slogan7-al

Të reja

Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit mes QKEV-së dhe UMSH.

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka nënshkruar ditën e djeshme një memorandum bashkëpunimi me Urdhërin e Mjekëve të Shqipërisë, nëpërmjet të cilit do të institucionalizohet bashkëpunimi dhe angazhimi mes palëve.  QKEV dhe UMSH e konsiderojnë të domosdoshme rritjen dhe përmirësimin  e vazhdueshëm të ...

Lexo më shumë...

Mjekë, farmacistë, stomatologë!

Ju bëjmë me dije se numri minimal i detyrueshëm, i krediteve të edukimit në vazhdim për vitin 2012 është 15, ndërsa numri i rekomanduar i krediteve është 30.
Ju kujtojmë gjithashtu se duhet të mblidhni 150  kredite gjatë ciklit të parë të programit të ricertifikimit i cili përfundon në Dhjetor 2014, nga të cilat jo më shumë se 50 %  mund të ...

Lexo më shumë...

Takim mbi Edukimin në Vazhdim - Roli i Institucioneve Shëndetësore

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim në bashkëpunim me Minstrinë e Shëndetësisë zhvilluan  ditën e premte, datë 9 Mars 2012 një takim me drejtuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore të vendit.  Gjatë këtij takimi u diskutua roli i institucioneve shëndetësore  për zbatimin me sukses të programit të ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë në ...

Lexo më shumë...

Njoftim për ndryshime në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe Akreditimit

Ditën e hënë, datë 13 shkurt 2012 u mblodh Bordi Kombëtar i Ricertifikimit dhe Akreditimit,  i cili miratoi disa ndryshime përkatësisht në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe atë të Akreditimit.  Përsa i përket Akreditimit ndryshimet kanë të bëjnë kryesisht me aktivitetet e përsëritura  të cilat duke nisur nga shkurti i këtij viti kanë detyrimin të dërgojnë pranë ...

Lexo më shumë...

Njoftim për ofruesit e aktiviteteve të përsëritura të edukimit në vazhdim

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim  ju bën me dije të  gjithë ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë se:
Për përsëritjen e aktiviteteve që janë akredituar më parë nga QKEV-ja,   çdo organizuesi i këtyre aktiviteteve ka detyrimet si me poshtë ...

Lexo më shumë...