slogan7-al

Të reja

Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit mes QKEV-së dhe UMSH.

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka nënshkruar ditën e djeshme një memorandum bashkëpunimi me Urdhërin e Mjekëve të Shqipërisë, nëpërmjet të cilit do të institucionalizohet bashkëpunimi dhe angazhimi mes palëve.  QKEV dhe UMSH e konsiderojnë të domosdoshme rritjen dhe përmirësimin  e vazhdueshëm të ...

Lexo më shumë...

Takim mbi Edukimin në Vazhdim - Roli i Institucioneve Shëndetësore

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim në bashkëpunim me Minstrinë e Shëndetësisë zhvilluan  ditën e premte, datë 9 Mars 2012 një takim me drejtuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore të vendit.  Gjatë këtij takimi u diskutua roli i institucioneve shëndetësore  për zbatimin me sukses të programit të ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë në ...

Lexo më shumë...

Mjekë, Stomatologë, Farmacistë!

Ju bëjmë me dije se Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka vënë në funksionim Regjistrin Kombëtar të Programit të Ricertifikimit, i cili ju bën të mundur të njiheni me  numrin aktual të krediteve të edukimit në vazhdim të mbledhura prej jush, verifikimin online dhe ndryshimin e të dhënave personale në rast pasaktësie. Ky Regjistër gjendet në.

Lexo më shumë...

Njoftim për ndryshime në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe Akreditimit

Ditën e hënë, datë 13 shkurt 2012 u mblodh Bordi Kombëtar i Ricertifikimit dhe Akreditimit,  i cili miratoi disa ndryshime përkatësisht në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe atë të Akreditimit.  Përsa i përket Akreditimit ndryshimet kanë të bëjnë kryesisht me aktivitetet e përsëritura  të cilat duke nisur nga shkurti i këtij viti kanë detyrimin të dërgojnë pranë ...

Lexo më shumë...