slogan7-al

Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim

Në datat 9 - 10 dhjetor 2010, në Hotel Sheraton, Tiranë, Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim dhe Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim zhvilloi

Konferencën e Dytë Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, me titull:
“Sfidat e Edukimit të Vazhduar Mjekësor për Profesionistët e Shëndetësisë”

Kjo konferencë synonte të informonte pjesëmarrësit mbi arritjet dhe sfidat e deritanishme të sistemit të edukimit në vazhdim në Shqipëri, përvojën vendase dhe të huaj të edukimit në vazhdim për kategori të ndryshme të profesionistëve të shëndetësisë, si dhe modelet e edukimit të vazhduar mjekësor në institucionet arsimore.
Qëllimi i konferencës ishte të theksonte rëndësinë e fuqizimit të mëtejshëm të sistemit të edukimit në vazhdim në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe garantimit të zhvillimit profesional të profesionistëve të shëndetësisë.
konferenca-2-kombetare-01konferenca-2-kombetare-02konferenca-2-kombetare-03konferenca-2-kombetare-04konferenca-2-kombetare-05konferenca-2-kombetare-06konferenca-2-kombetare-07