slogan7-al

Seminari me temë “Plani kombëtar i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë për vitin 2011”

seminar-gusht-10Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim me mbështetjen financiare të Projektit ‘Sistemi për Zhvillim Profesional”,  Qeveria Zvicerane, organizoi  në datën 25 Gusht, në orën 10.00 në Hotel Tirana – salla Arbes, seminarin me temë: “Plani kombëtar i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë për vitin 2011”. Në seminar ishin të ftuar përfaqësues të institucioneve shëndetësore dhe Shoqatave të Profesionistëve që organizojnë aktivitete të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë.  Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të sigurojë një bashkërendim të punës midis QKEV-së dhe ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për sa i takon planifikimit vjetor të këtyre aktiviteteve, në mënyrë që të ndihmohen profesionistët e shëndetësisë për të plotësuar kërkesat e programit të ricertifikimit.