slogan7-al

Të reja

ZHVILLOHET KONGRESI I PARË NDËRKOMBËTAR MJEKËSOR PËR MJEKË, FARMACISTË DHE STOMATOLOGË

Forumi  Mjekësor  i Evropës Juglindore organizon Kongresin e parë  Mjekësor  Ndërkombëtar. Kongresi do të të zhvillohet në datat 22-25 shtator 2010 në Varna –Bullgari dhe akreditohet nga Komiteti Evropian i Akreditimit.  Lidhur me temat e Kongresit të gjithë të interesuarit mund të gjejnë informacione të detajuara në shoqatat përkatëse ku ...

Lexo më shumë...

Janar- Qershor 2010, Mbi 105 dosje aplikimesh për akreditim pranë QKEV-së

Dosjet e mbi 105 aktiviteteve  të ndryshme mjekësore janë dorëzuar  pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit  në Vazhdim,  për të  përfituar pikët e akreditimit. Kjo shifër e cila i përket vetëm  6 mujorit të parë të vitit 2010, janar-qeshor,  pritet të jetë më e madhe për 6 mujorin e dytë të vitit.  Procesi i edukimit në vazhdim, që ka nisur më 1 janar 2010...

Lexo më shumë...

Seminari mbi ricertifikimin e profesionistëve të shëndetësisë dhe zhvillimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim – Shkodër.

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka organizuar të enjten,  datë 27 maj 2010, seminarin me temë “Ricertifikimi i profesionistëve të shëndetësisë një mundësi për zhvillim profesional”. Në takimin e zhvilluar në hotel “Grand” - Shkodër, në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe projektin “Sistemi i Zhvillimit Profesional”...

Lexo më shumë...

Seminari mbi ricertifikimin dhe akreditimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë – Tiranë.

seminar-22-10Ministria  e Shëndetësisë dhe Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV), organizuan ditën e mërkurë, datë 31 mars, seminarin me temë: “Programi i Ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë dhe akreditimi i aktiviteteve të edukimit në vazhdim”. Qëllimi i këtij seminari ishte njohja e ...

Lexo më shumë...