slogan7-al

Konferenca e parë kombëtare e edukimit në vazhdim

konferenca-l-edukimi-vazhdimNë datën 10 Dhjetor 2009, në Hotel Sheraton, Tiranë, u zhvillua Konferenca e Parë Kombëtare e Edukimit në Vazhdim për profesionistët e shëndetësisë.
Kjo konferencë u organizua nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim dhe Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me Agjencinë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, dhe kishte për qëllim:

  • • Prezantimin zyrtar të Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim dhe arritjeve të saj të deritanishme;
  • • Informimin e profesionistëve të shëndetësisë dhe aktorëve të sistemit shëndetësor me zhvillimet e reja në kuadër të institucionalizimit të edukimit në vazhdim në Shqipëri;
  • • Njohjen e profesionistëve të shëndetësisë me kërkesat e programit të ricertifikimit që do të fillojë të zbatohet në Shqipëri që nga janari 2010.

Konferenca u përshëndet nga Z. Petrit Vasili - Ministri i Shëndetësisë; Znj. Yvana Enzler – Ambasadore e Zvicrës në Tiranë; Z. Tritan Shehu – Nënkryetar i Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë dhe Z. Pierre Fournier – Drejtor teknik i Projektit “Sistemi i Zhvillimit Profesional”. Në këtë aktivitet u theksua rëndësia e edukimit në vazhdim në funksion të përditësimit të njohurive dhe aftësive të profesionistëve  për të plotësuar nevojat e pacientëve, shërbimeve shëndetësore dhe zhvillimit të tyre profesional;
Në konferencë u prezantuan kërkesat e programit të ricertifikimit. Brenda secilit cikël 5-vjeçar të programit të ricertifikimit mjekët, stomatologët dhe farmacistët e punësuar në sektorin publik dhe atë privat duhet të mbledhin një numër të caktuar kreditesh në mënyrë që të marrin dëshminë e ricertifikimit dhe të mos sanksionohen.