slogan7-al

Tavolina e rrumbullakët me temë: “Ecuria e procesit të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim me mbështetje nga projekti “Sistemi i Zhvillimit Profesional” i financuar nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në datë 24 Nëndor 2011, në mjediset e Hotel Tiranës organizoi një tavolinë të rrumbullakët me ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë me temë: “Ecuria e procesit të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”.

Në këtë aktivitet u bë një vlerësim i procesit të akreditimit i parë në këndvështrimin e përfaqësuesve të të gjithë aktorve të përfshirë në të. Aktiviteti përfundoi me një numër sugjerimesh për përmirësime në mënyrën e funksionimit të procesit të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim.