slogan7-al

Tryezë e rrumbullakët për “Ricertifikimin e Punonjësve të Shëndetësisë”

tryez-ricertifikimin-tetor-2009Në 6 Tetor 2009, Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim organizoi tryezën e rrumbullakët me temë “Ricertifikimi i punonjësve të shëndetësisë”.
Në këtë tryezë të rrumbullakët u prezantua dhe diskutua draft-dokumenti rregullator për ricertifikimin e profesionistëve të shëndetësisë, i cili përmbledh procedurat , kriteret dhe standartet e procesit të ricertifikimit të mjekëve, stomatologëve dhe farmacistëve.
Në këtë tryezë morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë; institucioneve të linjës që do të ndihmojnë në zbatimin e procesit të ricertifikimit (ISKSH dhe QKCSA-ISH); urdhrat e profesionistëve të shëndetësisë; institucioneve akademike; shoqatave të profesionistëve dhe ekspertë të huaj të fushës.

Në fjalën e tij Ministri i Shëndetësisë Z. Vasili ka theksuar rëndësinë e procesit të ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë duke e cilësuar atë jo më si një çështje fakultative por një detyrim moral profesional tashmë dhe shtetëror.