slogan7-al

Publikime

UDHËZUES MBI PROGRAMIN E RICERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Udhezues-mbi-Programin-Certifikimit161116-1Udhëzues mbi Programin e Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë

UDHËZUES PËR PROCEDURAT DHE KRITERET E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

broshure-fund-1UDHËZUES PËR PROCEDURAT DHE KRITERET E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E BRENDSHËM TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Udhezues-vlerësimi-ktivitetetesh161116-3UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E BRENDSHËM TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM