slogan7-al

Edukimi në Vazhdim Infermieror dhe Programi i Ricertifikimit

edukimi-vazhdim-ricertifikimi-140912Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Urdhrin e Infermierëve të Shqipërisë ka zhvilluar ditën e mërkurë, datë 12 shtator 2012 në ambientet e Hotel Tirana International, një takim në qendër të së cilit ishte diskutimi i përfshirjes së infermierëve në Programin e Ricertifikimit. I pranishëm në takim ka qenë edhe Ministri i Shëndetësisë, Vangjel Tavo, i cili ka nënvizuar gjatë fjalës së tij se :“Edukimi i vazhdueshëm i infermierëve dhe mamive merr një rëndësi edhe më të veçantë në situatën aktuale, kur një pjesë e infermierëve që punojnë në spitalet dhe qendrat shëndetësore kanë mangësi të theksuara në formimin bazë për shkak të ngritjes relativisht të vonshme në Shqiperi të shkollave të larta infermierore”. Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka nisur të pilotojë programin trevjecar të riçertifikimit (duke filluar nga viti 2012) për inferemierët në dy spitale: Spitalin e Durrësit dhe Spitalin Hygeia si dhe në 4 qendra shëndetësore në rrethin e Tiranës. Pilotimi i programit të riçertfikimit për infermierët synon krijimin e eksperiencës se nevojshme për shtrirjen e këtij programi në shkallë sa më të gjerë në të ardhmen. Në këtë mënyrë i gjithë personeli shëndetësor do të angazhohet në përpjekjet për përmirësim të vazhdueshëm të cilësisë së kujdesit shëndetësor.