slogan7-al

Seminari "Ricertifikimi i profesionistëve të shëndetësisë një mundësi për zhvillim profesional"

seminari-ricertifikimi-profesionistveDitën e martë, 9 Mars 2010, ora 10:00 në ambientet e hotel “Chateau Linza”, Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, në bashkëpunim me Autoritetin Shëndetësor Rajonal të Tiranës, zhvillojnë seminarin me temë “Ricertifikimi i profesionistëve të shëndetësisë një mundësi për zhvillim profesional ”. Seminari mbështetet edhe nga projekti “Sistemi i Zhvillimit Profesional”, që financohet nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.
Seminari synon informimin e drejtuesve dhe mjekëve të qendrave shëndetësore të Tiranës lidhur me programin e ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë dhe të hapave praktikë që duhen ndjekur për përmbushjen e detyrimeve të tij.