slogan7-al

Të reja

Tavolina e rrumbullakët me temë: “Ecuria e procesit të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim me mbështetje nga projekti “Sistemi i Zhvillimit Profesional” i financuar nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në datë 24 Nëndor 2011, në mjediset e Hotel Tiranës organizoi një tavolinë të rrumbullakët me ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë me temë: “Ecuria ...

Lexo më shumë...

Takimi vjetor i 16-të, “Aleanca Globale për Edukimin Mjekësor / Prezantohet Reforma e Edukimit në Vazhdim në Shqipëri

Në datat  5-7 Qershor 2011, në Munih të Gjermanisë u zhvillua takimi vjetor  i 16-të, “Aleanca Globale për  Edukimin Mjekësor”, (Global Alliance in Medical Education).  Ekspertë të ndryshëm nga e gjithë bota, mes të cilëve edhe Entela Shehu, drejtore e QKEV-së,  ndanë mes tyre të rejat më të fundit në lidhje me standardet, perspektivat dhe tendencat e EVM...

Lexo më shumë...

Trajnim për Trajnerët për profesionistët e shëndetësisë – Prill 2011

Qendra Kombëtare e Edukimit ne Vazhdim organizoi në datë 4-7 prill, për herë të dytë, Trajnimin për Trajnerë me temë “ Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndërvepruese të edukimit në vazhdim”. Në këtë aktivitet morën pjesë 20 punonjës të shëndetësisë, mjekë dhe infermierë të përfshirë aktualisht në aktivitete trajnuese në këtë  fushë. Qëllimi i ...

Lexo më shumë...

Takim “Ecuria e Programit të Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë"

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim organizoi ditën e premten, datë 25 Mars 2011, një takim me përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë dhe drejtues të qendrave spitalore e drejtorive të shëndetit publik në vend. Takimi, i cili u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë, kishte për qëllim të njihte të pranishmit me ecurinëe deritanishme të ...

Lexo më shumë...

Mjekë, Stomatologë, Farmacistë!

Ju bëjmë me dije se Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka vënë në funksionim Regjistrin Kombëtar të Programit të Ricertifikimit, i cili ju bën të mundur të njiheni me  numrin aktual të krediteve të edukimit në vazhdim të mbledhura prej jush, verifikimin online dhe ndryshimin e të dhënave personale në rast pasaktësie. Ky Regjistër gjendet në.

Lexo më shumë...