slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2552
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2619
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2459
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2406
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2354
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2429
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2396
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2649
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3153
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2219
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2216
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2414
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2220
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2461
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2435
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2317
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2336
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2371
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2581
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2447
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2357
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2282
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2288
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2313
Kurs formimi nga ESTM 2468
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2644
Dita e dermatologjisë 2292
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2458
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2253
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2263
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2339
Sëmundja pulmonare kronike 2393
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2346
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2303
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2327
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2393
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2363
Dita shqiptare e Melanomës 2487
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2499
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2506
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2271
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2547
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2374
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2265
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2419
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2281
Trombembolia Pulmonare 2294
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2254
Trajnim për kujdesin paliativ. 2425
Introduction to Palliative Care 2263
Fundamentals of healthcare management 2467
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2257
Kongresi i 7-të i SECOS 2226
Toksikologjia e medikamenteve 2411
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2699
Fitoterapi 2222
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2220
Asmta dhe Alergjia 2278
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2131
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2102
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2084
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1952
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2307
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2082
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2127
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2123
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 2013
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2316
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2085
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2335
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2054
Konferenca e II Infermieristike 2198
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2129
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2142
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2217
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2390
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2192
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2347
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2372
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2777
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2130
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2152
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2418
Urgjencat Obstetrike 2408
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2041
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2309
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 2011
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2050
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2153
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2102
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2204
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2099
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2186
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1946
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2045
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2281
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2218
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2187
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2212
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2211
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2278
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2384
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2779
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2244
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2305
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2183
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2173
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2295
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2370
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2445
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2232
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2165
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2353
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2333
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2212
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2445
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2166
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2357
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1961
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2217
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2243
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2140
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2308
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1874
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 2018
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2074
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2261
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2256
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2263
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2144
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2285
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2204
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2041
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2265
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2260
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2092
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2073
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 2029
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2163
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2199
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2165
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2304
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2030
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2072
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2040
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2192
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2062
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2031
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2202
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2191
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2096
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2192
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1964
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2274
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1848
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1954
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2160
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2175
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2220
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2069
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2150
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2211
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2213
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2210
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1891
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2198
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2122
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2070
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2192
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2143
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2294
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2141
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2182
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2085
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1994
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 2011
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2217
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2061
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1819
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2010
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2109
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2065
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2393
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1988
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1881
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2037
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2267
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2354
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1976
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2351
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2273
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2325
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2040
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2357
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2268
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2246
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2516
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2212
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2387
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1989