slogan7-al

Të reja

Njoftim për ndryshime në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe Akreditimit

Ditën e hënë, datë 13 shkurt 2012 u mblodh Bordi Kombëtar i Ricertifikimit dhe Akreditimit,  i cili miratoi disa ndryshime përkatësisht në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe atë të Akreditimit.  Përsa i përket Akreditimit ndryshimet kanë të bëjnë kryesisht me aktivitetet e përsëritura  të cilat duke nisur nga shkurti i këtij viti kanë detyrimin të dërgojnë pranë ...

Lexo më shumë...

Njoftim për ofruesit e aktiviteteve të përsëritura të edukimit në vazhdim

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim  ju bën me dije të  gjithë ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë se:
Për përsëritjen e aktiviteteve që janë akredituar më parë nga QKEV-ja,   çdo organizuesi i këtyre aktiviteteve ka detyrimet si me poshtë ...

Lexo më shumë...

Tavolina e rrumbullakët me temë: “Ecuria e procesit të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim me mbështetje nga projekti “Sistemi i Zhvillimit Profesional” i financuar nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në datë 24 Nëndor 2011, në mjediset e Hotel Tiranës organizoi një tavolinë të rrumbullakët me ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë me temë: “Ecuria ...

Lexo më shumë...

Takimi vjetor i 16-të, “Aleanca Globale për Edukimin Mjekësor / Prezantohet Reforma e Edukimit në Vazhdim në Shqipëri

Në datat  5-7 Qershor 2011, në Munih të Gjermanisë u zhvillua takimi vjetor  i 16-të, “Aleanca Globale për  Edukimin Mjekësor”, (Global Alliance in Medical Education).  Ekspertë të ndryshëm nga e gjithë bota, mes të cilëve edhe Entela Shehu, drejtore e QKEV-së,  ndanë mes tyre të rejat më të fundit në lidhje me standardet, perspektivat dhe tendencat e EVM...

Lexo më shumë...