1419
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1373
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1432
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1632
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1376
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1458
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1485
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1499
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1365
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1533
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1323
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1497
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1302
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1334
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1498
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1474
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1579
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1363
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1487
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1503
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1511
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1469
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1307
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1514
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1432
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1510
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1466
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1467
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1569
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1400
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1460
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1421
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1385
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1385
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1450
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1395
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1209
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1405
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1402
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1438
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1659
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1398
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1286
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1417
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1607
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1687
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1342
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1712
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1595
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1630
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1415
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1651
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1602
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1554
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1833
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1543
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1708
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1273