slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2267
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2349
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2193
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2133
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2087
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2157
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2135
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2352
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2868
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1965
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1967
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2156
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1983
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2207
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2169
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2069
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2072
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2116
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2300
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2172
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2090
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2043
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2019
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2041
Kurs formimi nga ESTM 2185
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2357
Dita e dermatologjisë 2037
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2189
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2008
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2005
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2069
Sëmundja pulmonare kronike 2106
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2098
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2045
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2059
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2130
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2100
Dita shqiptare e Melanomës 2209
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2208
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2221
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2029
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2267
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2115
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2013
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2168
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2027
Trombembolia Pulmonare 2036
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1991
Trajnim për kujdesin paliativ. 2145
Introduction to Palliative Care 2021
Fundamentals of healthcare management 2165
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2007
Kongresi i 7-të i SECOS 2011
Toksikologjia e medikamenteve 2175
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2447
Fitoterapi 1991
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1995
Asmta dhe Alergjia 2055
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1914
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1908
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1875
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1738
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2053
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1839
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1914
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1904
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1812
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2085
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1873
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2083
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1839
Konferenca e II Infermieristike 1963
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1902
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1915
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1981
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2122
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1960
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2099
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2130
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2531
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1928
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1943
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2175
Urgjencat Obstetrike 2155
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1826
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2065
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1817
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1828
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1950
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1886
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1987
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1901
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1968
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1765
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1851
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2050
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1998
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1956
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1993
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1982
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2066
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2181
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2507
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1992
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2076
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1963
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1951
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2091
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2128
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2213
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1998
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1961
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2135
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2148
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2002
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2231
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1940
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2135
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1763
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1975
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2025
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1903
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2074
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1697
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1831
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1862
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2044
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2011
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2030
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1934
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2035
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1981
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1846
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2045
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2035
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1888
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1866
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1795
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1927
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1993
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1957
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2099
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1829
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1848
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1840
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2018
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1855
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1841
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1991
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1971
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1866
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1982
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1750
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2026
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1669
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1746
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1959
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1943
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2014
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1846
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1925
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1993
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1991
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1981
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1699
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1983
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1896
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1888
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1954
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1911
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2078
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1916
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1942
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1860
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1803
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1799
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1974
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1844
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1602
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1816
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1884
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1858
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2166
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1805
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1673
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1833
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2058
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2146
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1775
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2134
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2064
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2095
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1836
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2124
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2049
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2029
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2305
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1998
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2161
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1771