slogan7-al

Të reja

Mjekë, Farmacistë, Stomatologë!

Ju rikujtojmë se numri minimal i detyrueshëm i krediteve të edukimit në vazhdim për vitin 2012 është 15, ndërsa numri i rekomanduar i krediteve është 30. Ju mund të njiheni me numrin aktual të krediteve tuaja në Regjistrin Kombëtar të Ricertifikimit, që gjendet në  faqen e Internetit të QKEV-së:  www.qkev.gov.al. Gjithashtu mund të bëni dhe përditësimin ...

Lexo më shumë...

Edukimi në Vazhdim Infermieror dhe Programi i Ricertifikimit

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Urdhrin e Infermierëve të Shqipërisë ka zhvilluar ditën e mërkurë, datë 12 shtator 2012 në ambientet e Hotel Tirana International, një takim në qendër të së cilit ishte diskutimi i përfshirjes së infermierëve në Programin e Ricertifikimit. I pranishëm në takim ka qenë ...

Lexo më shumë...

Takim pune me profesionistët e shëndetësisë ASHR-QKEV

Ditën e hënë, datë 10 shtator 2012 u zhvillua takimi i punës me drejtues të qendrave shëndetësore në varësi të Autoritetit Shëndetësor Rajonal. Në takim ishte i pranishëm edhe Ministri i Shëndetësisë z.Vangjel Tavo, i cili ka konfirmuar mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit të Edukimit në Vazhdim.Sipas...

Lexo më shumë...

QKEV prezanton Planin Strategjik 2012-2014 dhe ndryshimet në kuadret rregullatore

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim organizoi ditën e enjte, datë 7 Qershor, workshopin me temë “Prezantimi i Planit Strategjik të QKEV-së dhe ndryshimeve në kuadret rregullatore”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Hotel Rogner me pjesemarrjen kryesisht të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim, përfaqësuesve nga MSH, ...

Lexo më shumë...