slogan7-al

PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMIN E RICERTIFIKIMIT

Profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e Programit të Ricertifikimit 2010-2014 dhe, që për pasojë, bazuar në nenin 3, pika 5 të Rregullores për organizimin e provimit të certifikimit janë të detyruar të kryejnë Provimin e Ricertifikimit mund të njihen me programet orientuese për këtë provim sipas fushës së specialitetit përkatës në linkun e mëposhtëm:

Programet OrientuesePër çdo paqartësi ose pyetje që keni në lidhje me programin orientues të fushës suaj të specialitetit, mund të kontaktoni Departamentin përkatës në Universitetin e Mjekësisë.

Për tu njohur me mënyrën e organzimit të Provimit të Ricertifikimit, QKEV ka publikuar në faqen zyrtare të saj Rregulloren për organizimin e provimit të certifikimit.

Çdo profesionist që duhet të kryejë Provimin e Ricertifikimit ka përgjegjësinë të interesohet pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve për procedurat e regjistrimit, datat e provimit dhe gjithçka tjetër që lidhet me kryerjen e provimit.