slogan7-al

QKEV prezanton Planin Strategjik 2012-2014 dhe ndryshimet në kuadret rregullatore

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim organizoi ditën e enjte, datë 7 Qershor, workshopin me temë “Prezantimi i Planit Strategjik të QKEV-së dhe ndryshimeve në kuadret rregullatore”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Hotel Rogner me pjesëmarrjen kryesisht të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim, përfaqësuesve nga MSH, Urdhrat e profesionistëve, Shoqatave të profesionistëve, Institucioneve akademike, etj .

Qëllimi i këtij takimi ishte njohja e pjesëmarrësve me Planin strategjik të QKEV-së 2012-1014, i hartuar dhe miratuar së fundmi nga Ministri i Shëndetësisë si dhe disa ndryshime të bëra në ‘Kuadrin rregullator për akreditimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim’ dhe “Kuadrin rregullator për ricertifikimin e profesionistëve të shëndetësisë”.

Shkarkoni të plotë:
" Plani Strategjik 2012-2014 i Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim "