slogan7-al

Kurse kualifikimi për mjekë specialistë

logo-newsJu njoftojmë se në El Mansura, Egjipt, gjatë vitit 2010 do të zhvillohen kurse kualifikimi për mjekë specialistë. Fushat e trajnimit dhe datat e zhvillimit të këtyre kurseve janë si më poshtë:
  1. Kursi i IV Ndërkombëtar në Uro-laparoskopi (26 – 30 Shtator, 2010)
  2. Kurs  trajnimi mbi Hemodializën (27 Shtator – 1 Tetor, 2010)
Për secilin kurs do të përzgjidhen dy mjekë specialistë. Shpenzimet e akomodimit dhe pagesat për pjesëmarrjen do të mbulohen nga pala egjiptiane, ndërsa shpenzimet e udhëtimit do të mbulohen nga vetë pjesëmarrësit.

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin një Curriculum Vitae pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV) deri në datë 10 Shtator 2010.