slogan7-al

Trajnimi për Trajnerë për profesionistët e shëndetësisë

trajnim-9-10Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, me mbështetjen teknike dhe financiare të projektit “Sistemi për zhvillimin profesional” – Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, organizoi në datën 13-17 Shtator 2010 Trajnimin për Trajnerë për profesionistët e shëndetësisë me temë “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndërvepruese të edukimit në vazhdim”, Tiranë.

Ky aktivitet kishte për qëllim rritjen dhe përmirësimin e njohurive në teknikat andragogjike të trajnerëve në fushën e shëndetësisë. Në këtë trajnim morën pjesë 17 profesionistë të shëndetit, përfaqësues të kategorisë së mjekëve, infermierëve, farmacistëve, me përvojë në ofrimin e trajnimeve në fushën e shëndetësisë.

Trajnimi u zhvillua sipas një moduli të hartuar nga një specialist i edukimit për të rritur, Universiteti i Gjenevës, Zvicër dhe Sektori Teknik-pedagogjik, QKEV.