slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2579
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2651
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2491
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2438
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2381
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2462
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2422
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2689
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3187
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2246
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2243
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2447
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2252
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2489
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2465
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2346
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2367
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2406
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2608
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2476
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2386
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2307
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2314
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2340
Kurs formimi nga ESTM 2499
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2668
Dita e dermatologjisë 2318
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2489
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2286
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2294
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2367
Sëmundja pulmonare kronike 2423
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2376
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2338
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2356
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2419
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2390
Dita shqiptare e Melanomës 2520
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2530
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2532
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2297
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2579
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2397
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2283
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2452
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2311
Trombembolia Pulmonare 2328
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2279
Trajnim për kujdesin paliativ. 2455
Introduction to Palliative Care 2290
Fundamentals of healthcare management 2507
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2277
Kongresi i 7-të i SECOS 2257
Toksikologjia e medikamenteve 2437
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2724
Fitoterapi 2249
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2242
Asmta dhe Alergjia 2303
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2154
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2127
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2111
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1976
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2328
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2111
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2148
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2147
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 2036
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2337
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2114
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2378
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2077
Konferenca e II Infermieristike 2229
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2148
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2168
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2239
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2419
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2218
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2376
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2393
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2805
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2153
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2176
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2447
Urgjencat Obstetrike 2440
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2070
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2334
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 2035
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2073
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2174
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2123
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2228
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2124
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2211
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1966
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2071
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2311
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2241
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2209
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2236
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2234
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2301
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2409
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2806
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2276
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2335
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2211
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2201
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2318
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2394
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2470
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2261
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2187
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2376
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2359
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2233
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2467
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2191
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2380
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1989
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2248
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2267
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2155
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2334
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1899
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 2043
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2103
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2289
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2281
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2302
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2171
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2313
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2228
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2062
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2288
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2289
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2113
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2096
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 2067
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2193
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2221
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2188
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2328
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2052
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2095
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2065
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2215
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2086
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2054
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2235
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2215
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2121
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2227
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1989
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2299
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1868
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1975
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2188
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2199
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2242
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2093
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2181
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2235
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2230
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2235
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1912
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2228
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2149
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2090
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2219
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2168
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2324
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2168
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2209
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2105
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 2016
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 2035
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2245
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2083
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1840
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2031
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2130
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2089
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2418
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 2009
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1904
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2062
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2281
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2379
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1999
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2382
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2302
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2357
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2060
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2380
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2291
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2268
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2538
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2234
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2410
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 2015