slogan7-al

Të reja

PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMIN E RICERTIFIKIMIT

Profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e Programit të Ricertifikimit 2010-2014 dhe, që për pasojë, bazuar në nenin 3, pika 5 të Rregullores për organizimin e provimit të certifikimit janë të detyruar të kryejnë Provimin e Ricertifikimit mund të njihen me programet orientuese për këtë provim sipas fushës së specialitetit përkatës në linkun e mëposhtëm:

Programet Orientuese

Lexo më shumë...

Lista përfundimtare e profesionistëve që kanë përmbushur detyrimet!

Të gjthë mjekët, stomatologët dhe farmacistët që kanë përmbushur detyrimet e programit të ricertifikimit 2010-2014 mund të gjejnë emrin e tyre në linkun qe do te gjeni me poshte pasi te klikoni titullin e artikullit.

Lexo më shumë...

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E PROVIMIT TË CERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Kjo rregullore nxirret në përputhje me nenin 33 të ligjit nr. 10107, datë 30.03.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të vendimit të Bordit të Edukimit të Vazhdueshëm nr.97, datë 24.02.2015 “Për provimin e certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë”. Klikoni me poshte per te shkarkuar te plote rregulloren:

Rregullorja provimit te certifikimit

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve Tiranë, 14/04/2015

Sot (14/04/2015) u zhvillua mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të urdhrave të profesionistëve të shëndetit, Universitetit të Mjekësisë, Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSh), Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë, Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKSAISh), për të diskutuar:

Lexo më shumë...

Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare

Gjetjet paraprake të Programit të Ricertifikimit 2010-2014

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: “Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare” Tiranë, 27/02/2015 – Rreth 1/3 e trupës së profesionistëve të shëndetësisë në vend nuk mund ta ushtrojnë më profesionin nëse nuk arrijnë të japin provimin e riçertifikimit, afati i të cilit është deri më 15 tetor të këtij viti.

Lexo më shumë...