slogan7-al

16-17-18 Maj 2018 Shkoder , Trajnim “Edukimi në vazhdim në Spiatalin Rajonal Shkodër”

Titulli i aktivitetit: 16-17-18 Maj 2018 Shkoder, Trajnim  “Edukimi në vazhdim në Spiatalin Rajonal Shkodër” Data e zhvillimit: 16-17-18 Maj 2018 Shkoder

Vendi i organizimit: Telemedicina e Spitalit Rajonal Shkodër

Organizatori/ofruesi: Spitali Rajonal Shkodër

Kontakte: E-mail:

Kategoria e pjesëmarrësve:

Infermier Kreditet: 6