slogan7-al

Të reja

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Mars 2018

Gjatë muajit Mars 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 19 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, prej të cilave 15 Trajnime, 2 Leksione, 1 Konferencë dhe 1 Seminar.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktivitetiKonferenca V-të Farmaceutike “Së bashku për Farmaceutikën”, e organizuar nga Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë në bashkëpunim me Odën e Farmacistëve të Kosovës dhe Universitetin e Mjekësisë Tiranë.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standarteve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

Formularët e Përditësuar të Aplikimit për Akreditim dhe Listës së Pjesëmarrësve

QKEV ka përditësuar Formularët e Aplikimit për akreditim dhe Listën e Pjesëmarrësve.

Njoftojmë të gjithë organizatorët e aktiviteteve të edukimit në vazhdim se asnjë format tjetër nuk do të pranohet nga QKEV-ja.

Formular Aplikimi për Akreditim

Format Listë Pjesëmarrësish

Raporti vjetor 2017

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim publikon Raportin Vjetor 2017 të Edukimit në Vazhdim

Raporti_Vjetor_2017.zip

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Janar 2018

Gjatë muajit Janar 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 9 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, prej të cilave 6 trajnime dhe 3 konferenca.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Kujdesjet infermierore në njohjen dhe parandalimin e infeksioneve spitalore", organizuar nga SUOGJ 'Mbreteresha Geraldinë'.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.