slogan7-al

Të reja

Udhëzues për Ngritjen dhe Funksionimin e Grupeve të Kolegëve!

Projekti “Shëndet për të gjithë” dhe Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, kanë hartuar “Udhëzuesin për Ngritjen dhe Funksionimin e Grupeve të Kolegëve”

Udhëzuesi për ngritjen dhe funksionimin e Grupeve të Kolegëve është hartuar bazuar në eksperiencën e suksesshme të ngritjes dhe funksionimit të rreth 70 Grupeve të Kolegëve në Qendrat Shëndetësore në qarkun Dibër dhe Fier. Ai është hartuar në përgjigje të kërkesave në rritje nga profesionistë shëndetësorë në qarkun Dibër dhe Fier, por edhe përtej, për të njohur për zbatim procesin e ngritjes dhe funksionimit të kësaj forme të trajnimit në vendin e punës.

Për më shumë informacion ju lutemi të klikoni materialin bashkëlidhur:

 Udhëzues për Ngritjen dhe Funksionimin e Grupeve të Kolegëve

Mjekët Stomatologët dhe Farmacistët që kanë përmbushur detyrimet për ciklin e dytë të certifikimit 2015 - 2018!

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka publikuar Listat e Profesionistëve me Detyrim të Kryer për ciklin e dytë te certifikimit 2015 - 2018. Ju bëjmë me dije se QKEV publikon çdo javë lista të përditësuara.Të gjithë ata profesionistë të shëndetësisë të cilët mendojnë se e kanë kryer detyrimin por nuk e gjejnë emrin në listat e publikuara, të kontaktojnë me QKEV. 

Ju falenderojmë për bashkëpunimin!

Monitorimet për muajin Shkurt 2019

Gjatë muajit Shkurt 2019, QKEV ka monitoruar gjithsej 16 aktivitete lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit janë monitoruar 12 trajnime dy prej të cilëve janë trajnim në vendin e punës. Gjithashtu u monitoruan dhe 2 konferenca, 1 leksion dhe 1 seminar.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, leksioni " Trajtimi i malokluzionit të klasave të dyta dhe të treta ", organizuar nga Shoqata e Ortodontëve Shqiptar.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

LISTA E OFRUESVE TË AKREDITUAR!

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, Nr. Nr. 440, datë 17.5.2017 “Për Përcaktimin e Standardeve, të Kritereve dhe Procedurave të Akreditimit të Ofruesve të Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë, Qendra Kombëtare e Edukimit ne Vazhdim,  ka vendosur :

Më datë 07/11/2017, Universitetit të Mjekësisë, t'i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore,  për aktivitetet e edukimit në vazhdim.

Më datë 09/10/2018, Albanian University, t'i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore,  për aktivitetet e edukimit në vazhdim të formatit"konferencë", për kategoritë: stomatologë, farmacistë, fizioterapistë, infermierë dhe mami.

Më datë 08/11/2018, Swiss Foundation for Innovation, t'i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore, për aktivitetet e edukimit në vazhdim të formatit "Trajnim, Seminar, Workshop", për kategoritë: Mjek dhe Infermier.

Më datë 20/02/2019, Fondacionit Shëndetësor ABC, t'i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore, për aktivitetet e edukimit në vazhdim të formatit "Trajnim, Seminar, Workshop", për kategoritë: Mjek dhe Infermier