slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2748
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2592
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2448
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2597
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 2510
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2384
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2522
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2670
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 2635
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2842
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2574
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2528
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2370
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2379
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2705
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2777
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2553
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2780
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2621
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2360
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 2555
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2698
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2904
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2828
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 3208
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 2411
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2579
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2431
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2701
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 2414
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2558
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2710
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2523
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2531
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 2399
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2994
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 3051
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 3256
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2939
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 4037
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 3296
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 2456
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 2457
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 2488
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2335
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 3503
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 2452
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 2546
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 3165
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 3570
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 2476
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 2145
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 3149
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2473
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2852
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2694
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2664
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2679
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2336
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2591
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2525
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2506
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2538
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 3080
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2788
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2774
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2620
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2594
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2560
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2533
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 3023
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2477
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2411
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 2029
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2395
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2371
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2345
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2574
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2298
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2672
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2598
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2524
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 3082
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2352
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2315
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 2216
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2402
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2334
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2517
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2639
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2948
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2938
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 3396
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2466
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2230
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2675
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2152
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2593
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 2307
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2573
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2866
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2524
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 2431
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2442
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2320
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2761
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2427
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2774
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 3408
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 2055
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2600
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2596
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2602
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 4250
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2477
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2562
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 2457
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2781
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 3102
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2569
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2274
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2683
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2448
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2593
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2530
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2602
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2602
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2929
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2789
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2899
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2161
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2268
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 2009
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 2323
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2727
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2738
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2418
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 2434
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2846
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 2277
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2320
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2629
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2628
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2312
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 2321
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 2351
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 2063
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2416
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 2386
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 2432
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2251
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2523
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2581
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 2370
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2761
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2592
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 2361
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 2351
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2632
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2424
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2372
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 2446
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 2386
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2818
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2906
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2527
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2644
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2899
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 3246
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2564
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2198
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 2393
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2283
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2402
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 3043
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2539
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 2257
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 2155
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 3234
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 2447
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2542
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2570
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2825
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2658
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 2429
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2647
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2381
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 2275
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2400
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 2487
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 2336
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 2331
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2542
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2321
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2409
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 2370
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 3086
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2630
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2466
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2599
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2117
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2357
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 2422
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 2388
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2637
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2823
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 4025
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2853
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2792
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2528
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2159
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2563
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2576
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2270
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2959
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 3063
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 3144
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 3006
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3025
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 3179
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2952
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2449
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 2344
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2645
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 2455
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2583
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 3237
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 2457
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2910
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2995
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4538
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2714
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2474
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 3182
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 3273
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 3085
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2795
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2943
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 3205
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 3355
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3595
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 3156
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2725
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 3129
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2954
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2891
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2539
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2890
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2703
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2813
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2754
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2705
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2730
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 3220
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 3308
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 2480
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 3365
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 3466
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5921
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 3117
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2469
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3783
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3701
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2760
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2856
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 3179
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 3210
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 3147
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2948
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2877
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2424
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2751
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2623
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 3015
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2957
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2647
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3568
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2869
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 2370
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2905
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 3257
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2997
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2905
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 3242
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 3028
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 3386
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2902
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3845
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2914
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 3144
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3478
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2900
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 3376
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 3487
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 3008
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 3489
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3695
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 3295