slogan7-al

Mjekë, farmacistë, stomatologë!

Ju bëjmë me dije se numri minimal i detyrueshëm, i krediteve të edukimit në vazhdim për vitin 2012 është 15, ndërsa numri i rekomanduar i krediteve është 30.
Ju kujtojmë gjithashtu se duhet të mblidhni 150  kredite gjatë ciklit të parë të programit të ricertifikimit i cili përfundon në Dhjetor 2014, nga të cilat jo më shumë se 50 %  mund të përfitohen duke ndjekur aktivitetet të të mësuarit në distance, dhe jo më shumë se 20 % nga aktivitete të vetëraportuara.
Siç jeni në dijeni, këto kredite mund të përfitohen përmes pjesëmarrjes në konferenca, seminare, trajnime të zhvilluara brenda dhe jashtë vendit; aktivitete të të mësuarit në distancë;  dhe aktivitete individuale si:  shkrim artikujsh, librash, punë kërkimore;  lexim literature shkencoe, pjesëmarrje në aktivitete shkencore, etj.
Informacionin  mbi aktivitete të akredituara që parashikohen të ndodhin mund ta gjeni në seksionin Kalendari i Aktiviteteve të Akredituara.