slogan7-al

Trajnim për Trajnerët për profesionistët e shëndetësisë – Prill 2011

Qendra Kombëtare e Edukimit ne Vazhdim organizoi në datë 4-7 prill, për herë të dytë, Trajnimin për Trajnerë me temë “ Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndërvepruese të edukimit në vazhdim”.
Në këtë aktivitet morën pjesë 20 punonjës të shëndetësisë, mjekë dhe infermierë të përfshirë aktualisht në aktivitete trajnuese në këtë  fushë. Qëllimi i trajnimit ishte rifreskimi dhe përforcimi i aftësive trajnuese bazuar në parimet e edukimit të të rriturit.