slogan7-al

Takim mbi Edukimin në Vazhdim - Roli i Institucioneve Shëndetësore

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim në bashkëpunim me Minstrinë e Shëndetësisë zhvilluan  ditën e premte, datë 9 Mars 2012 një takim me drejtuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore të vendit.  Gjatë këtij takimi u diskutua roli i institucioneve shëndetësore  për zbatimin me sukses të programit të ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë në vijim të urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë Nr.57 datë 2.22012 për zbatimin e udhëzimit për planifikimin institucional të aktiviteteve të edukimit në vazhdim. Takimi u hap nga fjala e Ministrit të Shëndetësisë, z. Petrit Vasili i cili përmendi rëndësinë e edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë si dhe zbatimin e kërkesave të programit të ricertifikimit. Gjithashtu të pranishmit u përshendetën edhe nga Znj. Anne Savary, zv/drejtore e Zyrës së Kooperacionit Zviceran, një nga mbështetësit më kryesorë të QKEV-së.  Entela Shehu, drejtore e QKEV-së, prezantoi me detaje pikat kryesore të planifikimit institucional si dhe fuqizimin e rolit të institucioneve shëndetësore në kuadër të edukimit në vazhdim. Të gjithë të interesuarit mund të shkarkojnë më poshtë urdhërin e ministrit mbi planifikimin e aktiviteteve në variantin PDF:

Urdheri i Ministrit