slogan7-al

Mjekë, Stomatologë, Farmacistë!

Ju bëjmë me dije se Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka vënë në funksionim Regjistrin Kombëtar të Programit të Ricertifikimit, i cili ju bën të mundur të njiheni me  numrin aktual të krediteve të edukimit në vazhdim të mbledhura prej jush, verifikimin online dhe ndryshimin e të dhënave personale në rast pasaktësie. Ky Regjistër gjendet në  faqen zyrtare të QKEV-së:  www.qkev.gov.al

Në rast se vëreni pasaktësi në numrin e krediteve të regjistruara, ju lutemi kontaktoni  QKEV-në për tu sqaruar për shkaqet e mospërputhjes dhe për të reflektuar ndryshimet e nevojshme në dosjen tuaj personale. Ju lutem kini parasysh se kreditet e regjistruara i përkasin periudhës kohore 1 Janar 2010 – 31 Dhjetor 2011.
Për të mundësuar përdorimin individual, online të këtij regjistri, QKEV disponon për të gjithë profesionistët e regjistruar një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim të personalizuar. Profesionistët që nuk janë pajisur ende me këtë informacion janë të lutur të kontaktojnë pranë QKEV-së.

Ju rikujtojmë se numri minimal i detyrueshëm i krediteve të edukimit në vazhdim për vitin 2012 është 15, ndërsa numri i rekomanduar i krediteve është 30.   
Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.84, Tiranë
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
www.qkev.gov.al
Tel: + 355 4 2452286