slogan7-al

Kalendari i Aktiviteteve të Akredituara - Viti 2022

30-31 korrik 2022 Patos, Trajnim/ “COVID 19, problematikat, sfidat dhe menaxhimi i tyre" 760
30 korrik -30 gusht 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II". 820
27 korrik -27 gusht 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II". 513
25 korrik - 25 gusht 2022,Trajnim online " Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”. 851
23-24 Korrik 2022, Vlore /Trajnim “Të permiresojme teknikat infermierore sipas udhezimeve me te fundit" 389
20 korrik -20 gusht 2022,Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”. 686
16-17 korrik 2022, Berat "Organizmi dhe funksionimi i sistemit te kujdesit shendetesor ne Republiken e Shqiperise" 387
15 korrik -15 gusht 2022,Trajnim online ” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”. 463
15 korrik 2022 /Trajnim “Bazat Farmakologjike te terapise antikoaguluese" 524
14 korrik 2022 Tirane, trajnim online"Insulinoterapia" 488
14 korrik 2022 Tirane,Trajnim / "Principles and Techniques of Advanced Cardiac Life Support in Adult, Children and Infant PTACSL”. 346
13 korrik 2022, Maqellare /Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 218
13 korrik 2022, online/ Trajnim “Impotenca dhe crregullimet seksuale te meshkujve” 370
13 korrik 2022 Tirane,Trajnim / "Principles and Techniques of Advanced Cardiac Life Support in Adult, Children and Infant PTACSL”. 268
12 korrik 2022, Burrel /Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 236
12 korrik 2022 Kerlcyre,Trajnim / ""Trajtimi i Hemoragjive" 222
10-11 korrik 2022, Trajnim ” Identifikimi i emergjencave mjeksore, aksionet dhe aktet infermierore në pritje të ekipit mjekesor ” 304
10 korrik-10 gusht 2022 Trajnim online ”Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”. 529
09 korrik 2022, Durrës / Leksion "Menaxhimi i patologjive të ndryshme në kujdesin parësor dhe bashkërendimi me shërbimet e NJVKSH" 935
08 korrik 2022, online / Trajnim “Urgjencat mjekesore” 375
07 - 08 korrik 2022, Burrel /Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 208
07 korrik 2022 , online / Trajnim “Obeziteti” 324
07 dhe 08 korrik 2022, Skrapar/ “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.” 208
07 korrik 2022 Tirane,Trajnim / "Principles and Techniques of Advanced Cardiac Life Support in Adult, Children and Infant PTACSL”. 222
06 korrik 2022 Tirane,Trajnim / "Principles and Techniques of Advanced Cardiac Life Support in Adult, Children and Infant PTACSL”. 223
05 - 06 korrik 2022 Tirane,Trajnim /"Crregullimin e vemendjes se pamjaftueshme me hiperaktivitet" 261
05 dhe 06 korrik 2022, Bulqize/Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 199
5 Korrik -5 Gusht 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike II”. 362
04 dhe 05 korrik 2022, Puke / “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.” 207
02-03 korrik 2022, Peqin/ “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.” 203
02 korrik 2022, Fier /Trajnim “COVID-19 tek shtatzanat dhe foshnjat.Urgjencat hematologjike” 199
02 korrik-02 gusht 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike 1 ”. 232
30 qershor 2022, online /Trajnim “"Infeksionet dhe Sëmundjet që transmetohen me Rrugë Seksuale (IST/SST)" 221
28-29-30 qershor 2022, Durres/Trajnim"Infeksionet Spitalore dhe zbatimi i Protokolleve per menaxhimin e tyre" 199
29 qershor 2022, Klos /Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 250
28 qershor 2022, Maqellare /Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 237
28-29 qershor 2022,Bulqize /Trajnim “Të permiresojme teknikat infermierore sipas udhezimeve me te fundit" 230
25-26 qershor 2022,Peshkopi /Trajnim “Të permiresojme teknikat infermierore sipas udhezimeve me te fundit" 220
25 dhe 26 Qershor 2022, Peqin/ “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre. 235
25 qershor 2022, Lushnje/ Trajnim “Gjakrrjedhjet nen lekure dhe kujdesi per te moshuarit” 185
24 qershor 2022, online /Trajnim “"Infeksionet dhe Sëmundjet 287
24,25 dhe 26 Qershor 2022 Tirane, Kongres/ “Retinopatia Diabetike". 238
23 qershor 2022 Tirane, Webinar online"Insulinoterapia" 241
21,23 qershor 2022, Burrel/Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 244
21 qershor 2022, Ishem /Trajnim “Per nje menaxhim sa me te mire te sherbimit paresor nderthurur me kujdesin dhe mbeshtetjen e sherbimeve te Njesive Vendore." 245
21 qershor 2022, online/ “Trajnim mbi praktiken e mire te punes ne farmaci dhe mbi ruajtjen e shperndarjen e barnave sipas standardeve te cilesise" 314
21 qershor 2022, Korçë /Trajnim “Depresioni dhe Komorbiteti” 223
21-22 qershor 2022,Burrel /Trajnim “Të permiresojme teknikat infermierore sipas udhezimeve me te fundit" 257
20, 22 qershor 2022, Peshkopi /Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 206
18-19 qershor 2022, Pogradec / Trajnim "Aftësitë manipuluese që duhet të ketë personeli shëndetësor në njësinë e kujdesit intensiv, ICU(Reanimacion)" 400
18 qershor 2022,Berat /Trajnim “Njohja e personelit shendetesor mbi menaxhimin e çrregullimit te stresit post traumatik" 281
18 qershor 2022, Fier/ Trajnim “Gjakrrjedhjet nen lekure dhe kujdesi per te moshuarit” 206
18 qershor - 18 korrik 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II". 289
17 -18 qershor 2022 online /“Stresi post-traumatik tek femijet dhe te rriturit." 536
16 qershor - 16 korrik 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli I". 280
16 qershor 2022, /Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 324
16 qershor 2022, online /Trajnim “"Infeksionet dhe Sëmundjet që transmetohen me Rrugë Seksuale (IST/SST)" 190
14-15 qershor 2022, Peshkopi /Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes" 215
14-17 qershor 2022 Shkoder,Leksion/ "Edukim në Vazhdim për stafin Infermieror S.R.SH " 154
14 dhe 15 qershor 2022 Tirane, Trajnim / "Principles and Techniques of Advanced Cardiac Life Support in Adult, Children and Infant PTACSL”. 299
11-12 qershor 2022, Tirane / Trajnim "Aftësitë manipuluese që duhet të ketë personeli shëndetësor në njësinë e kujdesit intensiv, ICU(Reanimacion)" 564
10-12 qershor 2022,Vlore “Takimi Kombetar i Shkencave Mjekësore 9” 430
9-10-11 qershor 2022,Tirane/ Konference “Kongresi i 5-te Ballkanik i Kirurgjise Orale dhe Maksilofaciale" 190
07, 08 dhe 09 qershor 2022 online/Trajnim: “ Udherrefyesit ESC 2021 lidhur me parandalimin e semundjeve kardiovaskulare ne praktiken klinike”. 747
07-08 qershor 2022, Erseke / Trajnim "Aftësitë manipuluese që duhet të ketë personeli shëndetësor në njësinë e kujdesit intensiv, ICU(Reanimacion)" 290
06 qershor - 06 korrik 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II". 655
04 - 05 qershor 2022 Burrel/ Trajnim “Praktika me te mira te higjenes, ndihme per kujdestaret dhe siguri per pacientet“ 388
04 - 05 qershor 2022, online / Trajnim “Ndertimi i kapaciteteve te profesionisteve lokale per te kuptuar reformen e aftesise se kufizuar” 394
03 - 04 qershor 2022, Tirane/ Konference “COVID-19 Pandemic and Medical Emergencies" 380
03 - 04 qershor 2022 Shkoder/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 450
03 qershor 2022 Vlorë, Konference/"Dita Boterore e Astmes" 181
03 qershor 2022, online / Trajnim “Urgjencat mjekesore” 412
03 qershor - 03 korrik 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli I" 541
03 qershor 2022, Tirane/ Konference “Dilema e nje Farmacisteje/i lidhur me vendimmarrjen klinike" 257
03 qershor 2022 Tirane Trajnim / "Principles and Techniques of Advanced Cardiac Life Support in Adult, Children and Infant PTACSL”. 311
30 maj - 30 qershor 2022,Trajnim online " Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”. 642
28-29 Maj 2022, Gjirokaster /Trajnim “Praktika me te mira te higjenes, ndihme per kujdestaret dhe siguri per pacientet" 173
28 maj - 28 qershor 2022,Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”. 643
28 Maj 2022 Tirane/ Konference “Sfidat e trajtimit bashkekohor te Semundjes Cerebrovaskulare" 185
27 maj 2022, online/ Trajnim “Infeksionet invazive fungale” 569
26 maj 2022 Tirane, Webinar online"Insulinoterapia" 383
25 maj - 25 qershor 2022,Trajnim online ” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”. 495
25 maj 2022 , online / Trajnim “Dhimbja Kronike” 649
22 maj - 22 qershor 2022 Trajnim online ”Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”. 489
21-22 maj 2022, Ura Vajgurore/ “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi” 302
20 - 21 maj 2022 online “Depresioni tek femijet dhe te rriturit. Terapia e njohjes dhe sjelljes“ 862
21 maj 2022 Vlore/ Konference "Përvoja jonë mjekësore pediatrike në shërbim të fëmijëve gjatë periudhës së pandemisë dhe nevoja e vazhdueshme e përditësimit të njohurive dhe kordinimit të punës për të rritur nivelin e parandalimit dhe të mjekimit në të 233
21 maj 2022, Durres/ Trajnim “Gjakrrjedhjet nen lekure dhe kujdesi per te moshuarit” 471
21 maj 2022 Tirane/ Konference “Covid-Long Covid: Demtimet multiorganike dhe perqasja multidisplinore“ 358
20 maj 2022, /Webinar “Bazat Farmakologjike te terapise antikoaguluese" 289
19 maj – 19 qershor 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike II”. 264
19 - 20 maj 2022,Elbasan /Konference “Konferenca e VI-te Nderkombetare ne Specialitete" 979
19 maj 2022 Tiranë/ Konference "Konference nderkombetare per reduktimin e riskut" 188
19 maj 2022 online/ Konference "Konference nderkombetare per reduktimin e riskut 186
17,18,19 maj 2022 online/Konference: “PËRDITËSIME RRETH PARIMEVE DHE TEKNIKAT TRANSFUZIONALE NË SHQIPËRI PËR PROFESIONSTËT E SHËNDETËSISË”. 558
16 maj - 16 qershor 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike 1 ” 260
14 - 15 maj 2022 Has/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 379
14 - 15 maj 2022, Fier/ Trajnim ”COVID 19, problematikat, sfidat dhe menaxhimi i tyre” 360
14 maj 2022, Korçë /Trajnim “Depresioni dhe Komorbiteti” 507
13 - 14 maj 2022 online “Depresioni tek femijet dhe te rriturit. Informimi dhe trajtimi i tij sipas qasjes se njohjes dhe sjelljes“ 416
12-14 maj 2022,“Konferenca Kombëtare e Shkencave Mjekësore 10 ”. 456
13 maj 2022 , online / Trajnim “Nderhyrjet per lenien e duhanit dhe reduktimi i demeve te tij” 402
13 maj 2022 / Leksion “Rifreskim i njohurive teorike edhe praktike per sherbimin paresor 292
12 Maj 2022, /Trajnim “Perditesimi i Njohurive mbi patologjite me te shpeshta ne sherbimin shendetesor paresor te personelit te Q.SH. Xhafzotaj dhe Q.SH.Katund I Ri ” 186
11 maj 2022 , online / Trajnim “Dhimbja Kronike” 578
12 maj 2022 Tirane, Webinar online "Djegie, fizpatologjia dhe klasifikimi i tyre" 202
12 maj 2022, Tirane Konference ” Rrugetimi drejt zgjidhjes se rasteve klinike komplekse ” 281
11 maj 2022,/ Konferencë "Të dhënat shkencore për përdorimin e Nutraceutikeve. Nutraceutikët në protokollet e trajtimit dhe sfidat e profesionistëve shëndetësore në rekomandimin e tyre " 248
7-8 maj 2022 Tirane / Trajnim “Aksidentet cerebro-vaskulare, Stroke. Studim” 721
5,10 dhe 12 maj 2022, Fier/Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes”. 178
4,6 dhe 11 maj 2022, Fier/Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes”. 217
6-7 maj 2022, Tropoje Trajnim ” Identifikimi i emergjencave mjeksore, aksionet dhe aktet infermierore në pritje të ekipit mjekesor ” 190
6-7 maj 2022 Gjirokaster “Njohurite baze mbi sigurine dhe shendetin ne pune per infermiere ne sektore te ndryshem te sistemit shendetesor”. 456
30 prill - 1 maj 2022 Lushnje / Trajnim “Sfidat pas nje gabimi ne kujdesjet teknike , mundesite per ti parandaluar dhe per ti penguar ato te perparojne” 194
30 Prill dhe 01 Maj 2022 /Konference “Parime te pergjithshme ne Implantologji" 153
29 - 30 prill 2022 online “Shendeti mendor dhe Crregullimet neurozhvillimore tek femijet“ 335
30 prill 2022, Tirane Konference ” Te reja ne dentistri 2022 ” 177
27 - 28 prill 2022 Sarande/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 225
23 - 24 prill 2022, Berat/ “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi” 390
22 - 23 prill 2022 online “Shendeti mendor dhe Crregullimet neurozhvillimore tek femijet“ 738
23-24 prill 2022, Fushe-Kruje Trajnim ” Identifikimi i emergjencave mjeksore, aksionet dhe aktet infermierore në pritje të ekipit mjekesor ” 230
23 prill 2022 Durres/Trajnim “Depresioni dhe Komorbiteti” 276
23 - 24 prill 2022 Cerrik/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 230
21 prill 2022, online/ Trajnim “Infeksionet Fungale Agresive” 577
20 prill 2022 Tirane Trajnim / "Advanced Cardiac Life Support PTACSL”. 246
23,24,25 prill 7, 8 maj 2022 Tiranë/Trajnim/ “Protokollet e rehabilitimit të patologjive Ortopedike ” 939
19 prill 2022 , online / Trajnim “Semundjet Reumatizmale: Artriti Reumatoid” 449
3 - 4 Qershor 2022 / Trajnim “Shërbimi parësor dhe farmaceutik në patologjitë më të shpeshta “ 295
16 - 17 prill 2022 Kukes/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 262
16 – 17 prill 2022 Lushnje / Trajnim “Sfidat pas nje gabimi ne kujdesjet teknike , mundesite per ti parandaluar dhe per ti penguar ato te perparojne” 293
16 Prill - 05 Qershor 2022 / Trajnim "Kursi i ekografisë thorako-abdominale" " 172
15 prill - 15 maj 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike II”. 411
15 prill - 15 maj 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike 1 ” 386
15 prill - 15 maj 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli I". 386
15 prill - 15 maj 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II". 316
15 prill - 15 maj 2022 Trajnim online ”Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”. 771
15 prill - 15 maj 2022,Trajnim online ” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”. 505
15 prill - 15 maj 2022,Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”. 548
15 prill - 15 maj 2022,Trajnim online " Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”. 656
14 - 16 prill 2022 Tiranë/Trajnim/ “Metoda SEAS - Niveli 1” 556
14 prill 2022 , online / Trajnim “Obeziteti” 390
14, 15, 19, 20 prill 2022 NJVKSH Permet “ANEMIA, LLOJET E SAJ, DIAGNOZA SHENJAT DHE TRAJTIMI” 181
13 - 14 prill 2022, Pogradec/ “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.” 271
12, 14, 16 prill 2022, Fier/Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes”. 255
12 - 13 prill 2022 Erseke/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 233
11, 13, 15 prill 2022, Fier/Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes”. 233
9 - 10 prill 2022, QSH V-Dejes, Shkoder/ Trajnim ” Si te ndihmojme pacientet (familjet) te marrin pergjegjesite ne trajtimin dhe menaxhimin e kujdesit me ane te Komunikimi Terapeutik ” 298
9 - 10 prill 2022, Skrapar/ “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.” 297
9 prill 2022 , online / Trajnim “Infeksionet dhe semundjet qe transmetohen me rruge seksuale IST /SST” 327
8 prill 2022 , online / Trajnim “Urgjencat mjekesore” 448
5, 7, 9 prill 2022, Fier/Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes”. 320
5, 6 prill 2022 Tirane Trajnim / "Advanced Cardiac Life Support PTACSL”. 431
4, 6, 8 prill 2022, Patos/Trajnim “Aftësimi për zbatimin e roleve/detyrave te reja në kuadër të Profileve të reja të Infermierit të Familjes”. 267
2 – 3 prill 2022 Lushnje / Trajnim “Sfidat pas nje gabimi ne kujdesjet teknike , mundesite per ti parandaluar dhe per ti penguar ato te perparojne” 309
2 - 3 prill 2022 Rreshen/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 308
2 prill 2022 , online / Trajnim “Infeksionet dhe semundjet qe transmetohen me rruge seksuale IST /SST” 239
1 prill 2022 Tirane / Konference “Perqasjet e reja gjenetike dhe terapeutike ne praktiken neuropsikiatrike”. 200
31 mars 2022 , online / Trajnim “Obeziteti” 269
27 mars 2022, Elbasan Trajnim “Shendeti mendor pergjate ciklit jetesor” 533
26 - 27 mars 2022 Librazhd/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 241
26 - 27 mars 2022 F-Arrez/ Trajnim ” Perballja me Infeksionet nozokomiale. Si ti parandalojme ato gjate kujdesjeve infermierore” 263
26 - 27 mars 2022, Berat/ “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi” 314
26 mars 2022, Tirane, Trajnim “Shendeti mendor pergjate ciklit jetesor” 712
26 mars 2022, Tirane/Konference / Masterklasi i Kirurgjise me fokus "Kirurgjia elitare - zgjidhjet sfiduese të rasteve komplekse kirurgjikale". 562
25 - 27 mars 2022 Vlore “Takimi Kombetar e Shkencave Mjekësore 9 ”. 542
25 - 26 mars 2022, Kamez /Trajnim “Ndryshimi i klimes dhe ndikimi i tij ne shendet - COVID-19”. 576
23 mars 2022 Tirane Trajnim / "Suturat Kirurgjikale”. 675
22 mars 2022 Tirane Trajnim / "Suturat Kirurgjikale”. 789
21 - 26 mars 2022,Lezhe / “Trajnim i trajnerëve “MBËSHTETJA E ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL PËR SHËRBIME SHËNDETËSORE CILËSORE DHE GJITHËPËRFSHIRËSE QË ZBATOJNË VIZITAT NË SHTËPI PROGRESIVE DHE UNIVERSALE NË 4 RAJONE TË SYNUARA: TIRANË, VLORË, KORÇË, ELBASAN ” 410
21, 22, 23 mars 2022 Tirane /Leksion / "ECHO-FAST (Ekografia point-of-care in emergenza) ”. 195
22,23 dhe 25 Mars 2022,Patos/Trajnim “Aftesimi per zbatimin e roleve/detyrave te reja ne kuader te profileve te reja te infermierit te familjes." 147
19 - 20 mars 2022, Tirane/ Trajnim “Ndihma e shpejte ne raste te ndryshme". 1477
15 mars - 15 prill 2022,Trajnim online " Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”. 563
15 mars - 15 prill 2022,Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”. 514
15 mars - 15 prill 2022,Trajnim online ” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”. 457
15 - 19 mars 2022,Lezhe / “Trajnim i trajnerëve “MBËSHTETJA E ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL PËR SHËRBIME SHËNDETËSORE CILËSORE DHE GJITHËPËRFSHIRËSE QË ZBATOJNË VIZITAT NË SHTËPI PROGRESIVE DHE UNIVERSALE NË 4 RAJONE TË SYNUARA: TIRANË, VLORË, KORÇË, ELBASAN ” 290
15 mars - 15 prill 2022 Trajnim online ”Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”. 467
15 mars - 15 prill 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike II”. 319
15 mars - 15 prill 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike 1 ”. 416
15 - 16 mars 2022, Trajnim per Trajnere "Trajnimi mbi shendetin mendor dhe qendrueshmeri per punonjesit e kujdesit shendetesor" 348
13 mars 2022 online/ Trajnim “Diabeti mellitus, kendveshtrimi mjekesor ne nivel ambulator dhe mjekesor” 366
12 - 13 mars 2022, Tirane/ Trajnim “Bazat e mjekimit dhe suturimit te plages". 644
12 - 13 mars 2022 Shkoder/ Trajnim ” Perballja me Infeksionet nozokomiale. Si ti parandalojme ato gjate kujdesjeve infermierore” 336
12 - 13 mars 2022, Fier/ “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi” 413
11-12, 18-19, 25-26 mars  dhe  4-5 prill 2022, Tirane/ Trajnim “Trajnim per ekografine abdominale, per mjeket specialiste te Shqiperise, Kosoves dhe Maqedonise se Veriut " 647
10 - 11 mars 2022 Gramsh/ Seminar “Pandemia Covid-19 dhe pasojat e saj ne shendetin mendor" 277
7 - 8 mars 2022 Devoll/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 322
6 - 7 mars 2022 Rrogozhine/ Seminar “Pandemia Covid-19 dhe pasojat e saj ne shendetin mendor" 260
6 mars - 22 tetor 2022 Tepelene, Permet, Gjirokaster/ Trajnim “Rifreskim i njohurive teorike dhe praktike i procedurave dhe teknikave, te domosdoshme e te perditesuara infermierore.” 411
6 mars 2022 Tirane Trajnim / "Aplikimi i lazerit ne dermatologji”. 293
5 – 6 mars 2022, Fier/ Trajnim ”COVID 19, problematikat, sfidat dhe menaxhimi i tyre” 384
5 - 6 mars 2022, Berat/ “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi” 269
5 - 6 mars 2022, Pogradec/ “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.” 324
2 mars 2021 , online / Trajnim “Urgjencat mjekesore” 442
2 mars 2022 Tirane Konference “Roli i infermiereve ne kujdesin shendetesor paresor perballe sfidave te reja shendetesore”. 603
1 mars 2022, / Konference "Kujdesi shendetsor dhe monitorimi i vazhdueshem ne periudhen e pandemise per te semuret me pamjaftueshmeri te punes se zemres dhe Spok, pakeson riakutizimet dhe ul vdekshmerine tek keta te semure’’ 319
1 mars 2022 online Trajnim / "Imunizimi ndaj Covid 19”. 278
28 shkurt-01 mars 2022 Rrogozhine/ Seminar“Pandemia Covid-19 dhe pasojat e saj ne shendetin mendor" 272
27 shkurt 2022 Kavaje/ “Eksperienca jone ne trajtimin e pacienteve me Covid 19” 252
26- 27 shkurt 2022 Gramsh/ Seminar“Pandemia Covid-19 dhe pasojat e saj ne shendetin mendor" 243
26 - 27 shkurt 2022 Durres/ Trajnim ” Perballja me Infeksionet nozokomiale. Si ti parandalojme ato gjate kujdesjeve infermierore” 304
26 - 27 shkurt 2022 Koplik, Malesi e Madhe/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 373
26 shkurt 2022 Krujë/ “Eksperienca jone ne trajtimin e pacienteve me Covid 19” 296
26 - 27 shkurt 2022 Fier / “Njohja e personelit shendetesor mbi menaxhimin e cregullimit te stresit post-traumatik”. 367
26, 27 shkurt 2022 Rrogozhine/ Trajnim “Rritja e cilesise se sherbimeve shendetesore ndaj rasteve te dhunes ne familje dhe dhunes me baze gjinore" 300
23 - 24 shkurt 2022 Rreshen/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 256
24 - 25 shkurt 2022 Lezhe/ Trajnim “Ndikimi i pandemise Covid - 19 ne shendetin mendor te komunitetit dhe roli i QSH-ve ne indentifikimin, menaxhimin dhe referimin e rasteve” 202
21 - 22 shkurt 2022 Krujë / Trajnim “Ecuria e Covid-19 dhe pandemite e koheve moderne“ 354
19 – 20 shkurt 2022, Fier/ Trajnim ”COVID 19, problematikat, sfidat dhe menaxhimi i tyre” 500
20 shkurt - 20 mars 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II". 186
19 - 20 shkurt 2022 QSH Gramsh/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 300
19 - 20 shkurt 2022, Kruje Trajnim ” Identifikimi i emergjencave mjeksore, aksionet dhe aktet infermierore në pritje të ekipit mjekesor 299
19 - 20 shkurt 2022 Skrapar/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 268
18 shkurt - 22 tetor 2022,/ "Kursi i kompletuar ne Ortonci " 182
18 - 19 shkurt 2022 Lezhe/ Trajnim “Trajtimi i pacienteve me imunitet te ulur te prekur nga Covid 19“ 290
18 shkurt 2022 Gramsh/ Trajnim “Rritja e cilesise se sherbimeve shendetesore ndaj rasteve te dhunes ne familje dhe dhunes me baze gjinore" 229
15 shkurt 2022 Tirane Trajnim / BLS & D ”Basic Life Support Defibrilation”. 357
15 shkurt - 15 mars 2022,Trajnim online " Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”. 531
15 shkurt - 15 mars 2022,Trajnim online "Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli I". 185
14 shkurt - 14 mars 2022,Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”. 469
13 shkurt 2022, Tirane/ Trajnim “Kujdesi post-partum te pacientet me Covid". 544
13 shkurt - 13 mars 2022,Trajnim online ” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”. 446
12 - 13 shkurt 2022 Korce/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 287
12 - 13 shkurt 2022 Lezhe/ Trajnim “Trajtimi i pacienteve me imunitet te ulur te prekur nga Covid 19“ 256
12 - 13 shkurt 2022 Durres/ Trajnim ” Perballja me Infeksionet nozokomiale. Si ti parandalojme ato gjate kujdesjeve infermierore” 305
12 shkurt - 12 mars 2022 Trajnim online ”Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”. 406
11-12, 18-19, 25-26 shkurt  dhe  4-5 mars 2022, Tirane/ Trajnim “Trajnim per ekografine abdominale, per mjeket specialiste te Shqiperise, Kosoves dhe Maqedonise se Veriut " 386
11 shkurt 2022 Durres, 12 shkurt 2022 Pogradec, 13 shkurt 2022 Shkoder “Njohja e personelit shendetesor mbi menaxhimin e cregullimit te stresit post-traumatik”. 355
11 shkurt – 11 mars 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike II”. 320
11 - 12 shkurt 2022, Elbasan /Trajnim “Ndryshimi i klimes dhe ndikimi i tij ne shendet - COVID-19”. 588
10 shkurt - 10 mars 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike 1 ”. 338
10,11,12 shkurt 3,4,5 mars 28,29,30 prill 1,2,3 qershor 2022 Tirane /Kurs/ "Inkurajimi i inovacionit permes menaxhimit te infermierise. Strategji per zhvillimin e lidershipit". 253
10 - 11 shkurt Kucove, 14 - 15 shkurt dhe 17 - 18 shkurt Berat, 21 - 22 shkurt Ura Vajgurore 2022 / Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 246
8 - 9 shkurt 2022 Gramsh/ Seminar“Pandemia Covid-19 dhe pasojat e saj ne shendetin mendor" 263
7 - 8 shkurt 2022 Gramsh/ Trajnim “Rritja e cilesise se sherbimeve shendetesore ndaj rasteve te dhunes ne familje dhe dhunes me baze gjinore" 242
6 shkurt 2022 Lezhe/ Trajnim “Trajtimi i pacienteve me imunitet te ulur te prekur nga Covid 19“ 258
5 - 6 shkurt 2022 Peqin/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 270
5 - 6 shkurt 2022 Memaliaj/Tepelene/ Trajnim ” Perballja me Infeksionet nozokomiale. Si ti parandalojme ato gjate kujdesjeve infermierore” 249
4 shkurt, 10 shkurt, 11 shkurt, 14 shkurt 2022 Tirane/Trajnim "TRAJNIME MBI VAKSINAT NDAJ COVID-19 DHE PROCESIN E VAKSINIMIT NDAJ TIJ" 286
3 - 4 shkurt dhe 17 - 18 shkurt 2022 Permet/ Trajnim “Rifreskim i njohurive teorike dhe praktike i procedurave dhe teknikave, te domosdoshme e te perditesuara infermierore.” 348
3 - 4 shkurt dhe 7 - 8 shkurt 2022 Elbasan/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 330
2 - 3 shkurt 2022 Lezhe/ “Eksperienca jone ne trajtimin e pacienteve me Covid 19” 253
1 - 2 shkurt 2022 QSH Cerrik/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 292
30 janar 2022, Durres/ Trajnim “Rendesia e kujdesit per te moshuar". 260
29 - 30 janar 2022 Berat/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 267
29 - 30 janar 2022, QSH Berzhite, Tirane/ Trajnim ” Si te ndihmojme pacientet (familjet) te marrin pergjegjesite ne trajtimin dhe menaxhimin e kujdesit me ane te Komunikimi Terapeutik ” 295
28 - 29 janar 2022 Tiranë/ Trajnim “Ekografia e gjirit” 512
22 – 23 janar 2022 Shkoder/ Trajnim “Sfidat pas nje gabimi ne kujdesjet teknike , mundesite per ti parandaluar dhe per ti penguar ato te perparojne” 392
22 - 23 janar 2022, Fier /Trajnim “Ndryshimi i klimes dhe ndikimi i tij ne shendet - COVID-19”. 391
22 - 23 janar 2022 Elbasan/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “ 354
22 janar 2022 Tirane, Trajnim “Takimi i VII i Ortodonteve Shqiptare”. 380
20 janar – 20 shkurt 2022,Trajnim online " Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”. 639
19 janar - 19 shkurt 2022,Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”. 553
18 janar 2022 Tirane, 19 janar 2022 Rreshen/ Trajnim/ “Kujdesi Infermieror ne geriatri”. 305
18 janar - 18 shkurt 2022,Trajnim online ” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”. 372
17 janar - 17 shkurt 2022 Trajnim online ”Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”. 493
16 janar – 16 shkurt 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike II”. 313
15 janar - 15 shkurt 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike 1 ”. 368
14 - 15 janar 2022, Lezhe /Trajnim “Ndryshimi i klimes dhe ndikimi i tij ne shendet - COVID-19”. 376
13, 14, 15 janar 2022 NJVKSH Malesi e Madhe “Protokollet e praktikes klinike ne kujdesin shndetesor paresor. Kujdesi per gruan shtatezene para dhe pas lindjes” 231
8-9 Janar 2022, Shkoder/ Trajnim “Ndihma e shpejte ne raste te ndryshme" 716
08 Nëntor 2021- 08 Janar 2022 "Përdorimi i protokolleve të mjekimit për Diabet mellitus, Hipertension, Dislipidemi, Astma dhe SPOK në KSHP" 177
06 dhjetor 2021-04 mars 2022, Gjorice/ Trajnim "Grupi i Kolegëve i perzier me mjeke dhe infermiere të QSH Kuman lidhur me ‘Perdorimi i protokolleve te mjekimit per HTA, Diabet, Dislipidemi, Astme, SPOK ne KSHP’’ 205
19 shkurt 2021 - 22 Tetor 2021 Permet/ Trajnim 203
6 Shtator 2021 - 19 Shkurt 2022 Shkurt, Fier / Trajnim “Grupi i kolegeve te perzier me mjeke dhe infermiere te QSH Kuman lidhur me “ Perdorimi i protokolleve te mjekimit per 5 SJT 173