slogan7-al

Të reja

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Janar 2018

Gjatë muajit Janar 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 9 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, prej të cilave 6 trajnime dhe 3 konferenca.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Kujdesjet infermierore në njohjen dhe parandalimin e infeksioneve spitalore", organizuar nga SUOGJ 'Mbreteresha Geraldinë'.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve. 

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Dhjetor 2017

Gjatë muajit Dhjetor 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 24 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, prej të cilave 12 trajnime, 9 konferenca, 2 leksione dhe 1 seminar.

Trajnim i koordinatorëve të Spitaleve mbi Standardet e Cilësisë së Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim

Në datat 18 dhe 19 Dhjetor 2017, QKEV në bashkëpunim me projektin Health for All Project (HAP) organizoi trajnimin mbi “Standardet e Cilësisë së Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim. Planifikimi, realizimi dhe vlerësimi i tyre” me koordinatorët e spitaleve rajonale dhe universitare. 

Ky ishte takimi i tretë i realizuar me këtë tematikë pas dy grupeve të para të trajnuara me koordinatorët e edukimit në vazhdim pranë drejtorive të shëndetit publik në rajone e rrethe.

Objektivi i përgjithshëm i këtij trajnimi ishte rritja e njohurive të pjesëmarrësve mbi standardet e cilësisë të edukimit në vazhdim, mbi planifikimin, hartimin dhe ofrimin e aktiviteveve institucionale të edukimit në vazhdim.

IMG 4643

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Mjekëve!

Më datat 7.8,12,13,14 dhjetor 2017, ora 9.00 në Fakultetin e Mjekësisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për mjekët të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të certifikimit 2010-2014,sipas specialiteteve përkatese.

 E enjte, 7 dhjetor 2017 Anestezi Reanimacion, Endokrinologji, Hematologji, Biokimi, Semundje infektive, Urologji, Obstetrike Gjinekologji

E premte, 8 dhjetor 2017 Mjekesi familje, Kirurgji, Onkologji, Ortopedi, ORL, Nefrologji, Neurologji

E marte, 12 dhjetor 2017 Neurokirurgji, Okulistike, Gastrihepatologji, Alergologji, Pediatri, Imazheri, Psikiatri

E merkure, 13 dhjetor 2017 Reumatologji, Kardiologji, Pneumologji, Mikrobiologji, Anatomi patologjike dhe mjekesi ligjore, Shendet publik, Urgjenca mjekesore

E enjte, 14 dhjetor 2017 Imunologji, Dermatologji, Toksikologji, Hipertoni dhe mjekesi interne

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj;

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; 

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.

Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së deri më date 30 Nëntor 2017, duke paraqitur dokumentet e mëposhtme:

Fotokopje të kartës së identitetit;

Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit.

Për më shumë mund të shikoni:

Rregullorja e Provimit të Certifikimit

Programet Orientuese

Lexo më shumë...