slogan7-al

Të reja

Tryezë e rrumbullakët për “Ricertifikimin e Punonjësve të Shëndetësisë”

tryez-ricertifikimin-tetor-2009Në 6 Tetor 2009, Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim organizoi tryezën e rrumbullakët me temë “Ricertifikimi i punonjësve të shëndetësisë”. Në këtë tryezë të rrumbullakët u prezantua dhe diskutua draft-dokumenti rregullator për ricertifikimin e...

Lexo më shumë...