slogan7-al

Të reja

Njoftim për ofruesit e aktiviteteve të përsëritura të edukimit në vazhdim

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim  ju bën me dije të  gjithë ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë se:
Për përsëritjen e aktiviteteve që janë akredituar më parë nga QKEV-ja,   çdo organizuesi i këtyre aktiviteteve ka detyrimet si me poshtë ...

Lexo më shumë...

Tavolina e rrumbullakët me temë: “Ecuria e procesit të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim me mbështetje nga projekti “Sistemi i Zhvillimit Profesional” i financuar nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në datë 24 Nëndor 2011, në mjediset e Hotel Tiranës organizoi një tavolinë të rrumbullakët me ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë me temë: “Ecuria ...

Lexo më shumë...

Takimi vjetor i 16-të, “Aleanca Globale për Edukimin Mjekësor / Prezantohet Reforma e Edukimit në Vazhdim në Shqipëri

Në datat  5-7 Qershor 2011, në Munih të Gjermanisë u zhvillua takimi vjetor  i 16-të, “Aleanca Globale për  Edukimin Mjekësor”, (Global Alliance in Medical Education).  Ekspertë të ndryshëm nga e gjithë bota, mes të cilëve edhe Entela Shehu, drejtore e QKEV-së,  ndanë mes tyre të rejat më të fundit në lidhje me standardet, perspektivat dhe tendencat e EVM...

Lexo më shumë...

Trajnim për Trajnerët për profesionistët e shëndetësisë – Prill 2011

Qendra Kombëtare e Edukimit ne Vazhdim organizoi në datë 4-7 prill, për herë të dytë, Trajnimin për Trajnerë me temë “ Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndërvepruese të edukimit në vazhdim”. Në këtë aktivitet morën pjesë 20 punonjës të shëndetësisë, mjekë dhe infermierë të përfshirë aktualisht në aktivitete trajnuese në këtë  fushë. Qëllimi i ...

Lexo më shumë...