slogan7-al

Seminari mbi ricertifikimin dhe akreditimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë – Tiranë.

seminar-22-10Ministria  e Shëndetësisë dhe Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV), organizuan ditën e mërkurë, datë 31 mars, seminarin me temë: “Programi i Ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë dhe akreditimi i aktiviteteve të edukimit në vazhdim”. Qëllimi i këtij seminari ishte njohja e drejtuesve të institucioneve shëndetësore me vizionin e Ministrisë së Shëndetësisë mbi edukimin në vazhdim të profesionistëve të shëndetësisë si dhe me programin e ricertifikimit. Pjesëmarrës në takim ishin drejtorë të spitaleve, shefa të shërbimit spitalor dhe drejtorë të institucioneve në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët u informuan në lidhje me aspektet kryesore të programit të ricertifikimit, procedurat përkatëse, detyrimet dhe përgjegjësitë e profesionistit të shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili, i pranishëm në këtë aktivitet, e cilësoi edukimin në vazhdim si një hap të rëndësishëm të reformës në të cilën është përfshirë i gjithë sistemi shëndetësor në vend.