slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2699
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2801
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2632
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2541
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2498
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2604
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2532
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2857
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3375
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2346
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2354
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2571
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2351
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2625
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2574
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2448
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2485
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2547
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2756
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2583
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2525
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2404
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2430
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2456
Kurs formimi nga ESTM 2646
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2791
Dita e dermatologjisë 2450
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2612
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2416
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2415
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2490
Sëmundja pulmonare kronike 2576
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2488
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2498
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2485
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2532
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2488
Dita shqiptare e Melanomës 2658
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2667
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2680
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2416
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2702
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2514
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2383
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2596
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2413
Trombembolia Pulmonare 2456
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2401
Trajnim për kujdesin paliativ. 2603
Introduction to Palliative Care 2417
Fundamentals of healthcare management 2658
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2426
Kongresi i 7-të i SECOS 2381
Toksikologjia e medikamenteve 2555
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2864
Fitoterapi 2360
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2343
Asmta dhe Alergjia 2427
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2260
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2188
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2188
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 2057
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2413
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2214
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2230
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2231
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 2130
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2436
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2244
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2499
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2162
Konferenca e II Infermieristike 2347
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2267
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2320
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2361
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2567
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2338
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2497
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2508
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2930
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2235
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2284
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2568
Urgjencat Obstetrike 2565
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2175
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2461
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 2102
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2158
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2280
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2222
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2322
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2195
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2321
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 2034
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2140
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2432
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2326
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2327
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2336
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2329
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2391
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2498
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2919
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2411
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2458
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2309
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2311
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2418
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2514
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2566
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2374
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2268
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2469
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2427
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2311
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2559
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2306
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2457
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 2081
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2352
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2374
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2254
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2445
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1961
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 2120
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2190
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2397
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2395
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2412
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2238
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2407
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2318
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2146
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2378
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2395
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2194
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2182
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 2161
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2301
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2296
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2279
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2422
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2124
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2165
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2145
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2288
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2178
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2130
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2350
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2329
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2228
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2317
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 2066
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2380
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1933
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 2066
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2279
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2287
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2325
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2190
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2363
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2320
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2312
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2340
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1985
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2341
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2261
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2158
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2353
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2278
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2407
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2259
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2337
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2190
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 2093
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 2118
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2366
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2186
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1918
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2100
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2225
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2177
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2519
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 2092
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1974
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2147
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2373
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2499
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 2080
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2496
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2441
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2516
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2138
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2475
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2387
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2360
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2618
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2314
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2493
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 2111