slogan7-al

Seminar. 7 Tetor 2009. “Vlerësimi i nevojave për trajnim për drejtuesit e Qendrave Shëndetësore të kujdesit parësor në Shqipëri”

seminar-7-tetor-2009Në 7 Tetor 2009,  Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, zhvilloi seminarin ne lidhje me studimin “Vlerësimi i nevojave për trajnim për drejtuesit e Qendrave shëndetësore të kujdesit parësor”. Në të morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së ...
seminar-7-tetor-2009-sNë datën 7 Tetor 2009,  Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim zhvilloi seminarin në lidhje me studimin “Vlerësimi i nevojave për trajnim për drejtuesit e Qendrave shëndetësore të kujdesit parësor”. Në të morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit të Sigurimeve Shëndetësore, Urdhrit të Mjekut si dhe menaxherë dhe ekonomistë nga qendra shëndetësore të disa rretheve të Shqipërisë.
Ky studim në periudhën aktuale merr rëndësi të veçantë për shkak të zbatimit të një mënyre të re administrimi dhe financimi të qendrave shëndetësore.Gjatë seminarit, krahas prezantimit të gjetjeve dhe rezultateve të studimit, vëmendje e veçantë iu kushtua rekomandimeve lidhur me temat dhe format më të përshtatshme të aktiviteteve të edukimit në vazhdim.
Ky studimi është financuar nga Projekti për Zhvillim Profesional, botimin e të cilit mund ta gjeni tek Arkiva e Publikimeve.