slogan7-al

Kalendari i Aktiviteteve të Akredituara ose në Proces Vlerësimi - Viti 2018

Aktivitetet të cilat janë në Proces Vlerësimi:

  • mund të vlerësohen me aq kredite sa është numri i orëve efektive të aktivitetit;
  • mund të vlerësohen me më pak kredite se numri i orëve efektive;
  • mund t’u  refuzohet akreditimi.

10 mars dhe 28 prill 2018/ Vlore /Seminar “Menaxhimi i mbetjeve spitalore dhe ndikimi i rreziqeve profesionale ne mireqenie”. Në proces vleresimi 344
2, 3 , 4, 23, 24, 25 mars 2018 Trajnim “Kurs Teoriko- Praktik baze ne paradontologji”. Ne proces vleresimi 79
23 shkurt 2018, Vlore "Infermieria dhe shendeti" Ne proces vleresimi 273
16 – 17 shkurt, 30 – 31 mars, 13 - 14 prill, 11 – 12 maj, 15 – 16 qershor, 6 – 7 korrik, 27 – 28 korrik 2018 Tirane/Trajnim “Trajnim mbi kirurgjine implantare”. Ne proces vleresimi 25
16 shkurt – 19 maj 2018 Tiranë “Trajnim per Ekografine Abdominale per mjeket specialiste te Shqiperise dhe Kosoves” Në proces vleresimi 237
12, 13 shkurt 2018 Tirane/Trajnim “Rishikimi i planit te pergatitjes ndaj pandemive” . Në proces vleresimi 55
10 shkurt 2018, Seminar “Ushqyerja e hershme dhe roli i saj ne semundjet ne moshen e rritur”. Në proces vleresimi 175
7, 8, 9 shkurt 2018, Vlore/Trajnim “Per nje qasje ndaj HIV/AIDS, pa stigma, te ndjeshme ndaj gjinise me fokus popullatat kyce” 56
8, 9, 10, 11 shkurt / 9,10,11 mars / 7, 8 prill 2018 Trajnim “Kurs Teoriko- Praktik baze ne ortodonci”. Ne proces vleresimi 72
06,08,13,15 shkurt 2018 / Trajnim “Identifikimi dhe vleresimi i nevojave te pacienteve. Parandalimi i vuajtjeve dhe permiresimi i gjendjes se tyre me ane te Komunikimit Terapeutik” 657
4, 16, 17, 23, 24, 25 shkurt 2018 Trajnim “Kurs Teoriko- Praktiko ne Mikro-endodonci”. Ne proces vleresimi 72
2 shkurt 2018/ Vlore /Seminar “Edukimi shendetesor dhe rritja e njohurive te personelit infermieror ne drejtim te permiresimit te cilesise se jetes se pacienteve me Skleroze Multiplesi dhe parandalimit te perkeqesimit te klinikes”. Në proces vleresimi 251
30 janar 2018, Tirane/ “Menaxhimi i Stresit ne vendin e punes” Ne proces vleresimi 202
27 – 28 janar 2018 Tirane/Konference: “Kongresi i pare i Shkencave Teknike Mjekesore”. Ne proces vleresimi 856
26, 27 janar 2018, Tirane Konference"Kujdesjet infermierore ne njohjen dhge parandalimin e infeksioneve spitalore" Ne proces vleresimi 50
22 – 27 janar, 19 – 24 shkurt, 19 – 24 mars 2018 / “Trajnime per infermieret e QSH nr 3” Ne proces vleresimi 217
20 janar, 10 shkurt, 3 mars 2018 Fier/Trajnim. “Patologjite Kryesore Gjinekologjike kirurgjikale. Perditesimi i mjekut te familjes me zhvillimet moderne ne kete fushe”. 68
20 – 21 janar 2018 Babrru /Trajnim “Menaxhimi i aksioneve infermierore gjate emergjencave vitale ne mungese te mjekut ” 39
20 janar 2018, Trajnim/Gjirokaster “Prezantim i pergjithshem ne sigurine dhe shendetin ne pune dhe mjekesine e punes”. 129
Janar - Shkurt 2018, Elbasan dhe Korce,” Trajnim profesional i punonjesve te shendetesise ne QSH e Bashkive Elbasan dhe Korce”. Ne proces vleresimi 38
19 janar 2018 Tirane “Konferenca e 1re Nderkombetare “Psikologjia e shendetit midis sfidave te zhvillimit dhe realitetit. Ne proces vleresimi 549
16 – 18 janar, 22 - 24 janar, 29 - 31 janar 2018 Tirane/Trajnim. “Menaxhimi Paraspitalor i Traumave”. 61
12-13 janar, 16-17 shkurt, 30-31 mars, 1 prill, 6-7 korrik, 21-22 korrik, 28-29 shtator, 9-10 nentor 2018 Trajnim “Kurs Teoriko- Praktiko-Klinik i Implantozes”. Ne proces vleresimi 188
16-20 janar, 5-9 shkurt, 5-10 mars 2018 Fier “Trajnime per infermieret e QSH Fier Nr.2” Në proces vleresimi 292
23 dhjetor 2017 Shkoder, 21, 22 dhjetor 2017dhe 20 janar 2018 Elbasan, / Trajnim “Vleresimi i mirerritjes dhe shendetit te adoleshentit si nje komponent i rendesishem i kujdesit shendetesor” 421
16 dhjetor 2017, 20 janar,10 shkurt dhe 17 shkurt 2018, Shkoder / “Trajnim per Infermiere dhe Fizioterapist” 196
6 Dhjetor Qarku Kruje. Perseritet 11 Dhjetor Qendrat Shendetore Durres, 2018, Seminar "Zbatimi i procedurave per parandalimin e infeksioneve Spitalore" 53
4-8 dhjetor 2017, 8-13 janar 2018, 5-9 shkurt 2018 Muhurr ”Trajnime per Infermieret e qendres Muhurr” Ne proces vleresimi 243
Gjate 2018 Kuman “Forumi i Menaxhereve te Qendrave Shendetesore Fier per te prezantuar dhe diskutuar tema qe lidhen me permiresimin e menaxhimit si dhe adresimin e sfidave qe hasen ne aktivitetin e perditshem” Në proces vleresimi 7
Gjate 2017 - 2018 Trajnim /Grup rishikimi infermiereve të QSH Frakull lidhur me “ “Paketen baze te sherbimeve ne KSHP dhe rolin e detyrat e infermiereve, sipas kontrates individuale” Në proces vleresimi 575