slogan7-al

Të reja

Mjekët Stomatologët dhe Farmacistët që kanë përmbushur detyrimet për ciklin e dytë të certifikimit 2015 - 2018!

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka publikuar Listat e Profesionistëve me Detyrim të Kryer për ciklin e dytë te certifikimit 2015 - 2018. Ju bëjmë me dije se QKEV publikon çdo javë lista të përditësuara.Të gjithë ata profesionistë të shëndetësisë të cilët mendojnë se e kanë kryer detyrimin por nuk e gjejnë emrin në listat e publikuara, të kontaktojnë me QKEV. 

Ju falenderojmë për bashkëpunimin!

Monitorimet për muajin Shkurt 2019

Gjatë muajit Shkurt 2019, QKEV ka monitoruar gjithsej 16 aktivitete lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit janë monitoruar 12 trajnime dy prej të cilëve janë trajnim në vendin e punës. Gjithashtu u monitoruan dhe 2 konferenca, 1 leksion dhe 1 seminar.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, leksioni " Trajtimi i malokluzionit të klasave të dyta dhe të treta ", organizuar nga Shoqata e Ortodontëve Shqiptar.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

LISTA E OFRUESVE TË AKREDITUAR!

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, Nr. Nr. 440, datë 17.5.2017 “Për Përcaktimin e Standardeve, të Kritereve dhe Procedurave të Akreditimit të Ofruesve të Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë, Qendra Kombëtare e Edukimit ne Vazhdim,  ka vendosur :

Më datë 07/11/2017, Universitetit të Mjekësisë, t'i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore,  për aktivitetet e edukimit në vazhdim.

Më datë 09/10/2018, Albanian University, t'i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore,  për aktivitetet e edukimit në vazhdim të formatit"konferencë", për kategoritë: stomatologë, farmacistë, fizioterapistë, infermierë dhe mami.

Më datë 08/11/2018, Swiss Foundation for Innovation, t'i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore, për aktivitetet e edukimit në vazhdim të formatit "Trajnim, Seminar, Workshop", për kategoritë: Mjek dhe Infermier.

Më datë 20/02/2019, Fondacionit Shëndetësor ABC, t'i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore, për aktivitetet e edukimit në vazhdim të formatit "Trajnim, Seminar, Workshop", për kategoritë: Mjek dhe Infermier

Njoftim për disa ndryshime të VKM Nr. 789, datë 22.9.2015 "PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, STANDARDEVE DHE PROCEDURAVE TË PROGRAMIT TË CERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTË TË SHËNDETËSISË"

Njoftim për disa ndryshime të VKM Nr. 789, datë 22.9.2015 "PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, STANDARDEVE DHE PROCEDURAVE TË PROGRAMIT TË CERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTË TË SHËNDETËSISË"

Monitorimet për muajin Janar 2019

Gjatë muajit Janar 2019, QKEV ka monitoruar gjithsej 10 aktivitete lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit janë monitoruar 7 trajnime katër prej të cilëve janë trajnim në vendin e punës. Gjithashtu u monitoruan dhe 1 konferencë, 1 kurs dhe 1 seminar.