slogan7-al

Misioni Ynë

Misioni ynë është përmirësimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor në Shqipëri përmes zhvillimit dhe promovimit të standardeve të cilësisë të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shëndetësisë.

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim  synon të realizojë misionin e saj përmes një bashkëpunimi të ngushtë me aktorë të tjerë të rëndësishëm të sistemit shëndetësor shqiptar që përfshijnë institucione qeveritare dhe joqeveritare, institucione akademike publike ose private. Mjekët, dentistët, farmacistët, infermierët dhe profesionistët e tjerë të shëndetit si dhe nevojat e tyre për edukim në vazhdim janë fokusi i punës sonë.