slogan7-al

Miratimi i Dokumentit Rregullator për Ricertifikimin e Profesionistëve të Shëndetësisë

ministri-petrit-vasiliNë datën 22 Tetor 2009, Ministri i Shëndetësisë Z. Petrit Vasili firmosi urdhrin për miratimin e “Dokumentit Rregullator për Ricertifikimin e Profesionistëve të Shëndetësisë” të hartuar nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim.
Ky urdhër ngarkon Qendrën Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, Institutin e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, institucionet e kujdesit shëndetësor të të gjitha niveleve, si dhe Qendrën Komëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore për zbatimin e tij.
Dokumentin Rregullator për Ricertifikimin e Profesionistëve të Shëndetësisë e gjeni të botuar tek Arkiva e Botimeve