slogan7-al

Të reja

Raporti i Edukimit në Vazhdim 2015 - 2018 !

QKEV publikon Raportin e Edukimit në Vazhdim 2015 - 2018 për Profesionistët e Shëndetësisë.

Raporti i Edukimit në Vazhdim 2015 - 2018

Njoftim për regjistrimin në Provimin e Certifikimit !

Njoftojmë të gjithë profesionistët e shendetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimin e Programit të Certifikimit dhe duhet të rinovojnë lejen e ushtrimit të profesionit, se duhet të regjistrohen për Provimin e Certifikimit pranë zyrave të QKEV-së, brenda datës 30 Qershor 2019.

Afatet Kohore të Certifikimit të Edukimit në Vazhdim Përputhen me Afatet e Licencimit!

Njoftohen të gjithë profesionistët e shëndetësisë se me ndryshimet e miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë, Dt. 30 Maj 2019, në Ligjin për “Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, programi i edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë përputhet me afatet kohore të licencimit.

Gjithashtu, profesionisti i shëndetësisë, që nuk përmbush kriteret e programit të certifikimit, i pezullohet/ndërpritet kontrata me institucionin shëndetësor dhe nuk i rinovohet leja e ushtrimit të profesionit nga urdhri profesional përkatës. Rifitimi i lejes së ushtrimit të profesionit bëhet vetëm pasi profesionisti i nënshtrohet provimit të certifikimit.

Për këtë arsye, ju lutemi të paraqisni pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim brenda datës 30 Qershor 2019 Lejen e Ushtrimit të Profesionit.

Ndryshimet në Ligjin për “Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”

Mjekët Stomatologët dhe Farmacistët që kanë përmbushur detyrimet për ciklin e dytë të certifikimit 2015 - 2018!

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka publikuar Listat e Profesionistëve me Detyrim të Kryer për ciklin e dytë te certifikimit 2015 - 2018. Ju bëjmë me dije se QKEV publikon çdo javë lista të përditësuara.Të gjithë ata profesionistë të shëndetësisë të cilët mendojnë se e kanë kryer detyrimin por nuk e gjejnë emrin në listat e publikuara, të kontaktojnë me QKEV. 
 
Ju falenderojmë për bashkëpunimin!

Monitorimet për muajin Prill 2019

Gjatë muajit Prill 2019, QKEV ka monitoruar gjithsej 30 aktivitete lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit janë monitoruar 17 trajnime prej të cilave tre në vendin e punës, 7 konferenca, 3 leksione, 1 seminar dhe 2 workshop-e.

Gjatë muajit Prill janë monitoruar dy aktivitete të akredituar nga Ofruesit e Akredituar.

Nga monitorimi u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim:

Seminari “Raportimi i sëmundjeve infektive sipas ligjit te ri të sëmundjeve infektive." organizuar nga Insituti i Shëndetit Publik.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.