slogan7-al

Akreditim i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë

Per-akreditimin-e-aktiviteteve QKEV

Për të bërë Aplikimin për Akreditim ju lutem klikoni link-un e mëposhtëm:

Formulari i Aplikimit per Akreditim