slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2923
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 3041
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2897
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2777
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2706
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2861
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2769
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 3184
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3697
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2559
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2561
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2851
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2560
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2899
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2799
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2659
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2708
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2819
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 3010
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2810
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2748
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2616
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2693
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2703
Kurs formimi nga ESTM 2895
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 3026
Dita e dermatologjisë 2707
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2826
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2640
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2662
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2721
Sëmundja pulmonare kronike 2838
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2701
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2756
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2709
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2724
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2720
Dita shqiptare e Melanomës 2936
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2921
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2894
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2642
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 3012
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2733
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2588
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2830
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2632
Trombembolia Pulmonare 2686
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2694
Trajnim për kujdesin paliativ. 2849
Introduction to Palliative Care 2664
Fundamentals of healthcare management 2941
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2808
Kongresi i 7-të i SECOS 2606
Toksikologjia e medikamenteve 2788
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 3103
Fitoterapi 2550
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2541
Asmta dhe Alergjia 2662
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2474
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2373
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2389
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 2265
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2574
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2430
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2403
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2429
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 2309
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2636
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2463
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2762
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2325
Konferenca e II Infermieristike 2564
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2505
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2518
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2588
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2807
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2565
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2785
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2733
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 3182
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2417
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2482
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2789
Urgjencat Obstetrike 2853
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2387
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2705
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 2283
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2345
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2473
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2396
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2542
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2379
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2514
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 2245
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2336
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2670
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2521
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2524
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2537
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2511
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2559
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2666
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 3149
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2636
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2750
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2504
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2527
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2594
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2754
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2780
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2581
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2525
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2661
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2606
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2491
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2747
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2524
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2651
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 2249
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2549
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2578
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2453
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2673
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 2118
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 2294
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2403
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2656
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2649
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2612
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2410
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2598
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2484
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2325
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2557
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2619
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2375
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2357
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 2376
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2495
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2478
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2461
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2669
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2311
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2336
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2340
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2460
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2359
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2285
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2584
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2523
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2460
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2500
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 2244
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2572
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 2105
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 2233
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2454
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2474
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2527
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2466
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2619
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2492
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2515
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2546
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 2174
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2550
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2477
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2347
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2569
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2481
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2576
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2495
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2538
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2373
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 2252
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 2387
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2586
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2389
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 2131
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2317
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2411
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2354
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2703
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 2268
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 2157
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2328
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2570
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2761
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 2282
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2727
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2709
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2799
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2324
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2702
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2584
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2536
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2796
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2465
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2685
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 2312