slogan7-al

Të reja

Monitorimet për muajin Shtator

Gjatë muajit Shtator 2019, QKEV ka monitoruar gjithsej 7 aktivitete lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit janë monitoruar 5 trajnime prej të cilave një në vendin e punës dhe 2 seminare.

Gjatë muajit Shtator është monitoruar një aktivitet i akredituar nga Ofruesit e Akredituar.

Gjatë monitorimit u verifikua plotësimi i standardeve të prezantimit nga ana e lektorëve, të respektimit me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë të deklaruara nga ofruesit gjatë procesit të akreditimit.

 

Afatet Kohore të Certifikimit të Edukimit në Vazhdim Përputhen me Afatet e Licencimit!

Njoftohen të gjithë profesionistët e shëndetësisë se me ndryshimet e miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë, Dt. 30 Maj 2019, në Ligjin për “Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, programi i edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë përputhet me afatet kohore të licencimit.

Gjithashtu, profesionisti i shëndetësisë, që nuk përmbush kriteret e programit të certifikimit, i pezullohet/ndërpritet kontrata me institucionin shëndetësor dhe nuk i rinovohet leja e ushtrimit të profesionit nga urdhri profesional përkatës. Rifitimi i lejes së ushtrimit të profesionit bëhet vetëm pasi profesionisti i nënshtrohet provimit të certifikimit.

Për këtë arsye, ju lutemi të paraqisni pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim brenda datës 30 Qershor 2019 Lejen e Ushtrimit të Profesionit.

Ndryshimet në Ligjin për “Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”

Monitorimet për muajin Prill 2019

Gjatë muajit Prill 2019, QKEV ka monitoruar gjithsej 30 aktivitete lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit janë monitoruar 17 trajnime prej të cilave tre në vendin e punës, 7 konferenca, 3 leksione, 1 seminar dhe 2 workshop-e.

Gjatë muajit Prill janë monitoruar dy aktivitete të akredituar nga Ofruesit e Akredituar.

Nga monitorimi u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim:

Seminari “Raportimi i sëmundjeve infektive sipas ligjit te ri të sëmundjeve infektive." organizuar nga Insituti i Shëndetit Publik.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

Monitorimet për muajin Mars 2019

Gjatë muajit Mars 2019, QKEV ka monitoruar gjithsej 17 aktivitete lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit janë monitoruar 10 trajnime, 2 konferenca, 2 leksion, 1 seminar, 1 workshop dhe 1 kurs pasuniversitar ndërkombëtar .

Gjatë muajit Mars është monitoruar një aktivitet i akredituar nga Ofruesi i Akredituar, Universiteti i Mjekësisë.

Nga monitorimi u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim:

Seminari " Roli i infermieres në menaxhimin dhe edukimin e pacientëve me sëmundje kronike të veshkave." organizuar nga Shoqata EMEA.

Kursi pasuniversitar ndërkombëtar “EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications” i organizuar nga Shoqata e Diabetit.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.