slogan7-al

Seminari mbi ricertifikimin e profesionistëve të shëndetësisë dhe zhvillimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim – Shkodër.

seminar-shkoder-22-10Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka organizuar të enjten,  datë 27 Maj 2010, seminarin me temë “Ricertifikimi i profesionistëve të shëndetësisë një mundësi për zhvillim profesional”. Në takimin e zhvilluar në hotel “Grand” - Shkodër, në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe projektin “Sistemi i Zhvillimit Profesional”, që financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim  morën pjesë drejtues dhe mjekë të qendrave shëndetësore të rajonit të Shkodrës. Qëllimi i këtij seminari ishte kryesisht informimi i mjekëve mbi programin e ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë dhe të hapave praktikë që duhen ndjekur për përmbushjen e detyrimeve të tij. Përfaqësues të Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim u kanë dhënë përgjigje pyetjeve të shumta të specialistëve të rajonit të Shkodrës mbi planifikimin individual dhe institucional të edukimit në vazhdim si dhe mënyrën e saktë për t’iu përgjigjur  kërkesave të programit të ricertifikimit. Ndërkohë që përfaqësues të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor kanë garantuar mbështetjen e tyre në lehtësimin e procesit të edukimit në vazhdim përmes kontratave me institucionet shëndetësore.