slogan7-al

Seminari mbi ricertifikimin e profesionistëve të shëndetësisë - Elbasan

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka organizuar të mërkurën,  datë 4 Nëntor, seminarin me temë “Ricertifikimi i profesionistëve të shëndetësisë një mundësi për zhvillim profesional”. Në takimin e zhvilluar në kompleksin “Kriva” – Elbasan, në bashkëpunim me projektin “Sistemi i Zhvillimit Profesional” dhe Drejtorinë e Shëndetit Publik, Ministria e ...
Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka organizuar të mërkurën,  datë 24 Nëntor, seminarin me temë “Ricertifikimi i profesionistëve të shëndetësisë një mundësi për zhvillim profesional”. Në takimin e zhvilluar në kompleksin “Kriva” – Elbasan, në bashkëpunim me projektin “Sistemi i Zhvillimit Profesional” dhe Drejtorinë e Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë, morën pjesë rreth 70 drejtues, njëkohësisht, mjekë të qendrave shëndetësore të qyteteve dhe komunave të qarkut të Elbasanit. Në këtë seminar pjesëmarrësit u informuan mbi kërkesat e programit të ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë dhe të hapave praktikë që duhen ndjekur për përmbushjen e detyrimeve të tij si dhe me mënyrat e hartimit të planeve individuale dhe institucionale për trajnim për mjekët e përgjithshëm/familjes së qendrave shëndetësore të kujdesit parësor. Në vijim ata u informuan mbi një model praktik të planifikimit dhe zbatimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim nga një qendër shëndetësore e kujdesit parësor në Tiranë dhe mundësinë që një eksperiencë e tillë të zhvillohej dhe në qarkun e Elbasanit. Përfaqësues të Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim dhe Ministrisë së Shëndetësisë u dhanë përgjigje pyetjeve të pjesëmarrësve në aktivitet lidhur me temat që u paraqitën.