slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1355
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1552
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1360
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1336
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1262
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1350
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1342
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1432
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2012
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1229
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1223
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1333
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1213
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1366
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1341
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1302
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1347
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1286
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1442
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1328
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1263
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1275
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1284
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1264
Kurs formimi nga ESTM 1419
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1537
Dita e dermatologjisë 1337
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1317
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1263
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1224
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1301
Sëmundja pulmonare kronike 1243
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1315
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1270
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1281
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1308
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1277
Dita shqiptare e Melanomës 1357
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1352
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1439
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1272
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1403
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1353
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1295
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1348
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1305
Trombembolia Pulmonare 1306
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1222
Trajnim për kujdesin paliativ. 1357
Introduction to Palliative Care 1248
Fundamentals of healthcare management 1289
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1290
Kongresi i 7-të i SECOS 1333
Toksikologjia e medikamenteve 1425
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1656
Fitoterapi 1331
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1267
Asmta dhe Alergjia 1335
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1205
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1224
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1233
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1214
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1270
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1184
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1238
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1260
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1323
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1327
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1228
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1334
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1223
Konferenca e II Infermieristike 1268
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1259
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1264
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1342
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1368
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1254
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1433
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1326
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1798
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1268
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1234
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1403
Urgjencat Obstetrike 1334
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1237
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1355
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1235
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1231
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1301
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1244
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1305
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1269
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1291
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1200
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1218
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1460
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1302
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1284
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1301
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1314
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1356
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1525
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1803
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1296
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1359
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1253
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1295
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1426
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1358
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1524
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1288
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1276
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1489
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1561
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1343
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1540
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1259
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1534
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1208
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1301
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1335
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1312
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1373
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1155
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1268
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1168
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1310
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1340
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1380
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1305
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1288
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1257
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1241
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1301
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1391
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1263
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1250
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1086
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1253
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1433
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1265
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1390
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1258
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1237
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1256
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1480
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1227
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1290
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1261
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1274
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1219
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1353
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1192
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1286
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1169
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1225
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1335
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1262
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1394
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1222
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1296
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1284
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1354
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1272
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1194
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1311
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1239
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1304
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1275
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1323
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1338
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1210
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1314
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1252
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1263
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1259
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1248
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1195
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1031
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1229
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1195
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1291
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1460
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1207
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1145
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1244
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1435
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1500
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1197
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1465
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1420
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1449
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1283
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1423
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1434
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1380
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1626
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1327
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1519
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1067