slogan7-al

Të reja

LAJMËRIM

Të dashur profesionistë, për arsye teknike përkohësisht ju nuk mund të kontrrolloni kreditet tuaja. Ju falenderojmë për mirëkuptimin! 

KUJTESË

Në kuadër të mbylljes së Programit të Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësise në fund të vitit 2014, ju kujtojmë se:

1. Të gjithë profesionistët që gjatë një viti kalendarik në periudhën 2010 – 2014, kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës për 4 muaj e më gjatë, përjashtohen nga detyrimet për vitin në fjalë.

2. Të gjithë profesionistët që kanë filluar të ushtrojnë profesionin pas vitit 2010 duhet të përmbushin detyrimet e Programit të Ricertifikimit për vitin në fjalë dhe ata pasardhës.

Lexo më shumë...

Takim Informues mbi Programin e Ricertifikimit 2010-2014.

QKEV në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë organizoi me dt 21/07/2014 një takim me drejtuesit e institucioneve shëndetësore.

Lexo më shumë...

MJEKË, FARMACISTË DENTISTË!

Ju njoftojmë se më dt. 08/07/2014 u mblodh Bordi i Ricerifikimit dhe Akreditimit i cili vendosi për disa ndryshime në Dokumentin Rregullator të Ricertifikimit dhe Akreditimit për profesionistët e shëndetësisë.

Lexo më shumë...