slogan7-al

Të reja

Infermierët e kujdesit shëndetësor nuk kanë detyrime ndaj Programit të Ricertifikimit.

QKEV kujton edhe njëherë se infermierët që punojnë në sistemin shëndetësor nuk marrin pjesë në Programin e Ricertifikimit 2010 -2014 e për pasojë nuk kanë detyrim ligjor për të mbledhur kredite. Ata mund të marrin pjesë në aktivitete të edukimit në vazhdim që rrisin dhe përmirësojnë cilësinë e shërbimit të tyre vetëm nëse dëshirojnë.

LAJMËRIM

Të dashur profesionistë, për arsye teknike përkohësisht ju nuk mund të kontrrolloni kreditet tuaja. Ju falenderojmë për mirëkuptimin! 

KUJTESË

Në kuadër të mbylljes së Programit të Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësise në fund të vitit 2014, ju kujtojmë se:

1. Të gjithë profesionistët që gjatë një viti kalendarik në periudhën 2010 – 2014, kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës për 4 muaj e më gjatë, përjashtohen nga detyrimet për vitin në fjalë.

2. Të gjithë profesionistët që kanë filluar të ushtrojnë profesionin pas vitit 2010 duhet të përmbushin detyrimet e Programit të Ricertifikimit për vitin në fjalë dhe ata pasardhës.

Lexo më shumë...

Takim Informues mbi Programin e Ricertifikimit 2010-2014.

QKEV në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë organizoi me dt 21/07/2014 një takim me drejtuesit e institucioneve shëndetësore.

Lexo më shumë...