slogan7-al

Viti 2011

28 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1362
30 Nëntor, Trajnim “Fitoterapia, përdorimet, përkujdesjet dhe profilaksia e sëmundjeve” 1435
23 Dhjetor, Konferenca e parë e Anatomisë patologjike 1424
21 Dhjetor, Konferenca kombëtare ; Strategjitë kombëtare për kontrollin e ndjekjen e artritit reumatoid dhe osteoporozës 1457
16 Dhjetor, Seminar “Respektimi i kritereve lidhur me udhëzimet e përdorimit të drejtë të barit, faktor kryesor në mjekimin e suksesshëm dhe parandalimin e veprimeve të padëshiruara” 1132
15-17 Dhjetor, Konferenca e IV mjekësore ndërkombëtare në specialitete 1377
15 Dhjetor, Konferenca “Patologjitë degjenerative të artikulacioneve” 1372
15 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1307
15 Dhjetor 2011, Konferenca mbi sistemin informativ të vaksinimit, 1393
13 Dhjetor, Konferenca “Sistemi shëndetësor, reformat në financim, përmirësimi i efiçiencës dhe cilësisë së shërbimit. Eksperienca rajonale e ndërkombëtare" 1105
10, Dhjetor 2011, Konferenca e III Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë Shqiptare, 1462
10 Dhjetor, Konferenca “Probleme të Ortopedisë dhe Ortodoncisë në fushën e Stomatologjisë” 1427
10 Dhjetor, Seminar “Ndryshimet klimatike dhe sëmundjet infektive emergjente dhe riemergjente në Shqipëri” 1581
9-10 Dhjetor , Trajnim “Higjiena e Gojës ,Parandalimi dhe trajtimi i sëmundjeve Paradontale” 1299
8-9 Dhjetor, Trajnim “Mjekimet kundër varësisë dhe popullatat me nevoja të veçanta” 1258
7 Dhjetor, Seminar “Edukimi dhe shëndeti mendor” 1442
5-7 Dhjetor, Workshop “Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1347
3 Dhjetor, Konferenca “Sindromi koronar akut pa ngritje te ST:sfidat e reja të diagnozës dhe trajtimit” 1381
3 Dhjetor, Konferenca “Alkoolizmi, diagnostikimi, trajtimi rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore” 1316
1 Dhjetor, Seminari “Diabeti dhe Obeziteti” 1440
26 Nëntor, Konferenca “Qelizat Staminale: E ardhmja e mjekësisë” 1401
26 Nëntor, Konferenca “Zhvillimet oftamologjike shqiptare dhe tendencat aktuale te Kataraktit dhe Refraksionit 1293
25-26 Nëntor, Konferenca “Çrregullimet psikotike nga teoria në praktikë” 1265
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike 1262
19 Nëntor, Konferenca “Reflektim mbi situatën e diabetit në Shqipëri” 1487
19 Nëntor, Konferenca “Dita Botërore e SPOK” 1432
19 Nëntor, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 1303
18 Nëntor, Seminar “Imunologjia në erën genomike” 1381
12 Nëntor, Konferenca “Septorhinoplastika pas defekteve të lindura të buzëqiellzës 1299
12 Nëntor, Konferenca “Metoda moderne të kirurgjisë gjinekologjike, diagnozës prenatale dhe trajtimit të infertilitetit” 1310
11 Nëntor, Konferenca e 19 Kirurgjikale Shqiptare 1441
4 Nëntor, Konferenca “Prioritetet strategjike të shëndetit publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet” 1310
2 Nëntor, Konferenca e Expo Medical 1319
1-14 Nëntor, Konferenca “Praktika e mirë e ruajtjes dhe shpërndarjes së barnave” 1465
Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 1284
31 Tetor, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1308
29 Tetor, Konferenca e VII e Imazherisë 1360
29 Tetor 2011, Konferenca e III-të infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1368
28 Tetor 2011, Trajnim “Te kuptojmë psikiatrinë e moshës së tretë” 1366
27 Tetor 2011, Konferenca “Politikat shëndetësore mbi infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistencës” 1298
23 Tetor, Seminar “Zhvillime të Imunohematologjisë të grupeve të gjakut” 1366
22 Tetor 2011, Konferenca “Hepatologjia: Zhvillimet e fundit në sëmundjet e heparit” 1393
29, Shtatorr, Trajnim BLS (Basic Life Support)ndhe PALS (Pedriatik Advanced Life Support) 1398
21-22 Tetor, Konferenca e 13-të e Pediatrisë me pjesëmarrje ndërkombëtare 1421
20 Tetor, Trajnim “Promocion, Profilaksi dhe Shëndeti i gojës” 1342
20 Tetor 2011, Seminar “Sëmundjet Sistemike Reumatizmale, Artriti Reumatoid, Osteoporoza” 1469
17-24 Tetor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 1334
16-17 Dhjetor, Konferenca “Infeksionet e rrugëve të poshtme respiratore” 1564
15 Tetor 2011, Konferenca “Sevoflurani dhe përdorimi i tij në praktikën klinike” 1310
15 Tetor, Konferencë Shkencore “Patologjitë dermo-estetike dhe preparatet farmakologjike për trajtimin e tyre” 1262
11 Tetor, Trajnim “Ngritja e sinuseve maxillare” 1356
9 Tetor, Seminar “Profilaksia pas ekspozimit me lëngje biologjike të infektuara dhe aksidentet në punë” 1289
8 Tetor 2011, Konferenca e tretë kombëtare e ekokardiografisë në vendimmarrjen klinike 1260
5-7 Tetor, Seminar “Simpozium mbi urgjencat radiologjike” 1301
4 Tetor, Workshop për aftësitë mjekësore 1240
24 Shtator, Konferenca “Aktualitete të terapisë revaskularizuese në pacientët me sëmundje të arterieve koronare” 1243
23 Shtator, Trajnim “Ndërtimi i programeve të depistimit për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri 1236
21-22 Shtator, Trajnim “Sistemi i informimit të kontraceptivëve” 1292
20 Shtator, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike” 1303
19 Shtator, Konferenca “Principet aktive ne kozmetikë” 1257
17-24 Shtator, Trajnim për Trajnerët “Edukimi për lindje” 1393
2 Shtator, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1309
22 Korrik, Trajnim “Komunikimi Profesionist Shëndeti-Pacienti” 1746
11 Korrik, Trajnim mbi çështjet e mbrojtjes së fëmijëve, zhvillimit të fëmijëve, menaxhimit të konflikteve dhe të prindërimit të shëndetshëm 1304
5-8 Korrik, Trajnim “Vlerësimi i rritjes së fëmijëve”, 1371
2 Korrik, Konferenca “Çështje aktuale: Gruaja-Neonati” 1324
29-30 Qershor, “Kurs Kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësor të zonës së Ballkanit: Futja e sistemit DRG (Diagnosis Related Group) në sistemin Shëndetësor Kombëtar” 1161
25 Qershor, Konferenca “Kongresi i parë i AIDEC” (Albanian International Dental Esthetic Congress) 1302
24 Qershor, Seminar “Simpoziumi i V-të shkencorë i SHSP-ASHR, “Për një promovim bashkëkohor të shëndetit oral në shërbimin stomatologjik publik” 1340
24 Qershor, Workshop “Kurs parakongresual i AIDEC (Albanian International Dental Esthetic Congress) 1245
18 Qershor, Konferenca “Roli i AIJS (antiinflamatorët jo asteroidë) dhe antispazmolitikëve në trajtimin e dhimbjeve muskuloskeletike, 1563
18 Qershor, Seminari “Metoda moderne të kirurgjisë ortopedike” 1387
18 Qershor, Konferenca “Gastroenteritete në moshën fëminore” 1381
15 Qershor, Seminar “Programi i Trajnimit të Lidershipit të Telemjekësisë Klinike, aplikimet klinike të telemjekësisë” 1237
14 Qershor, Trajnim “Metodologjitë e zbatuara për inspektimin higjeno-sanitar të strukturave publike për vlerësimin e nivelit të infestimit nga vektorët biologjikë (insekte dhe brejtës)” 1075
11 Qershor, Konferenca e 3-të Mediko-Kirurgjikale 1360
10-12 Qershor, Konferencë “Kongres i V i Mjekësisë Perinatale dhe Kurs i III-të i Avancuar i shkollës IAN Donald” 1339
10-11 Qershor, Trajnim “Shëndeti Publik dhe Diskromia Dentare, Dentistria Restaurative” 1331
10 Qershor, Workshop “Metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe vlerësimit të studentëve në mjekësi” 1709
9 Qershor, Simpoziumi i parë mbi zhvillimin e arsimit mjekësor në Shqipëri 1256
4 Qershor, Konferenca “Endodontia sot” 1321
3 Qershor, Konferenca “Veprimi ndërsektoral për të përmirësuar kequshqyerjen si dhe siguria në ushqim në rajonin e Kukësit” 1219
Qershor, Kurs Pasuniversitar “Cilësi dhe siguri në parandalimin e infeksioneve të lidhura me asistencën” 1476
28-29 Maj, Konferenca “Transformim 2011: Mjekësi Familje e bazuar ne fakte shkencore” 1306
28 Maj, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të astmës bronkiale 1385
28 Maj, Konferenca “Insuficienca kardiake dhe akute” 1613
27 Maj, Konferenca Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Infektivologjisë 1376
27 Maj, Konferenca “Sëmundjet e veshkave –Arritjet dhe sfidat për të ardhmen” 1394
25 Maj, Seminar “Informatika shëndetësore: mundësitë dhe sfidat e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në shërbimin shëndetësorë “ 1327
24 -26.05.11 Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 1229
21.05.2011 Simpozium “Refluksi Gastro-Ezofageal” 1464
20 Maj, Konferenca e 3-të e Mikrobiologjisë Klinike 1377
14-15 Maj, Trajnim “Duke përmirësuar të kaluarën jemi gati të hyjmë në të ardhmen” 1213
13 Maj, Konferenca e parë e Shoqatës Shqiptare Pedodonti ¬ Profilaksi 1309
9,10,11 Maj, Trajnim “Rishikimi dhe adaptimi i kurrikulës së Shëndetit Publik mbi ushqyerjen” 1389
07.05.2011 Konferenca “Epilepsia” 1403
07.05.2011 Workshop “Aplikimet e Botox dhe Fillers” 1394
6-7.05.11 Konferenca e 16-të Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të ORL-së 1433
30.04. 2011 Konferenca e tretë shqiptare mbi rrugët e frymëmarrjes 1618
29-30.04.2011 Konferencë “Kongresi i parë mesdhetar në Tiranë kundër kancerit” 1642
26-29. 04. 2011 Trajnim për trajnerët që do të zhvillojnë kursin “Vlerësimi i rritjes së fëmijës” 1690
18-22 Prill, Trajnim “Kurs kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësorë të zonës së Ballkanit: Menaxhimi i Institucioneve dhe i Shërbimeve Shëndetësore” 1401
16.04.2011 Trajnim “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1380
15 Prill, Konferenca “Ti rikthehesh jetës” 1392
12-14.04.2011 Trajnim “Mjekësia mjedisore dhe vlerësimi i rrezikut” 1469
11-14.04. 2011 Trajnim “Kujdesi gjithëpërfshirës në shërbimet psikiatrike me shtretër”, 1336
Trajnim i vlerësuesve të brendshëm të cilësisë së shërbimit të nënës dhe të porsalindurit 1351
09.04.11 Konferencë “Çështje të kardiologjisë dhe Kardiokirurgjisë Moderne” 1293
7-8.04.11 Cochrane systematic review 1572
04.04.2011, Konferencë “Talasemia urë lidhëse midis Shqipërisë dhe Italisë” 1340
01-02.04.2011, Konferenca e 7-të shkencore “UFO” University 1410
29.03. 2011 Trajnim “Oftalmologjia dhe etika për mjekët e familjes” 1314
28.03.11 Trajnim “Etika Profesionale” 1619
25.03.2011 Seminar “Perspektiva të reja në trajnimin e limfave dhe leukozave kronike” 1336
24-25.03.2011, Trajnim për mjekët e familjes mbi problemet e ujit dhe higjenës në tre komuna të Dibrës dhe Bulqizës 1306
21-25.03.2011 Kurs Formimi nga ESTM 1360
22.03.2011 Konferenca e IV e Shërbimit Ambulator, Tiranë 1310
21.03.2011 Trajnim “Shërbimi shëndetësor në familje për personat me aftësi të kufizuar” 1442
19.03.2011 Konferenca XII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji 1315
18-19.03.2011, Konferenca vjetore e Shoqatës së Anestezistëve dhe Reanimatorëve të Shqipërisë “ASAI” 1384
17-19.03.2011 Kurs Rezidencial “ Mjekësia transfuzionale: zhvillimi në Shqipëri dhe në Europë” 1368
12.03.2011, Seminar “Trajtimi i Angina Pectoris të qëndrueshme” 1411
12.03.11, Konferenca ORL e pranverës 1351
10.03.2011, Trajnim “Njohja dhe zbatimi i të Drejtave të Pacientëve në institucionet tona shëndetësore, bazuar në Kartën Shqiptare të të Drejtave të Pacientëve” 1223
08.03.2011 Seminar,“Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Kujdesi infermieror i pacientëve me infeksion HIV/AIDS” 1814
05.03. 2011 Konferenca e V-të Kombëtare e Implantologjisë 1305
05.03.2011, Trajnim / Të kuptojmë ankthin 1295
04.03.11, Seminar “Onkologjia” 1417
Shkurt – Mars Trajnim për skoliozat-diagnostikimi i hershëm, parandalimi dhe trajtimi 1236
Trajnim “Ngritje Tekniko- Profesionale” 1400
24.02.11, Trajnim “Reformat në shërbimin shëndetësor parësor. Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët” 1268
23.02.11, Trajnim “Ndjekja e gruas në lehoni” 1282
21-23.02.11, Trajnim “Aspektet teorike dhe praktike të funksionimit të Bibliotekës Elektronike” 1231
21.02.11, Trajnim “Futja në kalendarin kombëtar të vaksinës së pneumokokut” 1337
19.02.2011 Seminar “Antidepresivët në përdorim nga shërbimi parësor” 1459
10.02.11, Kurse trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1411
07.02.11, Trajnim për trajnerë në lidhje me kujdesin efektiv perinatal 1297
05.02.11, Seminar “Ortopedia në shekullin e 21-të” 1348
05.02.11 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1243
26.01.11, Seminar “Instrumentet e reja të trajtimit endodontik te fëmijët” 1504
24.01.11,Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 1281
21.01.11 Trajnim për Kujdesin Paliativ 1265
20.01.11 Seminar “Nursing management of HTT” 1223
19.01.11, Workshop “Lëndët Biocide (DDD) dhe Metodat e Aplikimit të Sigurt në Shëndet Publik” 1246
Janar – Qershor 2011, Kursi i formimit dhe kualifikimit të personelit të stafit të shtëpive të mbrojtura për të sëmurët psikikë 1274