slogan7-al

Të reja

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Stomatologëve!

Ditën e premte, më datë 8 dhjetor 2017 në ora 09.00 tek Fakulteti i Stomatologjisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për stomatologët të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të certifikimit 2010-2014.

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj;

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; 

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.

Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së deri më date 30 Nëntor 2017, duke paraqitur dokumentet e mëposhtme:

Fotokopje të kartës së identitetit;

Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit.

Për më shumë mund të shikoni:

Rregullorja e Provimit të Certifikimit

Programet Orientuese

Lexo më shumë...

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Farmacistëve!

Ditën e enjte, më datë 7 dhjetor 2017 në ora 09.00 tek Departamenti i Farmacisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për farmacistët të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të certifikimit 2010-2014..

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj;

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; 

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.

Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së deri më date 30 Nëntor 2017, duke paraqitur dokumentet e mëposhtme:

Fotokopje të kartës së identitetit;

Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit.

Për më shumë mund të shikoni:

Rregullorja e Provimit të Certifikimit

Programet Orientuese

Lexo më shumë...

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Tetor 2017

Gjatë muajit Tetor 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 21 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 14 trajnime dhe 5 konferenca dhe 2 seminare.

Nga monitorimi u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim aktivitetetet:

"Konferenca e 8-të e Europës Juglindore e Kimioterapisë dhe Infeksionit", organizuar nga Shoqata Shqiptare e Infektivologjisë në Durrës. 

"Ndërhyrjet për lënien e duhanit", organizuar nga Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, te programit të aktivitetit, si dhe standarteve te tjera te cilesise, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve. 

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Shtator 2017

Gjatë muajit shtator 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 19 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 18 trajnime dhe 1 konferencë.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Roli i kortikosteroidëve oralë në mjekësi", organizuar nga Shoqata Pediatrike Shqiptare në Durrës.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera te cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.