slogan7-al

Viti 2011

28 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1170
30 Nëntor, Trajnim “Fitoterapia, përdorimet, përkujdesjet dhe profilaksia e sëmundjeve” 1250
23 Dhjetor, Konferenca e parë e Anatomisë patologjike 1247
21 Dhjetor, Konferenca kombëtare ; Strategjitë kombëtare për kontrollin e ndjekjen e artritit reumatoid dhe osteoporozës 1289
16 Dhjetor, Seminar “Respektimi i kritereve lidhur me udhëzimet e përdorimit të drejtë të barit, faktor kryesor në mjekimin e suksesshëm dhe parandalimin e veprimeve të padëshiruara” 956
15-17 Dhjetor, Konferenca e IV mjekësore ndërkombëtare në specialitete 1224
15 Dhjetor, Konferenca “Patologjitë degjenerative të artikulacioneve” 1207
15 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1108
15 Dhjetor 2011, Konferenca mbi sistemin informativ të vaksinimit, 1244
13 Dhjetor, Konferenca “Sistemi shëndetësor, reformat në financim, përmirësimi i efiçiencës dhe cilësisë së shërbimit. Eksperienca rajonale e ndërkombëtare" 940
10, Dhjetor 2011, Konferenca e III Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë Shqiptare, 1261
10 Dhjetor, Konferenca “Probleme të Ortopedisë dhe Ortodoncisë në fushën e Stomatologjisë” 1182
10 Dhjetor, Seminar “Ndryshimet klimatike dhe sëmundjet infektive emergjente dhe riemergjente në Shqipëri” 1372
9-10 Dhjetor , Trajnim “Higjiena e Gojës ,Parandalimi dhe trajtimi i sëmundjeve Paradontale” 1137
8-9 Dhjetor, Trajnim “Mjekimet kundër varësisë dhe popullatat me nevoja të veçanta” 1089
7 Dhjetor, Seminar “Edukimi dhe shëndeti mendor” 1267
6-7; 8-9 Dhjetor, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme, NË PROCES 1366
5-7 Dhjetor, Workshop “Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1106
1-2;3-4;10-11;15-16;17-18 Dhjetor, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “, NË PROCES 1152
3 Dhjetor, Konferenca “Sindromi koronar akut pa ngritje te ST:sfidat e reja të diagnozës dhe trajtimit” 1168
3 Dhjetor, Konferenca “Alkoolizmi, diagnostikimi, trajtimi rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore” 1119
2-3 Dhjetor,“Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Korçës”, NË PROCES 1200
1 Dhjetor, Seminari “Diabeti dhe Obeziteti” 1245
26 Nëntor, Konferenca “Qelizat Staminale: E ardhmja e mjekësisë” 1209
26 Nëntor, Konferenca “Zhvillimet oftamologjike shqiptare dhe tendencat aktuale te Kataraktit dhe Refraksionit 1128
25-26 Nëntor, Konferenca “Çrregullimet psikotike nga teoria në praktikë” 1126
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike 1082
19 Nëntor, Konferenca “Reflektim mbi situatën e diabetit në Shqipëri” 1351
19 Nëntor, Konferenca “Dita Botërore e SPOK” 1275
19 Nëntor, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 1161
18 Nëntor, Seminar “Imunologjia në erën genomike” 1208
12 Nëntor, Konferenca “Septorhinoplastika pas defekteve të lindura të buzëqiellzës 1163
12 Nëntor, Konferenca “Metoda moderne të kirurgjisë gjinekologjike, diagnozës prenatale dhe trajtimit të infertilitetit” 1127
11 Nëntor, Konferenca e 19 Kirurgjikale Shqiptare 1267
4 Nëntor, Konferenca “Prioritetet strategjike të shëndetit publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet” 1102
2 Nëntor, Konferenca e Expo Medical 1139
1-14 Nëntor, Konferenca “Praktika e mirë e ruajtjes dhe shpërndarjes së barnave” 1285
Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 1129
31 Tetor, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1136
29 Tetor, Konferenca e VII e Imazherisë 1208
29 Tetor 2011, Konferenca e III-të infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1207
28 Tetor 2011, Trajnim “Te kuptojmë psikiatrinë e moshës së tretë” 1205
27 Tetor 2011, Konferenca “Politikat shëndetësore mbi infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistencës” 1149
23 Tetor, Seminar “Zhvillime të Imunohematologjisë të grupeve të gjakut” 1145
22 Tetor 2011, Konferenca “Hepatologjia: Zhvillimet e fundit në sëmundjet e heparit” 1164
29, Shtatorr, Trajnim BLS (Basic Life Support)ndhe PALS (Pedriatik Advanced Life Support) 1147
21-22 Tetor, Konferenca e 13-të e Pediatrisë me pjesëmarrje ndërkombëtare 1245
20 Tetor, Trajnim “Promocion, Profilaksi dhe Shëndeti i gojës” 1155
20 Tetor 2011, Seminar “Sëmundjet Sistemike Reumatizmale, Artriti Reumatoid, Osteoporoza” 1335
17-24 Tetor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 1073
16-17 Dhjetor, Konferenca “Infeksionet e rrugëve të poshtme respiratore” 1309
15 Tetor 2011, Konferenca “Sevoflurani dhe përdorimi i tij në praktikën klinike” 1155
15 Tetor, Konferencë Shkencore “Patologjitë dermo-estetike dhe preparatet farmakologjike për trajtimin e tyre” 1096
11 Tetor, Trajnim “Ngritja e sinuseve maxillare” 1146
9 Tetor, Seminar “Profilaksia pas ekspozimit me lëngje biologjike të infektuara dhe aksidentet në punë” 1153
8 Tetor 2011, Konferenca e tretë kombëtare e ekokardiografisë në vendimmarrjen klinike 1074
5-7 Tetor, Seminar “Simpozium mbi urgjencat radiologjike” 1155
4 Tetor, Workshop për aftësitë mjekësore 1103
24 Shtator, Konferenca “Aktualitete të terapisë revaskularizuese në pacientët me sëmundje të arterieve koronare” 1087
23 Shtator, Trajnim “Ndërtimi i programeve të depistimit për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri 1048
21-22 Shtator, Trajnim “Sistemi i informimit të kontraceptivëve” 1137
20 Shtator, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike” 1099
19 Shtator, Konferenca “Principet aktive ne kozmetikë” 1112
17-24 Shtator, Trajnim për Trajnerët “Edukimi për lindje” 1141
2 Shtator, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1133
22 Korrik, Trajnim “Komunikimi Profesionist Shëndeti-Pacienti” 1543
11 Korrik, Trajnim mbi çështjet e mbrojtjes së fëmijëve, zhvillimit të fëmijëve, menaxhimit të konflikteve dhe të prindërimit të shëndetshëm 1077
5-8 Korrik, Trajnim “Vlerësimi i rritjes së fëmijëve”, 1187
2 Korrik, Konferenca “Çështje aktuale: Gruaja-Neonati” 1113
29-30 Qershor, “Kurs Kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësor të zonës së Ballkanit: Futja e sistemit DRG (Diagnosis Related Group) në sistemin Shëndetësor Kombëtar” 956
25 Qershor, Konferenca “Kongresi i parë i AIDEC” (Albanian International Dental Esthetic Congress) 1120
24 Qershor, Seminar “Simpoziumi i V-të shkencorë i SHSP-ASHR, “Për një promovim bashkëkohor të shëndetit oral në shërbimin stomatologjik publik” 1189
24 Qershor, Workshop “Kurs parakongresual i AIDEC (Albanian International Dental Esthetic Congress) 1106
18 Qershor, Konferenca “Roli i AIJS (antiinflamatorët jo asteroidë) dhe antispazmolitikëve në trajtimin e dhimbjeve muskuloskeletike, 1342
18 Qershor, Seminari “Metoda moderne të kirurgjisë ortopedike” 1197
18 Qershor, Konferenca “Gastroenteritete në moshën fëminore” 1179
15 Qershor, Seminar “Programi i Trajnimit të Lidershipit të Telemjekësisë Klinike, aplikimet klinike të telemjekësisë” 1064
14 Qershor, Trajnim “Metodologjitë e zbatuara për inspektimin higjeno-sanitar të strukturave publike për vlerësimin e nivelit të infestimit nga vektorët biologjikë (insekte dhe brejtës)” 914
11 Qershor, Konferenca e 3-të Mediko-Kirurgjikale 1202
10-12 Qershor, Konferencë “Kongres i V i Mjekësisë Perinatale dhe Kurs i III-të i Avancuar i shkollës IAN Donald” 1185
10-11 Qershor, Trajnim “Shëndeti Publik dhe Diskromia Dentare, Dentistria Restaurative” 1160
10 Qershor, Workshop “Metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe vlerësimit të studentëve në mjekësi” 1526
9 Qershor, Simpoziumi i parë mbi zhvillimin e arsimit mjekësor në Shqipëri 1099
4 Qershor, Konferenca “Endodontia sot” 1186
3 Qershor, Konferenca “Veprimi ndërsektoral për të përmirësuar kequshqyerjen si dhe siguria në ushqim në rajonin e Kukësit” 1083
Qershor, Kurs Pasuniversitar “Cilësi dhe siguri në parandalimin e infeksioneve të lidhura me asistencën” 1338
28-29 Maj, Konferenca “Transformim 2011: Mjekësi Familje e bazuar ne fakte shkencore” 1119
28 Maj, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të astmës bronkiale 1177
28 Maj, Konferenca “Insuficienca kardiake dhe akute” 1444
27 Maj, Konferenca Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Infektivologjisë 1178
27 Maj, Konferenca “Sëmundjet e veshkave –Arritjet dhe sfidat për të ardhmen” 1217
25 Maj, Seminar “Informatika shëndetësore: mundësitë dhe sfidat e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në shërbimin shëndetësorë “ 1137
24 -26.05.11 Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 1101
21.05.2011 Simpozium “Refluksi Gastro-Ezofageal” 1258
20 Maj, Konferenca e 3-të e Mikrobiologjisë Klinike 1251
14-15 Maj, Trajnim “Duke përmirësuar të kaluarën jemi gati të hyjmë në të ardhmen” 1072
13 Maj, Konferenca e parë e Shoqatës Shqiptare Pedodonti ¬ Profilaksi 1137
9,10,11 Maj, Trajnim “Rishikimi dhe adaptimi i kurrikulës së Shëndetit Publik mbi ushqyerjen” 1166
07.05.2011 Konferenca “Epilepsia” 1234
07.05.2011 Workshop “Aplikimet e Botox dhe Fillers” 1209
6-7.05.11 Konferenca e 16-të Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të ORL-së 1271
30.04. 2011 Konferenca e tretë shqiptare mbi rrugët e frymëmarrjes 1401
29-30.04.2011 Konferencë “Kongresi i parë mesdhetar në Tiranë kundër kancerit” 1426
26-29. 04. 2011 Trajnim për trajnerët që do të zhvillojnë kursin “Vlerësimi i rritjes së fëmijës” 1524
18-22 Prill, Trajnim “Kurs kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësorë të zonës së Ballkanit: Menaxhimi i Institucioneve dhe i Shërbimeve Shëndetësore” 1189
16.04.2011 Trajnim “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1192
15 Prill, Konferenca “Ti rikthehesh jetës” 1180
12-14.04.2011 Trajnim “Mjekësia mjedisore dhe vlerësimi i rrezikut” 1311
11-14.04. 2011 Trajnim “Kujdesi gjithëpërfshirës në shërbimet psikiatrike me shtretër”, 1151
Trajnim i vlerësuesve të brendshëm të cilësisë së shërbimit të nënës dhe të porsalindurit 1139
09.04.11 Konferencë “Çështje të kardiologjisë dhe Kardiokirurgjisë Moderne” 1110
7-8.04.11 Cochrane systematic review 1352
04.04.2011, Konferencë “Talasemia urë lidhëse midis Shqipërisë dhe Italisë” 1146
01-02.04.2011, Konferenca e 7-të shkencore “UFO” University 1226
29.03. 2011 Trajnim “Oftalmologjia dhe etika për mjekët e familjes” 1152
28.03.11 Trajnim “Etika Profesionale” 1433
25.03.2011 Seminar “Perspektiva të reja në trajnimin e limfave dhe leukozave kronike” 1178
24-25.03.2011, Trajnim për mjekët e familjes mbi problemet e ujit dhe higjenës në tre komuna të Dibrës dhe Bulqizës 1132
21-25.03.2011 Kurs Formimi nga ESTM 1185
22.03.2011 Konferenca e IV e Shërbimit Ambulator, Tiranë 1150
21.03.2011 Trajnim “Shërbimi shëndetësor në familje për personat me aftësi të kufizuar” 1164
19.03.2011 Konferenca XII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji 1129
18-19.03.2011, Konferenca vjetore e Shoqatës së Anestezistëve dhe Reanimatorëve të Shqipërisë “ASAI” 1131
17-19.03.2011 Kurs Rezidencial “ Mjekësia transfuzionale: zhvillimi në Shqipëri dhe në Europë” 1183
12.03.2011, Seminar “Trajtimi i Angina Pectoris të qëndrueshme” 1213
12.03.11, Konferenca ORL e pranverës 1099
10.03.2011, Trajnim “Njohja dhe zbatimi i të Drejtave të Pacientëve në institucionet tona shëndetësore, bazuar në Kartën Shqiptare të të Drejtave të Pacientëve” 955
08.03.2011 Seminar,“Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Kujdesi infermieror i pacientëve me infeksion HIV/AIDS” 1546
05.03. 2011 Konferenca e V-të Kombëtare e Implantologjisë 1141
05.03.2011, Trajnim / Të kuptojmë ankthin 1138
04.03.11, Seminar “Onkologjia” 1236
Shkurt – Mars Trajnim për skoliozat-diagnostikimi i hershëm, parandalimi dhe trajtimi 1070
Trajnim “Ngritje Tekniko- Profesionale” 1185
24.02.11, Trajnim “Reformat në shërbimin shëndetësor parësor. Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët” 1114
23.02.11, Trajnim “Ndjekja e gruas në lehoni” 1097
21-23.02.11, Trajnim “Aspektet teorike dhe praktike të funksionimit të Bibliotekës Elektronike” 1068
21.02.11, Trajnim “Futja në kalendarin kombëtar të vaksinës së pneumokokut” 1157
19.02.2011 Seminar “Antidepresivët në përdorim nga shërbimi parësor” 1262
10.02.11, Kurse trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1217
07.02.11, Trajnim për trajnerë në lidhje me kujdesin efektiv perinatal 1118
05.02.11, Seminar “Ortopedia në shekullin e 21-të” 1182
05.02.11 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1097
26.01.11, Seminar “Instrumentet e reja të trajtimit endodontik te fëmijët” 1327
24.01.11,Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 1142
21.01.11 Trajnim për Kujdesin Paliativ 1086
20.01.11 Seminar “Nursing management of HTT” 1072
19.01.11, Workshop “Lëndët Biocide (DDD) dhe Metodat e Aplikimit të Sigurt në Shëndet Publik” 1093
Janar – Qershor 2011, Kursi i formimit dhe kualifikimit të personelit të stafit të shtëpive të mbrojtura për të sëmurët psikikë 1045